KONSULENTYDELSER

RådgivningsDanmark tilbyder skræddersyede kurser, oplæg og sparringsforløb til medlemsorganisationer og andre samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være undervisning af rådgivere, udvikling af set-up til brugerevaluering eller facilitering af organisationsudvikling. Uanset hvad I har brug for, sammensætter vores erfarne konsulenter et tilbud med fokus på netop jeres behov.

Nedenfor kan I se eksempler på konsulentydelser, I kan købe hos RådgivningsDanmark. Det kan både være længerevarende forløb eller enkeltstående workshops, hvor vi stiller skarpt på netop den metode eller tilgang, I ønsker at blive klogere på.

Skriv til info@radgivnings.dk, hvis I er interesseret i at høre mere om, hvordan RådgivningsDanmark kan hjælpe med jeres kvalitetsudvikling.

Organisationsudvikling og implementering

Står I foran vigtige drøftelser eller organisatoriske ændringer? Er der kulturelle udfordringer i rådgivningen? Eller har I brug for at implementere nye strukturer eller tiltag i forbindelse med jeres kvalitetsarbejde i rådgivningen? Få en konsulent til at bistå jer i processen.

Et skærpet blik på den gode rådgivning

Har I brug for at få skærpet rådgivningens faglige tilgang og metode? I ved måske, at det, I gør, virker, men har brug for at få begrebssat jeres gode rådgivningserfaringer, så I kan få truffet beslutning om en fælles faglig og metodisk vej for rådgivningen? Så få faciliteret et metodeværksted i jeres rådgivning.

Forandringsteori i rådgivning

Hvilken forandring er det egentlig, vi ønsker at skabe? Hvad skal brugeren få ud af rådgivningen både på kort og på lang sigt? Er der sammenhæng mellem vores aktiviteter og de forventede resultater? En workshop om forandringsteori vil hjælpe jer med at få styr på disse spørgsmål.

Filosofisk ledelsesudvikling

Har du brug for at drøfte og reflektere over værdierne i din ledelsespraksis? Og vil du tættere på at lede din rådgivning, så det føles rigtigt i maven? Så har du muligheden for at udvikle dig som leder og menneske gennem filosofiske samtaler.

Coaching af ledere og koordinatorer

Er du som rådgivningsleder eller -koordinator ofte alene om beslutningerne i en travl hverdag? Har du lyst til at kunne vende og reflektere over problemstillinger fra din ledelsespraksis og derigennem finde nye løsninger i et fortroligt rum? Så kan du overveje coachingsamtaler hos RådgivningsDanmark.

Supervision af supervisorer

Det kan være ensomt og et stort ansvar at supervisere andre, og som supervisor kan man sidde med mange etiske, moralske og metodiske spørgsmål både før og efter supervisionen: Hvordan kan jeg tilrettelægge supervisionen? Fik jeg passet på alle? Blev der talt om det, der var vigtigst? Få supervision af din supervisions praksis.

Belastningsreaktioner i rådgivning

Rådgivning af mennesker i komplicerede livssituationer kan medføre belastningsreaktioner i rådgivningen. Bliv klogere på de organisatoriske og kulturelle rammer, der har betydning for forebyggelsen og håndteringen af belastningsreaktioner.

Kollegial sparring i rådgivningen

Kollegial sparring kan mindske rådgivernes følelse af at stå alene og udviklingen af belastningsreaktioner. Få hjælp til at skabe en struktur for kollegial sparring i jeres rådgivning, så rådgiverne kan reflektere over egen rådgivning, blive metodisk bevidste, få nye handlemuligheder og få oplevelsen af at bidrage til andres udvikling.

Uddannelsesforløb for rådgivere

Få hjælp til at få lavet et internt uddannelsesforløb for jeres rådgivning, hvor I sikrer, at der er sammenhæng mellem beskrivelsen af rådgivningen, brugernes behov, den faglige tilgang og de metoder, der anvendes i rådgivningen.

Sparring om evalueringsdesign

Evaluering er et værdifuldt redskab i arbejdet med løbende at tilpasse og forbedre kvaliteten af et rådgivningstilbud. Få hjælp til at udvikle et evaluerings-setup, så I kan blive klogere på jeres brugere, jeres ydelse, og hvilken betydning ydelsen har for brugeren.

Øvelser til bog om telefonrådgivning

Med udgangspunkt i ‘Telefonrådgivning – en grundbog’ har RådgivningsDanmark lavet en række øvelser, som skal skabe refleksion og videndeling mellem telefonrådgiverne. Få en konsulent til at tilpasse og facilitere øvelserne til uddannelsesdage for rådgivere.

Sparring om kvalitetsudvikling

Har I brug for mere end de fem timers kvalitetssparring, som er inkluderet i akkrediteringsgebyret? Eller ønsker I at arbejde med kvalitetsudvikling med afsæt i kvalitetsmodellen, selv om I ikke er i gang med et akkrediteringsforløb? Køb et klippekort, så I nemt kan sparre med RådgivningsDanmark om kvalitetsarbejdet.

Rådgivning som multiteoretisk praksis

Rådgiveren skal være åben over for det uforudsigelige i mødet med brugeren, og samtidig føle sig klar på at tage ansvaret for kvaliteten af rådgivningen. Et kursus om multiteoretisk praksis gør rådgiveren i stand til at reflektere over de valg, der træffes i rådgivningen og over, hvilken betydning de har for dem, der benytter sig af rådgivningen.  

Rådgivningens værdier og etiske principper

De værdier, der er besluttet i rådgivningen, vil udmønte sig i nogle etiske principper for rådgiveradfærd – i måder at rådgive på, som er mere rigtige end andre. Rådgivningen skal sikre, at rådgiverne har kendskab til og rådgiver efter de grundlæggende værdier og de etiske principper, der er besluttet i rådgivningen. Få hjælp til at arbejde med denne proces.   

Rådgivningsstile – et empatisk strategisk valg

Rådgiverne står i en helt særlig position, når de skal rådgive mennesker i komplicerede livssituationer. Det er derfor vigtigt, at rådgiveren har værktøjer til at kunne styre rådgivningen i en meningsfuld retning, koble sig på brugerens behov og reflektere over sin rådgivningsstil – og ændre denne, hvis der er behov for det.

Motiverende rådgivning

Brugere står ofte i komplicerede livssituationer og skal lave svære forandringer i deres liv. Den motiverende rådgiver lytter efter forandringsudsagn og arbejder med at afklare den ambivalente situation, som brugeren står i.

Narrativ rådgivning

Hvad kan rådgivere gøre, når brugerne identificerer sig med de problemer, de står i, og det bliver en barriere for at leve det liv, som de ønsker? Her kan det måske give mening at arbejde mere narrativt i rådgivningen.

Protreptisk rådgivning

Som rådgiver kan man komme til at tage for givet, at man ved, hvad brugeren mener, og derfor glemme at spørge yderligere ind. Det kan bl.a. skyldes lang erfaring, kort erfaring eller tidspres. Fælles er dog, at når nysgerrigheden udebliver, så udebliver brugerens mulighed for refleksion og for at få øje på nye handlemuligheder ofte også.

Anerkendelse i rådgivning

Mange rådgivninger har en ambition om at møde deres brugere med anerkendelse, da de ofte rådgiver mennesker, som ikke har følt sig hørt og set som menneske, ikke kan se deres egne ressourcer, og som har mistet modet. Men hvad vil det egentlig sige at have en anerkendende tilgang?

Løsningsfokuseret rådgivning

Rådgiveren, der benytter sig af løsningsfokuseret rådgivning, tilbyder brugeren en anderledes måde at forstå problemer og løsninger på. Her er det ikke problemet, der er problemet, men den forsøgte løsning. Rådgiveren har et fremtidsorienteret fokus på brugerens muligheder, ressourcer og mål uden dog at ignorere problemet.

ORGANISATIONSUDVIKLING

Vil man sikre høj kvalitet i rådgivningen, stiller det krav til de organisatoriske rammer, som rådgivningen foregår indenfor. Arbejdet med kvalitetsudvikling er udvikling af organisationen. Med hjælp til organisationsudvikling kan vi i fællesskab kvalificere jeres udviklingsproces med det sigte, at vi får alle med, og at implementeringen af ændringerne bliver bæredygtig.

ET SKÆRPET BLIK PÅ DEN GODE RÅDGIVNING

Et metodeværksted består af forskellige inddragende og reflekterende processer, som tager udgangspunkt i rådgivningens beskrivelser og dagligdag og rådgivernes erfaringer. Vi vil i fællesskab få sat teoretiske og metodiske begreber på noget af det, som I lykkes særlig godt med at gøre i jeres rådgivning. Et metodeværksted kan også indebære ny metodisk inspiration. Efter et metodeværksted har I delt jeres erfaringer og er i fællesskab blevet mere bevidste og enige om en beskrivelse af jeres faglige tilgang og metode.

FORANDRINGSTEORI I RÅDGIVNING

Til workshoppen introduceres deltagerne kort til begrebet forandringsteori, og efterfølgende arbejdes der med rådgivningens forandringsteori, dvs. at foreningens aktiviteter, umiddelbare virkninger og langsigtede virkninger kortlægges. En forandringsteori giver et godt overblik over, hvordan man meningsfuldt kan evaluere på rådgivningens ydelse, og derfor kan workshoppen kombineres med en drøftelse af rådgivningens evaluerings-setup.

FILOSOFISK LEDELSESUDVIKLING

Den filosofiske ledersamtale er forankret i den protreptiske samtalekunst. Protreptik betyder ”at vende mod”, og i samtalerne vendes du mod dine grundholdninger, værdier og væremåder.
Samtalerne tager udgangspunkt i værdier og begreber, som du selv vælger, og/eller som vi aftaler i fællesskab. Vi udfolder begreberne, reflekterer sammen og forholder dem til din ledelse og til dig som menneske.

Samtalerne foregår i RådgivningsDanmarks lokaler på Frederiksberg eller online, hvis du ønsker dette. Samtalerne er naturligvis fortrolige.

Priser
1 samtale a 1 time: 1.600 kr. (ex. moms)
Klippekort med 5 samtaler a 1 time: 7.500 kr. (ex. moms)

Læs mere om filosofisk ledelsesudvikling her.

COACHING AF RÅDGIVNINGSLEDERE OG -KOORDINATORER

Coachingsamtalen tager udgangspunkt i en eller flere problemstillinger fra din ledelsespraksis. Det kan f.eks. være problemstillinger, som du har forsøgt at løse uden held eller problemstillinger, du har svært ved at finde ud af, hvad handler om. Det kan også være ønsker, du har til forandring i din organisation, som er svære at komme i gang med eller noget helt tredje.
I fællesskab udfolder og undersøger vi problemstillingen, og derigennem søger vi at finde måder, du kan arbejde med problemstillingen på efter samtalen. Samtalerne er primært funderet i den systemiske og narrative tilgang.

Samtalerne foregår i RådgivningsDanmarks lokaler på Frederiksberg eller online, hvis du ønsker dette. Samtalerne er naturligvis fortrolige.

Priser
1 samtale a 1 time: 1.600 kr. (ex. moms)
Klippekort med 5 samtaler a 1 time: 7.500 kr. (ex. moms)

SUPERVISION AF RÅDGIVNINGSSUPERVISORER

Supervisionen tager udgangspunkt i en eller flere problemstillinger fra din praksis. Det kan både være, at vi vender din forberedelse, eller at vi sætter fokus på en supervision, du har stået for, så du kan blive klogere på dine erfaringer og bruge din læring fremadrettet.
Det kan også være, at der er særlige udfordringer i din supervisionsgruppe, som du ønsker at vende – eller måske ønsker du at have fokus på det metodiske, så du går fra supervisionen med ny inspiration til din praksis.

Samtalerne foregår i RådgivningsDanmarks lokaler på Frederiksberg eller online, hvis du ønsker dette. Samtalerne er naturligvis fortrolige.

Priser
1 samtale a 1 time: 1.600 kr. (ex. moms)
Klippekort med 5 samtaler a 1 time: 7.500 kr. (ex. moms)

BELASTNINGSREAKTIONER I RÅDGIVNING

Vi sætter fokus på, hvad belastningsreaktioner er, og hvordan de kan komme til udtryk. Gennem oplæg, drøftelse og øvelser søger vi en åben, ærlig og analytisk dialog om de rammer og situationer, som kan fremme eller forebygge belastning, om det, som belaster i netop jeres rådgivning, og hvad der skal til for at mindske belastningsreaktioner hos jer.

KOLLEGIAL SPARRING

En proces omkring kollegial sparring indeholder oplæg og træning for rådgivningen i en eller flere metoder til kollegial sparring. Det kan være et enkelt oplæg eller en række faciliterede træninger. Vi vil i fællesskab have fokus på, hvad målet med den kollegiale sparring skal være, og hvad der skal til for, at den kollegiale sparring bliver implementeret i rådgivningen.

UDDANNELSESFORLØB FOR RÅDGIVERE

Hjælp til udvikling af uddannelsesforløb internt i en rådgivning kan foregå på forskellige måder alt afhængig af, hvor I selv er i processen, og hvad I ønsker hjælp til. Vi kan samarbejde omkring udviklingen, eller vi kan forestå udviklingen og hjælpe jer i gang med opstart af uddannelsen. Endelig kan vi også undervise på dele af uddannelsen.

SPARRINGSFORLØB PÅ EVALUERINGSDESIGN

Ønsker I at udvikle et evaluerings-setup til rådgivningen eller genbesøge jeres nuværende setup, så har I mulighed for at købe et sparringsforløb hos RådgivningsDanmark.

Sparringsforløbet vil bestå af en workshop, hvor der først arbejdes med rådgivningstilbuddets forandringsteori, herunder en kortlægning af foreningens aktiviteter, umiddelbare virkninger og langsigtede virkninger. Derefter drøftes muligheder og udfordringer ifm. brugerevaluering, samt om foreningens eksisterende data (hvis relevant) kan tænkes ind i evalueringsdesignet.

På baggrund af workshoppen afholdes efterfølgende et møde, hvor I får præsenteret et muligt undersøgelsesdesign, som er udarbejdet på baggrund af førnævnte workshop. Præsentationen vil indeholde et bud på, hvordan et fremtidigt undersøgelsesdesign kan se ud. Præsentationen kan f.eks. have fokus på, hvilke brugerevalueringsløsninger der kan give rådgivningen indsigt i brugernes udbytte og oplevelse af rådgivningen, konkrete forslag til evalueringsspørgsmål, undersøgelsesintervaller, tekniske løsninger mv., samt opmærksomhedspunkter ift. GDPR.

Mini-udgave: Er I interesseret i at få feedback på jeres eksisterende evalueringsdesign eller idéer til, hvordan I kan opstarte eller udvikle jeres evalueringsdesign, er der også mulighed for at tilkøbe et sparringsmøde, hvor vi drøfter jeres evalueringsdesign, hvilken viden I ønsker at få ud af evalueringen, samt konkrete idéer og tilgange til, hvordan evalueringsdesignet kan se ud.

ØVELSER TIL “TELEFONRÅDGIVNING – EN GRUNDBOG”

Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark har i fællesskab udgivet bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog”. RådgivningsDanmark har i forlængelse heraf lavet 11 øvelser, som skal skabe refleksion og videndeling mellem telefonrådgiverne om de temaer, som er i grundbogen. Øvelserne kan hentes gratis her på hjemmesiden og bruges af rådgivningskoordinatorer eller uddannelsesansvarlige på uddannelsesdage, temamøder eller medarbejderdage med rådgiverne.  Få en konsulent til at tilpasse øvelserne til jeres organisation og faciliterer dem.

SPARRING OM KVALITETSUDVIKLING

Kvalitetssparringen er kvalificering af rådgivningens arbejde med selvvalgte temaer og kriterier fra RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel og tager afsæt i jeres hverdag og praksis. Sparringen forestås af en kvalitetskonsulent fra RådgivningsDanmark, og formen aftales konkret mellem jer og konsulenten. I kan f.eks. sende et kortere skriftligt oplæg forud for sparringen, som I ønsker sparring på eller bede om drøftelse af konkrete udfordringer i relation til et kriterie.

Bemærk, at det ikke er muligt for kvalitetskonsulenten at forhåndsgodkende de kriterier, der arbejdes med i kvalitetssparringen ifm. en kommende akkreditering.

Priser
1 samtale a 1 time (inkl. forberedelse): 1.600 kr. (ex. moms)
Klippekort med 5 samtaler a 1 time (inkl. forberedelse): 7.500 kr. (ex. moms)

RÅDGIVNING SOM MULTITEORETISK PRAKSIS

Mange rådgivninger vil opleve, at deres brugere har komplekse problemer eller står i komplekse situationer. Derfor må rådgiveren have flere metoder at trække på. Rådgiveren skal gå analytisk til sine rådgivninger og kunne vælge metode alt afhængig af, hvad den enkelte bruger har behov for.

På et kursus om rådgivning som multiteoretisk praksis stilles der skarpt på principper om, hvad det vil sige at arbejde multiteoretisk. Desuden arbejdes der med, hvordan forskellige metoder bidrager til forskellige perspektiver på den samme problemstilling, så både rådgivningen overordnet og den enkelte rådgiver kan træffe bevidste analytiske metodiske valg. Et kursus kan også indeholde en mere dybdegående introduktion til udvalgte metoder.

RÅDGIVNINGENS VÆRDIER OG ETISKE PRINCIPPER

En proces om rådgivningens værdier og etiske principper tager, gennem forskellige inddragende og reflekterende processer, udgangspunkt i rådgivningens beskrivelser og dagligdag og rådgivernes erfaringer. Vi vil i fællesskab få udfoldet værdierne og revurderet og besluttet disse. Da værdierne får betydning for måden, rådgiverne møder brugerne på, vil vi desuden skærpe sammenhængen mellem værdier i rådgivning og rådgivningens faglige tilgang og metode og i fællesskab drøfte og formulere etiske principper for rådgivningen.

RÅDGIVNINGSSTILE – ET EMPATISK STRATEGISK VALG

Et kursus i rådgivningsstile indeholder typisk oplæg om rådgivningens forskellige kommunikationsniveauer, rådgivningsstile og problemforståelser. I vil få mulighed for at dele erfaringer med rådgivning og gå analytisk til egne og andres rådgivningserfaringer. Formålet er at udvikle og reflektere over egen rådgivningspraksis, se nye veje at gå og derigennem øge kvaliteten af jeres rådgivning.

MOTIVERENDE RÅDGIVNING

Et kursus i motiverende rådgivning kan indeholde en indføring i principperne og ånden bag den motiverende rådgivning og metodens problemforståelse. I vil blive introduceret til og få trænet konkrete modeller til afklaring af ambivalens og undersøgelse af forandringsparathed, som efterfølgende kan bruges i rådgivningen. Desuden vil vi anlægge et analytisk fokus på egen rådgivning og arbejde med lytte- og samtaleteknikker, som understøtter brugerens motivation.

NARRATIV RÅDGIVNING

Narrativ betyder fortælling, og den narrativt inspirerede rådgiver sætter fokus på brugerens foretrukne fortællinger om sig selv frem for, at problemerne bliver til dominerende fortællinger om dem selv som mennesker. Igennem den narrative rådgivning får brugeren mulighed for at komme tættere på sine værdier, sine foretrukne fortællinger og få øje på nye måder at handle på.

Et kursus i narrativ rådgivning kan være alt fra en halv dag til et længere forløb og vil typisk indeholde elementer som indføring i teori bag den narrative metode og metodens problemforståelse samt introduktion og træning af narrative samtalekort, eksternaliserende samtaletyper og bevidningsprocesser.

PROTREPTISK RÅDGIVNING

En filosofisk tilgang til rådgivning, forankret i den protreptiske samtalekunst, kan være en måde at arbejde med at skærpe rådgivernes nysgerrighed. Protreptik betyder ”at vende mod”, og målet i den protreptiske rådgivning er at vende brugeren mod grundholdninger, værdier og væremåder.
Det gøres ved, at rådgiveren sammen med brugeren dvæler ved og undersøger begreber eller værdier, som er særligt betydningsfulde for brugeren, så der opnås et højere niveau af refleksion.  

Et kursus i protreptisk rådgivning kan indeholde viden om det filosofiske fundament samt introduktion og træning af måder at arbejde med protreptik i rådgivning.

ANERKENDELSE I RÅDGIVNING

Et kursus i anerkendelse i rådgivning kan indeholde indføring i forskellige perspektiver på anerkendelse, både som en værdimæssig tilgang i mødet med brugeren, men også som en konkret model inden for anerkendende udforskning. I bliver introduceret til anerkendende principper og får trænet en model, hvor rådgiveren går på ressourcejagt i brugerens gode erfaringer og mest ønskværdige fremtid, som afsæt for at komme videre i livet. I vil få mulighed for at dele erfaringer med rådgivning og gå analytisk til egne og andres rådgivninger med det formål at udvikle jeres rådgivningspraksis i en mere anerkendende retning.

LØSNINGSFOKUSERET RÅDGIVNING

Et kursus i løsningsfokuseret rådgivning kan indeholde en indføring i grundprincipperne bag denne form for rådgivning og metodens problemforståelse. Desuden vil vi anlægge et analytisk fokus på egen rådgivning og træne spørgsmålstyperne i den løsningsfokuseret rådgivning. Den løsningsfokuserede rådgivning er en meget pragmatisk tilgang med helt praksisnære spørgsmålstyper, som er nemme at anvende efter kursets afslutning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.