Rådgivningsportalen

FIND DEN RETTE RÅDGIVNING

Har du brug for rådgivning eller
for at henvise til et rådgivningstilbud?

Brug RådgivningsPortalen til at finde et
gratis og kvalificeret rådgivningstilbud,
som passer til netop dét, du søger.

MEDLEMMER OG AKKREDITERING

Alle rådgivningstilbud på listen er
medlemmer af RådgivningsDanmark
og overholder foreningens
krav til medlemskab.

Rådgivninger, der er akkrediteret
af RådgivningsDanmark, bærer
foreningens kvalitetsstempel.

eller:
udvidet søgning
Åben Rådgivning (Den Frie Rådgivning)

I Åben Rådgivning hjælpes der med problemstillinger relateret til manglende indsigt i det danske samfund, manglende sproglige kompetencer eller udfordringer med at forstå breve fra fx kommune, Udlændingestyrelsen, Udbetalings Danmark mm. Der rådgives om hvordan man søger pas, holder børnefødselsdag, bruger aula, søger statsborgerskab mv.

Se Links
Aidsfondets rådgivninger

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv. Hos Checkpoint rådgives der om hiv og andre sexsygdomme, fx hvis man er nervøs for at være blevet smittet. Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Rådgivningen kan fx handle om psykiske og sociale udfordringer ved at være hiv-smittet.

Se Links
Alkolinjen

ALKOHOL & SAMFUND
Rådgivningen henvender sig til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.

Se Links
AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre

AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen.
Børn og unge kan tale om alle de problemer og bekymringer, de har i hverdagen. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkommen til at benytte telefonen, hvis der er brug for at tale om, hvordan man bedst støtter et barn eller en ung med angst, hvor man kan søge hjælp, og hvordan man passer på sig selv og sin familie, når det er svært.

Se Links
AngstTelefonen og -Chatten

AngstTelefonen og -Chatten tilbyder rådgivning, information og støtte til mennesker med angst og deres pårørende. Der informeres om angstlidelser som panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Angstforeningen har også en åben rådgivning i Aarhus, hvor man kan få en personlig samtale. Du skal være over 18 år for at benytte chatrådgivningen.

Se Links
Anti Doping Danmarks rådgivning

Anti Doping Danmark (ADD) tilbyder gratis rådgivning via mail og telefon til brugere af dopingstoffer, pårørende og fagpersoner, som møder dopingbrugere. Du kan blandt andet få hjælp, hvis du har brug for råd og vejledning til at stoppe dit dopingbrug. ADD kan ikke tilbyde behandling, men kan lytte og tilbyde en samtale med ADD’s tilknyttede læge, der har erfaring med rådgivning af dopingbrugere. Rådgivningen varetages af ansatte.

Se Links
Ballast

Ballast er et gratis og anonymt tilbud til alle mellem 5-25 år fra familier, hvor et misbrug eller et afhængighedsproblem har fyldt for meget. I Ballast rådgiver professionelle behandlere børn og unge i at forstå, acceptere og håndtere deres følelser og problematikker. Ballast tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb, samt en åben Café, hvor alle der kan have gavn af Ballast er velkommen. Ballast findes i Esbjerg, Varde, Fanø, Thisted, Jammerbugten eller Morsø. Ballast drives af KFUM’s Sociale Arbejde.

Se Links
Bedre Psykiatris voksenrådgivning

I Bedre Psykiatris voksenrådgivning kan pårørende til et menneske med psykisk sygdom få rådgivning via telefon eller mail af vores faguddannede rådgivere. Vi hjælper blandt andet med, hvordan man forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. Hvordan man håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen og får redskaber til de udfordringer, man møder som pårørende til en med psykisk sygdom.

Se Links
Blå Kors – Økonomisk rådgivning

Blå Kors’ økonomiske rådgivning tilbyder personlige rådgivningsforløb. Rådgivningen har et hold af dygtige frivillige. Rådgivningen er målrettet personer med lav indkomst, gæld eller lavt rådighedsbeløb.

Se Links
Børnehjertelinjen

Hjerteforeningen tilbyder telefonisk rådgivning målrettet hjertebarnsfamilier. På rådgivningen sidder en børnehjertesygeplejerske, en psykolog og en socialrådgiver og besvarer spørgsmål fra forældre, søskende, bedsteforældre til børn med hjertesygdomme, samt fra unge med en hjertesygdom. Det er muligt at ringe ind og spørge om alt fra sygdom, symptomer, fremtidsperspektiver, medicin, behandling, sociale forhold, rettigheder, transition, uddannelsestilbud, kost, motion mm. Rådgivningen kan også bruges som et frirum for svære følelser, bekymringer eller tanker. Børnehjertelinjen er åben mandag fra 9-12 samt torsdag fra 13-16.

Se Links
BørneTelefonen

BØRNS VILKÅR
Børnetelefonen er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor voksne og børnefaglige frivillige sidder klar med lyttende ører og rådgivning. Børn og unge kan henvende sig om alt – stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere.
BørneTelefonen drives af Børns Vilkår.

Se Links
Børns Vilkårs FagTelefonen

FagTelefonen drives af Børns Vilkår og er for alle, der arbejder med børn og unge, som ønsker råd og vejledning, eller har spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Rågiverne er erfarne børnefaglige konsulenter.

Se Links
Bryd Tavshedens rådgivninger

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Man kan fortælle om sine oplevelser med vold og få hjælp til, hvordan man kommer videre. Rådgiverne har mange års erfaring med at hjælpe børn og unge, der har været udsat for familie- eller kærestevold. Bryd Tavsheden kan kontaktes telefonisk og online, og der er også mulighed for et fysisk møde i København.

Se Links
Café Exit

Café Exit tilbyder økonomi- og gældsrådgivning i flere fængsler. Derudover tilbyder de rådgivning i København og Odense.

Se Links
Caféaftener

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg driver caféaftener om de følelser, der følger med et sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Du kan deltage i caféaftener for unge, som har mistet en forælder eller søskende i Aarhus, København og Odense. Hver caféaften handler om et specifikt emne. Det kan fx være, hvordan man kommer gennem højtider, når man har mistet. Om frygten for at miste igen og om venskaber i sorgen.

Se Links
Center for trivsel og udvikling for børn og unge på Lolland-Falster (CTU)

CTU er for børn og unge mellem 12 og 25 år fra familier med rusmiddelproblemer. Her tilbydes børn og unge hjælp til at øge trivsel og mestringsstrategier efter at være præget af en opvækst med rusmiddelproblematikker. Rådgiverne er faguddannede medarbejdere. CTU tilbyder mobile, individuelle samtaler og gruppeforløb. CTU drives af Den Boligsociale Fond.

Se Links
CSMs Anonyme chatrådgivning

CSM chatrådgivning er et anonymt rådgivningstilbud til voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb begået i deres barn- og ungdom. Derudover er rådgivningen et tilbud til pårørende og fagpersoner. I chatten har du mulighed for at dele det der fylder i dit liv og du kan tale om dine senfølger. Du kan også få råd til, hvor du kan søge den rette hjælp. Alle rådgiverne har stor viden om senfølger efter seksuelle overgreb. Du er anonym og rådgiverne har tavshedspligt.

Se Links
Cyberhus

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK
Cyberhus er et anonymt online rådgivningstilbud til udsatte unge mellem 9-23 år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat, SMS og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Alle rådgivere har en relevant faglig baggrund, og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. Cyberhus drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Danners rådgivning

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige kvinder og foregår telefonisk, online eller ved et personligt møde i København.

Se Links
Dansk Stalking Centers Telefon-rådgivning

Telefonrådgivningen er et landsdækkende anonymt tilbud, hvor stalkingudsatte og pårørende samt fagpersoner kan få hjælp og rådgivning. Rådgivningen varetages af frivillige, der bl.a. kan hjælpe med at afklare, om man er udsat for stalking samt yde støtte og hjælp til at håndtere situationen. Rådgivningen handler ofte om temaer som indsamling af beviser, tilhold, kontakt til politiet, strategier for afskærmning, sikkerhed og digital stalking.

Se Links
Den faglige sparringstelefon

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades faglige rådgivningstelefon henvender sig til alle, som i deres arbejde møder personer, der har en spiseforstyrrelse eller kæmper med selvskade. Den faglige rådgivning kan give sparring og svar på, hvordan fagpersoner handler bedst og mest hensigtsmæssig i dette møde. Fagtelefonen besvares af ansatte i foreningen.

Se Links
Den Sociale Skadestue

På Den Sociale Skadestue kan du henvende dig med vidt forskellige problemstillinger, så som sorg, seksuelle overgreb, samlivsproblemer, kærestesorg, studierelaterede problemer eller problemer på arbejdspladsen. Rådgivningen har åbent for både personlig henvendelse i Aalborg og telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 året rundt. Rådgiverne er enten ansatte med en socialfaglig baggrund og flere års erfaring indenfor området eller oplærte frivillige, der har tid og overskud til at gøre en indsats for andre. Du er anonym, og rådgiverne har tavshedspligt.

Se Links
DepressionsLinien

DepressionsLinien er en landsdækkende telefonlinje, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Rådgiverne er frivillige, der har depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, enten selv eller som pårørende. De er trænet i at støtte mennesker i at finde håb, mulige håndteringsstrategier og veje til handling med udgangspunkt i opkaldernes personlige værdier.

Se Links
Diversity Works’ rådgivning

Diversity Works tilbyder uafhængig, anonym og gratis rådgivning ved faguddannede ansatte og frivillige rådgivere. De møder alle rådsøgende med respekt og anerkendelse og med tro på, at faglig, faktuel vejledning, menneskelig støtte og tillidsbaseret samarbejde er hjælp til selvhjælp. De rådgiver om kontanthjælp og integrationshjælp, boligstøtte, opholdstilladelse og statsborgerskab, samvær og skilsmisser samt sociale rettigheder generelt. Tid til rådgivning bookes ved fremmøde eller telefonisk.

Se Links
eVejledning

eVejledning tilbyder vejledning om uddannelser, kurser og jobmuligheder for alle uanset alder og uddannelsesniveau. Vi har lange åbningstider, og vi vejleder på telefon, chat, mail og virtuelle møder, så man kan vælge det tidspunkt og medie, der passer én bedst. Man kan være anonym, når man henvender sig. eVejledning har en unik viden om hele uddannelsessystemet, overgange mellem uddannelser og arbejdsmarkedets behov og muligheder. Vejlederne kender også til de tanker og overvejelser, der følger med at vælge og kan hjælpe med at sortere i informationen og finde en retning, uanset om man er ung, voksen eller professionel.

Se Links
Familie- og ungeophold

SAVNs familieophold er til pårørende familier til fængslede forældre eller søskende. På familieopholdet får man hjælp til de følelsesmæssige vanskeligheder og familiemæssige problematikker, som kan rejse sig i forbindelse med en fængsling af en pårørende. Hjælpen, rådgivningen og støtten gives på weekendophold med andre pårørende i samme situation, hvor der både afholdes gruppeforløb for de voksne og børnene hver for sig og familiesamtaler. Rådgivningen varetages af specialiserede familieterapeuter.

Se Links
FBU-linien

FBU FORÆLDRELANDSFORENINGEN
FBU-Linien er en landsdækkende, anonym telefon- og mailrådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn. Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere og til tider erfarne frivillige støttepersoner. FBU-Linien benyttes også af pårørende og fagpersoner. Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, forældre og børns rettigheder, sagsbehandling og følelsesmæssig støtte til forældre. Rådgivningen drives af FBU forældreLANDSforeningen.

Se Links
Forælder Fondens Rådgivning

Forælder Fondens rådgivning er til forælder, som er havnet i en situation, som de ikke selv kan klare eller overskue. Det kan dreje sig om alt fra boligsøgning, udfordringer ved at blive alene med sine børn til oplevelser med vold i hjemmet. Hos Forælder Fonden sidder socialrådgivere klar til at yde landsdækkende rådgivning. Rådgivningen foregår enten telefonisk eller i Forælder Fondens sekretariat i København.

Se Links
Forældre og Sorgs tilbud om gratis terapeutiske samtaler

Alle forældre, der har mistet et barn under 21 år, kan benytte sig af organisationens tilbud om gratis terapeutiske samtaler. De uddannede psykoterapeuter i Forældre & Sorg har særlig viden om sorgen over at miste et barn, og i samtalerne kan forældrene tale om de tanker og følelser, der fylder, få information om sorg og sorgreaktioner, få konkrete værktøjer til at håndtere sorgen og til at vende tilbage til hverdagen samt få information om regler og rettigheder. Samtalerne tager altid udgangspunkt i den enkelte forælders og families situation, behov og følelser.

Se Links
Forældre-rådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring. Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre.

Se Links
Forældre-Telefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning. ForældreTelefonen hører under Børns Vilkår.

Se Links
Forbrugerrådet Tænks telefonrådgivning

Forbrugerrådet Tænk hjælper dig, hvis du vil have rådgivning om dine rettigheder som forbruger. Telefonrådgivningen har åbent alle hverdage fra 9 – 11. Forbrugerrådet Tænk behandler ikke klagesager.

Se Links
Foreningen Fars rådgivning

Foreningen Far tilbyder rådgivning om børn og fædre og kan svare på spørgsmål indenfor faderskab, fædreorlov, fælles forældreskab, børns sundhed, skilsmisser, vold mod børn og fædre samt barnets økonomi med fokus på det bedste for barnet og hele familien. Den primære målgruppe er fædre, men alle er velkommen hos Foreningen Far, hvis man har brug for støtte, vejledning og viden om børn og fædre. Rådgiverne er frivillige som har faglig eller personlig erfaring. Foreningen Fars tilbyder gratis telefonrådgivning og gratis personlig rådgivning.

Se Links
Frelsens Hærs Gældsrådgivning

Gæld kan nemt blive en ond spiral, der er svær at komme ud af. Derfor tilbyder Frelsens Hær gratis gældsrådgivning for alle. Hjælpen sker per telefon eller ved personligt fremmøde.

Se Links
Frelsens Hærs Retshjælp

Jurastuderende arbejder hver uge frivilligt hos Frelsens Hær for at tilbyde gratis juridisk rådgivning til alle. Rådgivningen sker per telefon eller ved personligt fremøde.

Se Links
Fri af Misbrug Familierådgivning

Gratis rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget for dem selv eller deres partner. I rådgivningen har du mulighed for trygt at drøfte din families situation med en erfaren professionel rådgiver. Samtalen kan fx handle om, hvordan I håndterer konflikter i jeres familie, hvordan du kan motivere din partner, hvor I kan få hjælp, hvis du eller din partner ønsker behandling eller hvor I kan få hjælp, hvis jeres barn ikke trives. Telefonrådgivning er åben mandag kl. 15-19 og tirsdag-fredag kl. 10-14.

Se Links
Gælds-rådgivningen På Fode Igen

KFUM’S SOCIALE ARBEJDE
Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering, og om hvordan man kan bruge sit rådighedsbeløb bedst muligt. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark og drives af KFUM’s sociale arbejde.

Se Links
Gældsrådgivning Sydsjælland

Gældsrådgivning Sydsjælland tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning til alle, der ikke kan få hjælp andre steder. Rådgivningen udføres af frivillige rådgivere, der er uddannede og/eller ansatte indenfor økonomi, jura eller det sociale område.

For at få rådgivning skal til ringe til dem på tlf. 41444526 eller skrive en mail til gaeld@frivilligcenter-naestved.dk – du kan ikke møde op uden forudgående aftale, da du skal matches med den rådgiver, som bedst kan hjælpe dig i din konkrete situation.

Gældsrådgivning Sydsjælland er en del af Frivilligcenter Næstved.

Se Links
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år, som gerne vil have en at tale med om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. Rådgiverne er frivillige unge kvinder i alderen 18-35 år, som kender til alle de tanker og problemstillinger, man har som ung. Hos GirlTalk.dk lytter rådgiverne til, hvad man har på hjerte og støtter i at træffe gode valg for den enkelte.

Se Links
GirlTalk.dk’s rådgivning til voksne

GirlTalk tilbyder gratis og fortrolig rådgivning til fagpersoner, forældre og andre pårørende til unge piger i alderen 12-24 år. I rådgivningen får man støtte og vejledning til de udfordringer, som man møder i relationen til sin datter, niece, bonusdatter, elev mv. I GirlTalks forældrerådgivning kan man tale om det hele – alt fra opdragelse og grænsesætning til den unges lave selvværd, ensomhed, selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser.

Se Links
Gruppechat.dk

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK
På Gruppechat.dk kan du hver uge chatte med andre unge om alt det der fylder. Når du opretter en bruger, kommer du i en gruppe med 5 andre jævnaldrende unge og 2 mentorer. Sammen vil I gå på opdagelse i det svære, og undersøge der skal til for at du får det bedre. Det er anonymt, og henvender sig til unge i alderen 12-25 år. Gruppechat drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
headspace

headspace er et rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. I headspace er ingen problemer for store eller små, foruden rådgivning ansigt til ansigt i landets mange headspaces, kan man også chatte med headspace. Det er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det, og det hele foregår på dine præmisser. Hvis du har brug for det, kan vi også hjælpe dig videre til mere specialiserede tilbud.

Se Links
Hjertelinjen

Hjerteforeningen tilbyder gratis og professionel rådgivning og patientstøtte til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom og deres pårørende. Rådgivningen kan handle om alt fra sygdom og behandling, svære følelser, livsstil, samliv og ændrede roller til sociale spørgsmål. Teamet af professionelle rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, som rådgiver telefonisk, online eller pr. mail.

Se Links
Holdepunkt

MØDREHJÆLPEN
Holdepunkt er Mødrehjælpens rådgivning, som tilbyder landsdækkende telefon- og chatrådgivning samt individuelle samtaler i Mødrehjælpens fire rådgivninger i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Målgruppen er gravide og familier med børn under 18 år. Rådgivningen er gratis, og der rådgives inden for familielivets områder, såsom graviditet, vold i parforholdet, sociale rettigheder, skilsmisse, bekymringer for børns trivsel og vanskeligt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Rådgivningen varetages af ansatte og uddannede socialrådgivere, som har tavshedspligt både under og efter rådgivningen. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Se Links
Joannahuset

Joannahusets rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp henvender sig til børn og unge under 18 år, der ønsker rådgivning i sociale spørgsmål fx i relation til rettigheder og muligheder ved kontakt til sociale myndigheder. Rådgivningen er åben for personlig henvendelse hele døgnet året rundt. Rådgivningen varetages af lønnede fagpersoner, der er uddannede eller er under uddannelse til blandt andet socialrådgiver, jurist, psykolog og pædagog.

Se Links
KFUM’s konflikthåndtering

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis konflikthåndtering. Konflikten kan skyldes fx samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, skilsmisse og samværsproblemer i forhold til børn, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. Vi har uddannede og frivillige mæglere, der tilbyder gratis mægling i stort set hele landet.

Se Links
Kompasset

Kompasset i København drives af Kirkens Korshær og er en rådgivningstjeneste og værested til hjemløse migranter. Der tilbydes rådgivning i rettigheder og lovgivning og hjælp til at at lave en jobansøgning.

Se Links
KOMsammen

Et tilbud under Ventilen, for unge mellem 15-30 år der føler sig ensomme, og som har lyst til at få lidt gang i kroppen samt lave god og sund mad med andre. I KOMsammens aktiviteter kan man være med, uanset hvilket form man er i. KOMsammen giver mulighed for at skabe nye relationer, og giver plads til både grin og alvorlige snakke. Tilbuddet drives af ressourcestærke unge frivillige med socialt overskud, der sørger for at alle er en del af fællesskabet.

Se Links
Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

I Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over kan mennesker berørt af kræft møde op og tale med en rådgiver, få familierådgivning, deltage i samtalegrupper samt flere aktiviteter.

Se Links
Kræftlinjen

KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses landsdækkende rådgivning til mennesker, der er berørt af kræftsygdom eller har spørgsmål om kræft. Vi hjælper på telefon, chat, video og mail. Rådgivningen tilbyder bl.a. generel information om kræftsygdom, behandlinger, bivirkninger, senfølger, alternativ behandling, rettigheder, kost, samt at få sat ord på de bekymringer, der kan være, når man har kræft tæt inde på livet. Rådgiverne er læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, som alle har stor viden om kræft og livet med kræft.

Se Links
Kvistens telefonrådgivning

Kvistens gratis, anonyme telefonrådgivning er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Rådgivningen er for dig, der har været udsat for seksuelle overgreb inden du blev 18 år, og som har sociale, psykiske eller fysiske senfølger. Rådgivningen er også for pårørende. Det er Kvistens frivillige terapeuter, der tager telefonen. De frivillige er alle uddannede psykoterapeuter eller psykologer med specialviden på området.

Se Links
Lev Uden Volds juridiske rådgivning

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning om vold i nære relationer. Rådgivningen er målrettet voldsudsatte kvinder og mænd, pårørende samt fagprofessionelle, der ønsker rådgivning om juridiske problemstillinger. Man kan bl.a. få råd og vejledning i forhold til udlændingeret, strafferet, skilsmisse, forældremyndighed og boligforhold. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en juridisk uddannelsesbaggrund.

Se Links
Lev Uden Volds nationale hotline

Lev Uden Vold driver den nationale hotline, hvor både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en socialfaglig uddannelsesbaggrund.

Se Links
LGBT Asylum

LGBT Asylum tilbyder asylrådgivning og et psykosocialt queer-to-queer netværk for LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge. Vi har rådgivning og aktiviteter i København og Aarhus og tager på besøg i asylcentre. I LGBT Asylum får man tilbud om 2 frivillige kontaktpersoner, som er LGBT+ personer med stor indsigt i livsvilkår for LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge. Kontakt os via telefon, email eller SoMe for rådgivning eller aftale om fysisk møde.

Se Links
LGBT+ rådgivningen

LGBT+ rådgivningen rådgiver om blandt andet kønsidentitet, parforhold, homo med forsinkelse, børn, insemination og sociale netværk. Rådgivningen er fortrolig og varetages af frivillige, der rådgiver ud fra egen erfaring. Rådgivningen kan kontaktes ved personligt fremmøde i Århus og København og per telefon, chat samt mail. Rådgivningen modtager også henvendelser fra fagpersoner og folk med relation til LGBT personer. Der er et LGBT juridisk team tilknyttet rådgivningen.

Se Links
Ligelinie

Rådgivningens formål er at yde socialfaglig og juridisk vejledning. Ligelinie er klar til at hjælpe med råd, vejledning og bisidning, hvis du er forælder eller pårørende til et barn, ung eller voksen med særlige behov. Eller hvis du har brug for hjælp til at forstå lovgivningen, finde den helt rette fritidsaktivitet eller uddannelsessted til en ung med særlige behov eller noget helt andet.

Se Links
LivaRehab Anonym Rådgivning

Anonym rådgivning i Liva er for dig, som har brug for at tale fortroligt om overgreb, vold, incest og negative konsekvenser af sexsalg. Du er velkommen til at kontakte LiveRehab, hvis du er pårørende eller fagfolk. LivaRehab lytter og rådgiver – uden fordømmelse. Kontakt LiveRehab uforpligtende med mulighed for at være være anonym, når du ringer. Chat og telefonlinje er åben hver tirsdag og torsdag mellem 16-19. Tilbud er for både kvinder, mænd og transpersoner.

Hvis du er i tvivl, om LivaRehab kan hjælpe dig – ring eller skriv alligevel. Så kan I sammen finde ud af, om LiveRehab er det rette sted for dig, eller om du kan henvises til et tilbud, der er mere relevant for netop din situation.

Se Links
LivaUnge – Ikke til salg og bytte

LivaRehab for unge tilbyder personlig, telefonisk og chatrådgivning til unge mellem 15 og 30 år om de udfordringer, der kan være forbundet med salg og bytte af sex. De rådgiver også fagfolk om de svære emner, som den såkaldte ”sugerdating”.

Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus og i Vordingborg. Rådgivningen kan fx handle om stigma, psykiske eftervirkninger efter bytte og sexsalg, om mærke sine egne grænser mv. Både frivillige og socialfaglige ansatte yder rådgivning.

Se Links
Livslinien

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg blandt andet gennem anonym rådgivning til selvmordstruede, pårørende og efterladte, samt til mennesker i krise og i svære situationer. Rådgivningen varetages af særligt uddannede frivillige rådgivere gennem telefon-, net- og chatrådgivning. Net- og chatrådgivningens åbningstider findes på Livsliniens hjemmeside.

Se Links
Mandecentrets rådgivning

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der hjælper mænd i krise efter samlivsophør/skilsmisse og mænd udsat for vold i nære relationer. Mandecentret yder gratis ambulant rådgivning til mænd, der har brug for støtte og rådgivning indenfor jura, forældresamarbejde, krisehåndtering og personlig sparring. Derudover kan Mandecentret tilbyde mænd en midlertidig bolig, sammen med deres børn på en af Mandecentret seks afdelinger. I Mandecentret er der fokus på barnets tarv, og de sikrer trygge og hjemlige rammer.

Mandecentret hjælper manden gennem krisen frem til et liv og en hverdag, hvor han igen bliver i stand til at bo i egen bolig, varetage sit arbejde og være en god far for sine børn.

Se Links
Mindhelper.dk

I brevkassen på Mindhelper.dk kan unge få viden og råd om alt fra kærestesorger og ensomhed til angst og depression. Brevkassen er helt anonym og passes af psykologistuderende med hjælp fra færdiguddannede psykologer.

Se Links
MitAssist.dk

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK
MitAssist.dk er Danmarks første online community for drenge, hvor du kan give og få assist fra andre unge. Du kan få assist om lige præcis de ting, du går og tænker på. Sagt enkelt: du kan spørge om alt! Lige fra tips til six-pack og hvordan man kan snakke med piger, til hvornår man må flytte hjemmefra, og hvad man kan gøre, hvis stress, depression, selvmordstanker eller ensomheden presser sig på. MitAssist.dk drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
NEFOS – netværk for selvmordsramte

NEFOS giver støtte og rådgivning til efterladte og pårørende til personer, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. NEFOS giver mulighed for individuelt samtaleforløb tilrettet om man er efterladt eller pårørende og relationen til personen, der har udført en selvmordshandling, eksempelvis forælder, søskende, partner.

NEFOS kan kontaktes på telefon hver dag eller på mail. Brugeren tilbydes individuelt samtaleforløb og/eller gruppeforløb baseret på en faglig vurdering af brugerens behov. Både individuel og gruppeforløb varetages af erfarne frivillige rådgivere, og gives i hele landet.

Se Links
netstof.dk

På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer. Du kan skrive til rådgivningens rusmiddelfaglige eksperter i brevkassen eller stille andre unge spørgsmål i debatfora. Netstof drives bl.a. af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Offer rådgivningen

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende gennem personlig og telefonisk rådgivning i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Se Links
Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland

Gældsrådgivning gennem frivilligcentrene i Nordsjælland. Rådgivningen ydes af en gruppe frivillige med uddannelse og erfaring inden for økonomi, jura og det sociale område.

Se Links
Økonomi- og gældsrådgivningen i Lejerbo, Holstebro

Økonomi- og gældsrådgivningen i Lejerbo Holstebro tilbyder rådgivning til lejere i de tre almene boligforeninger i Holstebro: Lejerbo, BSH og Nordvestbo.

Se Links
Os Online

Os Online er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge med kognitive funktionsnedsættelser, som oplever problemer på digitale platforme. Hver mandag og torsdag kl. 18-21 sidder frivillige klar til at lytte, vejlede og rådgive om sociale medier. Os Online rådgiver om både store og små ting, alt fra konflikter og mobning, til dating og billeddeling. Vi har en mangfoldig gruppe af frivillige rådgivere, hvoraf ca. halvdelen selv har en kognitiv funktionsnedsættelse. Rådgivningen drives af Ungdommen Røde Kors.

Se Links
PRivatøkonomisk OPrydning (PROP)

I rådgivningen PROP tilbyder Den Frie Rådgivning håndholdt økonomisk rådgivning for borgere, som har mistet overblikket over deres økonomi og evt. gæld. PROP tilbyder desuden en forebyggende indsats hvor de gennem oplysning og direkte rådgivning hjælper borgere med dårlig økonomi, så de ikke ender i en gældsspiral.

Se Links
Privatsnak 10-12 år

SEX & SAMFUND
Privatsnak er en rådgivning for børn mellem 10 og 12 år på telefon og chat. Rådgivningen kan handle om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Se Links
Privatsnak 13-15 år

SEX & SAMFUND
Privatsnak er en rådgivning for børn og unge mellem 13 og 15 år, hvor man kan få rådgivning om krop, følelser, seksualitet eller prævention..
Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Se Links
Psykiatrifondens fagtelefon

Psykiatrifondens fagtelefon henvender sig til dem, der arbejder med børn og unge. Fagtelefonen står klar til at rådgive om, hvordan man bedst støtter op om barnet i en svær situation. På fagtelefonen kan man få hjælp til sit arbejde med børn og unge, der viser tegn på psykisk sårbarhed, psykisk sygdom eller børn og unge som måske har forældre eller søskende med psykisk sygdom.

Se Links
Psykiatrifondens gruppechat for unge

Gruppechatten er for unge, der har en far eller mor med psykisk sygdom eller sårbarhed. Gruppechatten er anonym og giver mulighed for at møde andre unge i samme situation, uanset hvor i landet man bor. Der vil også være en erfaren rådgiver til stede i chatsamtalen. Nogle gange vil der blive taget bestemte temaer op, og andre gange vil det være mere frit.

Se Links
Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen er fagligt funderet og varetages af frivillige rådgivere med baggrunde som fx læge, sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Rådgivningen kan kontaktes på telefon, chat og i en online brevkasse.

Se Links
Rådgivning om spiseforstyrrelser og selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade samt deres pårørende. Rådgiverne er frivillige og uddannet af foreningen. Man kan også få personlig rådgivning (fremmøderådgivning) hos vores lokale afdelinger i København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

Se Links
RedenUng

RedenUng er en anonym rådgivnings- og vidensportal til unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som f.eks. sugardating. Lærere, forældre og fagfolk, der vil vide mere om prostitution, gråzoneprostitution og sugardating eller har en bekymring kan også kontakte rådgivningen. Rådgivningen bemandes af professionelle rådgivere.

Se Links
Samtalegrupper

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg driver samtalegrupper om de følelser, der følger med et sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Du kan deltage i samtalegrupper for unge mellem 20-28 år i København og Aarhus. Hver gruppe ledes af to frivillige, der selv har mistet en forælder. Gruppen har otte deltagere, og man mødes én gang om ugen. En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed for dig, der primært ønsker at mødes og tale om svære tanker og følelser med andre unge, der har mistet.

Se Links
SAVNs telefonrådgivning

SAVNs telefonrådgivning rådgiver pårørende til indsatte og fagpersoner som kommer i kontakt med de pårørende. Det er f.eks. pædagoger, lærere, ansatte i PPR. Man kan få hjælp til juridiske, økonomiske, socialfaglige og ikke mindst børne- og familie relaterede problemstillinger. Rådgivningen foregår primært på telefon, men der er også mulighed for at få hjælp via brevkasse eller mail. Rådgivningen varetages af en ansat socialrådgiver og en familieterapeut, som begge har erfaring fra feltet.

Se Links
Scammed.dk

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK
Scammed.dk yder støtte, rådgivning og vejledning til personer, eller pårørende til personer, der er blevet snydt i handler med skins i computerspil. Rådgivningen foregår på sms og i brevkasse og varetages af personer med indgående viden om scams og trades. Alle rådgivere har undergået pædagogisk oplæring i digital rådgivning. På scammed.dk er der også en større videnssamling i blog- og artikelformat. Scammed.dk drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Sct. Nicolai Tjenesten

KIRKENS KORSHÆR
Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med. Man kan henvende sig på et landsdækkende telefonnummer og også til en lokal tjeneste. I København er det også muligt at henvende sig personligt. Rådgiverne er frivillige.

Se Links
Selvhjælp Randers’ økonomi- og gældsrådgivning

Målgruppen for rådgivningen er socialt udsatte borgere med lav indkomst og gældsproblemer. Der tilbydes rådgivning om gæld og økonomi, alt fra hverdagsøkonomi og hjælp til budget til overblik over gæld, kontakt til kreditorer og hjælp til ansøgning om gældssanering/eftergivelse af gæld. Borgeren kommer til en forsamtale med en frivillig rådgiver, med relevant faglig baggrund, der står for rådgivningen af borgeren.

Se Links
Seniorguiden

Røde Kors Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning til borgere + 65 år i Københavns Kommune. Frivillige rådgivere vejleder fx i spørgsmål om økonomi, sociale aktiviteter, tilskudsordninger og kan hjælpe med kontakt til det offentlige. Rådgivningen foregår primært hjemme hos den ældre, som aftales på telefon, men kan også foregå telefonisk. Seniorguiden henviser også til andre foreninger, kommunale institutioner og relevante tilbud.

Se Links
Settlementets Gældsrådgivning

Settlementets Gældsrådgivning er et gratis tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl, som har brug for hjælp til at få overblik over deres økonomi og gæld, lave aftaler med kreditorer, m.v. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. Rådgivningen starter med telefonisk henvendelse, hvor et rådgivningsforløb i København med personlige møder kan aftales.

Se Links
Settlementets Retshjælp

Settlementets Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke at bo i Københavns Kommune. Du kan få hjælp til at kende dine rettigheder, forstå en afgørelse, formulere en klage eller anden rådgivning og sparring indenfor en række retsområder.
Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, socialrådgivere og studerende. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt møde i København.

Se Links
Settlementets Socialrådgivning

Settlementets Socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere om fx at forstå afgørelser og sager fra myndigheder og kommuner, hjælp til at søge tilskud eller information om rettigheder. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere og jurister og studerende. Der rådgives både i komplicerede sager og i enkelte spørgsmål.
Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt personligt møde.

Se Links
Sexlinien for Unge

SEX & SAMFUND
Sexlinien er en gratis rådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Rådgivningen besvarer spørgsmål om sex, køn, prævention, abort, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme på telefon, chat og i en online brevkasse. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Sexlinien drives af Sex & Samfund.

Se Links
Sig det til nogen

DANNER
’Sig det til nogen’ er et rådgivningstilbud til kvinder over 18 år der er udsat for fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk vold og deres pårørende. Et rådgivningsforløb foregår som en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder. Et forløb er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Rådgivningen foregår i København, Ringsted og Randers, og der tilbydes en afklarende samtale inden et forløb påbegyndes. ‘Sig det til nogen’ drives af Danner.

Se Links
Sinds landsdækkende telefonrådgivning

SINDs landsdækkende telefonrådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende.

Se Links
Sinds lokale rådgivninger

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. Sind har lokale afdelinger rundt om i landet, hvor psykisk syge, psykisk sårbare og pårørende kan få rådgivning pr. telefon og ved et personligt møde.

Se Links
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et landsdækkende gratis og fortroligt rådgivningstilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et professionelt og engageret rådgiverteam bestående af både lønnede og frivillige er klar ved telefon og mailbox med information, støtte og rådgivning.

Se Links
Sjælesorg på nettet

Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym chatsamtale med en præst på nettet. På hjemmesiden finder du en gratis chattjeneste, hvor du inden for åbningstiderne kan få en fortrolig samtale med en sjælesørger om lige netop det, der går dig på. Altså emner, som du gerne vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte.

Se Links
SletDet

RED BARNET
SletDet Rådgivningen i Red Barnet er en gratis og fortrolig rådgivning om digitale krænkelser. SletDet Rådgivningen hjælper børn og unge under 18 år samt forældre, pårørende og fagpersoner. SletDet tilbyder psykologisk førstehjælp, konkret hjælp til at mindske spredning af evt. krænkende materiale samt støtte til at få talt med en voksen. Det er muligt at ringe eller chatte til SletDet Rådgivningen mandag – tirsdag kl. 11-20, onsdag – torsdag kl. 14-20 samt fredag kl. 14-17, eller skrive til brevkassen. Rådgiverne er faguddannede og behandler alle henvendelser fortroligt.

Se Links
Slip Volden

Slip Volden er et telefonisk rådgivningstilbud for voksne mænd og kvinder, der har udøvet vold i nære relationer eller er bekymret for at udøve vold i fremtiden. Med støtte og rådgivning lytter rådgiveren til dig og hjælper med at kortlægge de problemer, der ligger til grund for volden. Du vil også få konkrete værktøjer, som du kan bruge til at bryde med volden. Rådgiverne er psykologer eller psykoterapeuter med specialiseret viden om vold.

Se Links
Sorglinjen

Sorglinjen drives af Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg. Mange pårørende og efterladte oplever at være alene i et kaos af følelser under sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Sorglinjen er for alle på 13 år og op. Sorglinjen drives af frivillige fra 20 år til 85 år, der alle har mistet en nærtstående og som gerne vil dele deres erfaringer med dig uanset om du selv er berørt eller kender nogle, der er.

Se Links
SR-Bistands Gældsrådgivning

SR-Bistands Gældsrådgivning tilbyder rådgivning og vejledning ifm. med gæld. Rådgiverne er frivillige jurister og finansielle rådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen. Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering. Der ydes rådgivning telefonisk og ved personlig henvendelse i København.

Se Links
SR-Bistands Social-Juridisk Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Rådgivningen kan hjælpe med spørgsmål inden for fx lejeretten, sygedagpenge, ressourceforløb, skilsmisse og klagevejledning. Der ydes også hjælp med udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces. Tilbuddet er åbent for alle i hele landet. Rådgivningen foregår enten telefonisk, via email eller ved personlig henvendelse i København.

Se Links
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonlinje, som tilbyder gratis samtaler til mennesker i sårbare eller kritiske livssituationer. Rådgiverne er frivillige, der er oplært til både at kunne håndtere krisesamtaler og til at støtte mennesker i at finde håb, strategier og mod til at handle på deres situation med udgangspunkt i deres personlige værdier og ønsker for fremtiden.

Se Links
Stoplinien

Stoplinien tilbyder professionel rådgivning til alle, der overvejer at stoppe med at bruge nikotinprodukter som cigaretter, snus, e-cigaretter mv. Stoplinien er bemandet af uddannede rådgivere og alle samtaler tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig.

Se Links
StopSpillet

SPILLEMYNDIGHEDEN
StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed. Alle, der har brug for råd og vejledning om problemer med spil og spilafhængighed, kan få en fortrolig samtale med vores professionelle rådgivere.

Se Links
TUBAs online rådgivning

TUBA tilbyder gratis og anonym rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Der er både en brevkasse, et ungeforum, chat og SMSrådgivning. Rådgiverne i chatten er frivillige med en social faglige baggrund. Både i 1-1-chat og gruppechatten taler vi om det, den unge har på hjertet – intet emne er for stort eller lille.

Se Links
Ung på Linje/Ung Online

UNGDOMMENS RØDE KORS
Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud for unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres oplevelser og problemer. De frivillige er unge mellem 20 og 30 år, som sidder klar til at lytte og snakke om præcis det, der er brug for i den anden ende, og som kender til alle de problemer, man kan bakse med som ung. Samtaletilbuddet drives af Ungdommens Røde Kors.

Se Links
UngØkonomi.dk

KFUM´ S SOCIALE ARBEJDE OG CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK
UngØkonomi.dk er et online rådgivningstilbud til unge om økonomi. Rådgivningen hjælper med at få et overblik over den økonomiske situation, og sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld. Unge med gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden. Rådgiverne er frivillige, og er uddannet fx bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende. Ungøkonomi.dk drives i et samarbejde mellem KFUM´s Sociale Arbejde og Center for Digital Pædagogik.

Se Links
UngTilUng.com

Ungtilung.com er en rådgivningsplatform målrettet unge i alderen 16-35 år med personlige og sociale udfordringer. Rådgivningen foregår via anonyme individuelle eller gruppesamtaler foretaget af frivillige peers. Eller tematiske mentorforløb op til 12 samtaler, hvor de unge får hjælp til at håndtere deres udfordringer. Mentorforløb varetages af fagligt frivillige. UngTilUng drives af Den Boligsociale Fond.

Se Links
Unik Indsatsen

UNIK – Unges Netværk i Kommunerne, er en efterværns indsats til unge, som er nuværende eller tidligere anbragte, i alderen 15 år til 30 år. De tilbyder rådgivning i Herlev og København. Unge kan benytte viften af rådgivningstilbud anonymt eller igennem kommunen. I UNIK er der support alle ugens syv dage og professionel hjælp fra mandag til torsdag. De arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med et forebyggende, socialt og uddannelsesrettet sigte.

Se Links
Unik Online

UNIK Online er et landsdækkende rådgivningstilbud til unge, som er nuværende eller tidligere anbragte, i alderen 15 år til 29 år. På deres hjemmeside finder du forskellige aktiviteter, som alle er online og gratis. Rådgivningen foregår som individuelle psykologsamtaler, gruppeforløb, chat og brevkasse.

Se Links
Ventilens mødesteder

Ventilens mødesteder er et tilbud til unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme. Her mødes unge og frivillige og laver aktiviteter sammen – fx laver mad, går en tur eller går i biffen. Det er helt ok, hvis man synes det er lidt svært at møde nye mennesker. De frivillige sørger for at der er en rar stemning, og at alle unge i mødestedet er en del af fællesskabet. I mødestedet er der altid en at snakke med, både om lette og svære ting.

Se Links
Videnscentret Fertility Care

Et videns center tilknyttet en anonym telefonrådgivning. Fertility Care henvender sig til mennesker der er berørt af ufrivillig barnløshed. Rådgiverne har en bred erfaring med emner som: sorg, depression, angst, stress, social isolation, samt eksistentielle problemer. Målet er at hjælpe mennesker til at opleve sig selv mere normaliseret, samt at øge deres mestringsevne. Målet er også at forebygge overbelastningsreaktioner, parforholdsproblemer og depression. Kort sagt hjælpe til et mere meningsfyldt liv før, under og efter fertilitetsbehandling – med eller uden barn.

Se Links
Vores Vej Ud

Projekt Q-Værks rådgivningstilbud, Vores Vej Ud, tilbyder drop-in rådgivning og individuelle rådgivningsforløb til kvinder, der er eller har været udsat for partnervold. I rådgivningen får kvinder støtte og vejledning til bl.a. at bryde med volden, bearbejde voldens følgevirkninger samt fastholde et liv uden vold. Det kan handle om bl.a. voldsdynamikker, grænsesætning, senfølger, børne- og samværssager, rettigheder mv. Desuden er der mulighed for at få tilknyttet en frivillig bisidder. Alle rådgivere er uddannede socialrådgivere.

Se Links
WeShelters herberger og natcafeer

WeShelter driver herberger og natcafeer, hvor du som hjemløs kan få hjælp til problemer vedrørende sundhed, misbrug, arbejdsløshed eller familie. Personalet er uddannet indenfor det socialfaglige eller pædagogiske område. Man kan møde op hos WeShelters natcafeer og herberger i København.

Se Links
WeShelters økonomiske rådgivning

WeShelters økonomiske rådgivning er et gratis tilbud til hjemløse og udsatte borgere, som har brug for hjælp til at få overblik over økonomi og gæld. Rådgiverne kan hjælpe med at danne overblik, lægge budget, lave aftaler med kreditorer og give viden om økonomiske rettigheder med mere. Rådgivningen varetages af erfarne frivillige med juridisk eller økonomisk baggrund. Der ydes rådgivning ved fysisk fremmøde i København. Møderne aftales via telefonisk henvendelse.

Se Links
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.