Ulla Lyndby Christensen

Barnets lov

Nye publikationer om tavsheds-, underretnings- og afværgepligten

”Rådgivningen skal sikre, at rådgivningen foregår efter de lovgivningsmæssige rammer for rådgivningsvirksomhed – f.eks. reglerne for tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt”. Sådan lyder et af de kriterier i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, som rådgivninger skal efterleve, hvis de vil akkrediteres. For at understøtte medlemmerne i at følge kriteriet, har RådgivningsDanmark længe haft en guide til forståelse af lovgivningen.

Nye publikationer om tavsheds-, underretnings- og afværgepligten Læs videre »

RådgivningsDanmark har netop udgivet fire nye publikationer om centrale juridiske forpligtelser for sociale rådgivningstilbud. De nye guides erstatter foreningens tidligere publikation om tavsheds-, underretnings- og afværgepligten, og anbefalingerne til, hvordan de juridiske forpligtelser overholdes, er på visse områder justeret.

Ledernetværk giver adgang til faglige input og ledelsesmæssig sparring

Fire gange om året mødes ledere fra RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i ledernetværket. På møderne er der et fagligt oplæg fra en ekstern oplægsholder, og derefter sparrer deltagerne med hinanden i faste sparringsgrupper. På den måde er netværket med til både at give lederne faglige input og sikre, at de kan reflektere sammen og nyde godt af

Ledernetværk giver adgang til faglige input og ledelsesmæssig sparring Læs videre »

RådgivningsDanmarks ledernetværk er et fagligt og fortroligt rum, hvor man som leder kan få ny inspiration og reflektere over og udvikle sin ledelsespraksis sammen med kollegaer fra andre organisationer. Nu åbnes der for tilmeldinger til ledernetværket 2024.

10 år i kvalitetens tjeneste – og hvad så nu?

I 2024 fylder RådgivningsDanmark 10 år. På de 10 år er det lykkedes i forening at skabe et kvalitetsstempel, som nyder bred opbakning og anerkendelse. Såvel inden for egne rækker i de sociale organisationer som blandt fonde, politikere og embedsmænd er der tillid til os og til den branchestandard, vi er lykkedes med at sætte.

10 år i kvalitetens tjeneste – og hvad så nu? Læs videre »

Et formelt samarbejde med hospitalerne førte til flere henvisninger hos Forældre & Sorg

”Jeg tænker os altid som soldater, der står om forældrene og giver stafetten videre til hinanden, så de ikke havner mellem to stole,” siger Birgitte Horsten, når hun skal beskrive samarbejdet mellem Forældre & Sorg og landets hospitaler. Mange vil sikkert genkende ønsket om at kunne bidrage til, at mennesker i udsatte situationer ikke skal

Et formelt samarbejde med hospitalerne førte til flere henvisninger hos Forældre & Sorg Læs videre »

En formalisering af samarbejdet mellem offentlige aktører og civilsamfundets rådgivninger kan gavne brugerne. Det er erfaringen hos Forældre & Sorg. Siden de blev skrevet ind i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hjælp til nye forældre, kommer foreningen nemlig i kontakt med langt flere fra deres målgruppe – og samarbejdet med hospitalerne er også med til at styrke selve rådgivningen. Her fortæller direktør Birgitte Sofia Horsten, hvordan formaliseringen kom i stand, og hvordan rådgivningen griber samarbejdet an.

Nye tal for rådgivningsbranchen er tilgængelige

Et af de centrale tal i analysen er antallet af besvarede henvendelser fra mennesker, som har brug for støtte eller hjælp i en svær livssituation. I 2022 besvarede rådgivningerne op mod 300.000 af sådanne henvendelser. Samtidig kan vi se, at 72% af dem, der henvendte sig på telefon, chat og sms, ikke kom igennem –

Nye tal for rådgivningsbranchen er tilgængelige Læs videre »

RådgivningsDanmarks årligt tilbagevendende analyse af det gratis, sociale rådgivningsfelt er nu tilgængelig. Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer.

Forskningsprojekt skal undersøge virkningsfuld rådgivning

Hver dag kontakter hundredvis af mennesker de sociale rådgivningstilbud for at få hjælp. Men hvad vil rådgivningerne gerne have, at brugerne får ud af rådgivningen? Og hvad gør man på tværs af de forskellige rådgivningstilbud for at opnå det? De spørgsmål har RådgivningsDanmark og Roskilde Universitet (RUC) sat sig for at besvare i et fælles

Forskningsprojekt skal undersøge virkningsfuld rådgivning Læs videre »

I Danmark såvel som internationalt findes der meget lidt forskningsbaseret viden om virkningen af rådgivning på tværs af de sociale rådgivningstilbud. Det skal et nyt forskningsprojekt råde bod på med inddragelse af RådgivningsDanmarks medlemmer.

Med sårbarheden som følgesvend på arbejdspladsen

Der er nogle ting, vi altid har med os, bare fordi vi er mennesker. For Søren Kierkegaard – som vi hørte om på konferencens første dag fra teolog og Kierkegaard-forsker Pia Søltoft – er det angsten, der følger med os som et grundvilkår. Den kommer indefra, vi producerer den selv og kan bruge den som

Med sårbarheden som følgesvend på arbejdspladsen Læs videre »

Hvad vil det sige at have sin sårbarhed med sig i en professionel sammenhæng, hvor man arbejder sammen for at nå resultater på en effektiv måde? Hvorfor er det overhovedet vigtigt at have fokus på sårbarhed, når vi ikke er i privatsfæren? På RådgivningsDanmarks årskonference 2023 gav Heidi Graff, som er ejer af virksomheden Interplay og medlem af RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn, en rundtur i relationel ledelse og relationelle kompetencer, hvor sårbarhed er – eller kan være – en styrke, en mulighed for læring og måske en genvej til gode resultater. Vi samler op på Heidis oplæg, og hvordan det knytter an til resten af konferencens emnefelt.

Peers kan bidrage til håb og nye handlemuligheder for andre – men det kræver gode rammer

”Når vi snakker om levede erfaringer, kan det godt komme til at lyde som datid,” starter Klavs Serup Rasmussen, der er projektansvarlig i Peer-Partnerskabet og selv har erfaring med psykisk sygdom, og han fortsætter: ”Men jeg lever stadig med mine erfaringer, så måske skal det hellere hedde, at vi lever i vores erfaringer.” Og det

Peers kan bidrage til håb og nye handlemuligheder for andre – men det kræver gode rammer Læs videre »

Nogle rådgivninger arbejder med peer-to-peer-rådgivning, og andre tiltrækker blot mange frivillige, som har personlig erfaring med rådgivningens emne. På RådgivningsDanmarks årskonference fortalte Klavs Serup Rasmussen og Maj-Brit Kjellstrøm Gade fra Peer-Partnerskabet om deres erfaringer fra arbejdet med peers, og konklusionen var klar: Peers kan bidrage til håb og nye perspektiver på andres situation, men organisationen bør støtte op om deres peers og klæde dem godt på. Erfaringerne skal nemlig bruges rigtigt, hvis der skal komme noget godt ud af tilgangen.

RådgivningsDanmark tilbyder skræddersyede konsulentydelser

Der er mange grunde til, at rådgivninger kontakter RådgivningsDanmark for at få hjælp til at løse en opgave. For nogle handler det om, at man ikke har kompetencerne til lige netop den opgave inhouse, mens andre står over for en udviklingsproces og ønsker en ekstern sparringspartner eller facilitator, som kender og forstår deres virkelighed. ”Vi

RådgivningsDanmark tilbyder skræddersyede konsulentydelser Læs videre »

Medlemmer og andre sociale organisationer kontakter jævnligt RådgivningsDanmark med et ønske om at få f.eks. et kursus eller sparringsforløb, som er tilrettelagt til deres rådgivningstilbud. Et nyt ydelseskatalog skal inspirere både medlemmer og ikke-medlemmer til, hvordan de kan få skræddersyet ydelser til netop deres behov.

Årskonference sætter fokus på betydningen af sårbarhed i rådgivning

Der er altid sårbarhed på spil i mødet mellem bruger og rådgiver – ikke kun hos brugeren, men også hos rådgiveren. Kvalitetskonsulent hos RådgivningsDanmark, Signe Marie Toft, fortæller her, hvorfor RådgivningsDanmark har valgt netop sårbarhed og samarbejde som tema for dette års rådgivningsfaglige konference: ”Sårbarheden vil altid være på spil i mødet mellem en bruger

Årskonference sætter fokus på betydningen af sårbarhed i rådgivning Læs videre »

RådgivningsDanmarks årskonference stiller skarpt på den sårbarhed, der er til stede i samarbejdet mellem bruger og rådgiver. Som deltager kommer du hjem med nye perspektiver på emnet – herunder input til, hvordan man kan forstå, håndtere og drage nytte af rådgivernes egen sårbarhed i mødet med brugernes sårbarhed. Derudover vil der være god tid til samvær og netværk med kollegaer fra branchen. Tilmeld dig inden 19. juni og få early bird-rabat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.