Rådgivningsportalen

Har du brug for rådgivning?
Brug RådgivningsPortalen til at finde den rådgivning, som kan hjælpe dig.

Alle rådgivningstilbud på listen er medlemmer af RådgivningsDanmark og overholder foreningens krav til medlemsskab. De rådgivninger, som er akkrediteret af RådgivningsDanmark, bærer foreningens kvalitetsstempel i højre hjørne.

Find den rette rådgivning

Nulstil
Young Connect Rådgivningen

Young Connect Rådgivningen er et tilbud til udsatte unge i alderen 12-25 år, der tumler med forskellige udfordringer. Fra kærestesorger, mobning og ensomhed til fx problemer i hjemmet og med skolen. Young Connect findes i Odense, Vejle og Aarhus og drives af KFUM's Sociale Arbejde.

Læs mere
WeShelters herberger og natcafeer

WeShelter driver herberger og natcafeer, hvor du som hjemløs kan få hjælp til problemer vedrørende sundhed, misbrug, arbejdsløshed eller familie. Personalet er uddannet indenfor det socialfaglige eller pædagogiske område.

Læs mere
Ventilens mødesteder

Ventilens mødesteder er et tilbud til ensomme unge i alderen 15-25 år. Ventilen har 15 mødesteder rundt om i Danmark. Her mødes unge og frivillige og snakker og hygger om aktiviteter, såsom at lave mad sammen, gå i biffen eller spille spil.

Læs mere
UngØkonomi.dk

UngØkonomi.dk er et online rådgivningstilbud til unge om økonomi. Rådgivningen hjælper med at få et overblik over den økonomiske situation, og på den måde være med til at sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld. Unge der allerede har gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden. Rådgiverne er frivillige, der arbejder med økonomi til dagligt, som eksempelvis bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende. Ungøkonomi.dk drives i et samarbejde mellem KFUM´s sociale arbejde og Center for Digital Pædagogik

Læs mere
Ung på Linje

Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser. Rådgiverne er unge frivillige mellem 20 og 30 år, som sidder klar til at lytte og snakke om præcis det, der er brug for og kender til alle de problemer, man kan bakse med som ung. Rådgivningen drives af Ungdommens Røde Kors.

Læs mere
Ulykkeslinjen

UlykkesLinjen tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for dig, der er berørt af en ulykke. Det kan både være som ramt eller pårørende. Rådgivningen støtter ulykkespatienter og deres familier ved at slabe overblik over, hvordan man bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå ved en ulykke. Rådgiverne er erfarne socialrådgivere. UlykkesLinjen drives af UlykkesPatientForeningen.

Læs mere
TUBAs online rådgivning

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Rådgiverne er frivillige, som har kendskab til feltet, og som bliver uddannet i at yde rådgivning.

Læs mere
Thora Centers rådgivning

Thora Center tilbyder gratis rådgivning til personer der har været udsat for seksuelle overgreb, pårørende eller fagfolk. Rådgiverne er psykologer og psykologistuderende, og der tilbydes hjælp og sætte til at bearbejde, hvad der er sket, og få hjælp til at opnå en bedre livskvalitet.

Læs mere
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Læs mere
SR-Bistands Social-Juridisk Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Rådgivningen kan handle om hjælp til at forstå en afgørelse, formulere en klage eller andet indenfor bl.a. boligstøtte, sygedagpenge, familieret. Tilbuddet er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Vores rådgivning foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse eller via e-mail.

Læs mere
SR-Bistands Gældsrådgivning

SR-Bistands Gældsrådgivning tilbyder rådgivning og vejledning ifm. med gæld. Rådgivningen varetages af frivillige jurister og finansielle rådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen. Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering.

Læs mere
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis og anonymt tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et professionelt og engageret rådgiverteam er klar ved telefon og mailbox med information, støtte og rådgivning.

Læs mere
Sinds rådgivninger

SINDs landsdækkende telefonrådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet - enten som sindslidende eller pårørende. Sind har også lokal afdelinger rundt om i landet, hvor psykisk syge, psykisk sårbare og pårørende kan få rådgivning pr. telefon og ved et personligt møde.

Læs mere
Sexlinien

Sexlinien er en gratis rådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Rådgivningen besvarer spørgsmål om sex, køn, prævention, abort, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme på telefon, chat og i en online brevkasse. Rådgiverne er specialuddannede i rådgivningen og er typisk studerende på et sundhedsfagligt eller pædagogisk studie. Sexlinien drives af Sex og Samfund,

Læs mere
Settlementets Socialrådgivning

Settlementets socialrådgivning yder rådgivning til udsatte borgere om fx at forstå afgørelser og sager fra myndigheder og kommuner, hjælp til at søge tilskud eller information om rettigheder ved familiemæssige problemer. Rådgiverne er frivillige socialrådgivere og jurister eller studerende. Vi yder rådgivning både i komplicerede sager, som kan tage længere tid og i enkelte spørgsmål. Rådgiverne har lang og solid erfaring i at rådgive borgere, som står i en svær situation.

Læs mere
Settlementets Retshjælp

Settlementets retshjælp yder juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke bo i Københavns kommune. Retshjælpen arbejder tæt sammen med socialrådgivningen. Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, jurastuderende, socialrådgivere og socialrådgiver- studerende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Læs mere
Settlementets Gældsrådgivning

Settlementets gældsrådgivning er et tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister.

Læs mere
Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder telefonisk rådgivning og en lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med. Man kan henvende sig på et landsdækkende telefonnummer og også til en lokal tjeneste. I København er det også muligt at henvende sig personligt.

Læs mere
Retshjælpen Råd til Ret

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få gratis retshjælp i nogle af vores sociale caféer og væresteder. Du kan få gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder som fx social- og lejeret, arve- og forbrugerret, separation, skilsmisse, underholdsbidrag m.v., forældremyndighed og samværssager og samlivsforhold. Rådgivningen drives af KFUM's sociale arbejde.

Læs mere
RedenUng

RedenUng er en gratis rådgivnings- og vidensportal til unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som f.eks. sugardating, samt til skoleelever, lærere, forældre og fagfolk, der vil vide mere om prostitution, gråzoneprostitution og sugardating eller har en bekymring. Rådgivningen bemandens af professionelle rådgivere.

Læs mere
Psykiatrifondens rådgivning

Rådgivningen i Psykiatrifonden er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. Rådgivningen varetages af rådgivere med baggrunde som blandt andet læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, lærere, og psykoterapeuter.

Læs mere
Privatsnak 13-15 år

Privatsnak er en rådgivning for børn og unge mellem 13 og15 år, hvor man kan få rådgivning om krop, sex, følelser, seksualitet eller prævention. Rådgiverne er både piger og drenge og er specialuddannede. Privatsnak drives af Sex og Samfund

Læs mere
Privatsnak 10-12 år

Privatsnak er en rådgivning for børn mellem 10 og 12 år. Rådgivningen kan handle om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Rådgiverne er både piger og drenge, og er specialuddannede indenfor feltet. Privatsnak drives af Sex og Samfund.

Læs mere
Offer-rådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende gennem personlig og telefonisk rådgivning i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Læs mere
Mødrehjælpens Retshjælp

Mødrehjælpen tilbyder gratis, mundtlig retshjælp hos en uvildig jurist eller advokat. Retshjælpen er anonym og kan fx handle om skilsmisse, forældremyndighed, faderskabssager, børnebidrag, anbringelser mm. Rådgivningen kan enten foregå telefonisk eller ved et personligt møde hos Mødrehjælpen i enten København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Vær opmærksom på at der skal bestilles tid.

Læs mere
Mødrehjælpens personlige rådgivning

Mødrehjælpen giver personlig rådgivning til gravide og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år. Gennem den personlige rådgivning og vejledning kan vi give dig redskaber og hjælpe med at skabe overblik over din situation. Rådgivningen kan fx handle om graviditet, abort, vold i parforholdet, depression, skilsmisse bekymringer for dit barns trivsel.

Læs mere
Mødrehjælpens Familielinje

Familielinjen er Mødrehjælpens landsdækkende telefonrådgivning og chatrådgivning for gravide og børnefamilier. Du kan henvende dig anonymt og få rådgivning inden for familielivets områder, såsom skilsmisse, samarbejdsproblemer omkring børn, graviditet og abort, sociale rettigheder og juridisk rådgivning. Rådgivningen varetages af professionelle, ansatte rådgivere.

Læs mere
Misbrugs-portalen

Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støttende samtaler til både voksne pårørende og efterladte, samt til unge og voksne med et misbrug eller en afhængighedsproblematik. Rådgivningen har en telefonlinje og chatrådgivning, der varetages af frivillige rådgivere med fagrelevant baggrund. Derudover kan mennesker med et overforbrug af stoffer og/eller alkohol henvende sig personligt i et akuttilbud i København.

Læs mere
Mandecentrets rådgivning

Mandecentret yder praktisk rådgivning og personlig sparring til mænd i forbindelse med skilsmisse, parbrud, samvær med børn eller vold i parforholdet. Mandecentret har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense.

Læs mere
LMS’ rådgivninger

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder personlig, telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade og deres pårørende. LMS tilbyder også rådgivning til fagpersoner, der arbejder med mennesker som er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade.

Læs mere
Livslinien

Livslinien rådgiver mennesker med selvmordstanker. Rådgivningen er telefonisk eller online (chat og brevkasse) og varetages af frivillige. Livslinien rådgiver også pårørende til mennesker med selvmordstanker.

Læs mere
Livet Tilbage

Livet tilbage er en gratis psykologisk rådgivning til mænd i krise, fx som følge af skilsmisse, sygdom eller dødsfald blandt de nærmeste. Rådgivningen drives af KFUM's Sociale Arbejde og findes på Frederiksberg, i Slagelse og Lemvig.

Læs mere
LGBT+ rådgivningen

LGBT+-rådgivningen rådgiver om fx om seksuel orientering, kønsidentitet, parforhold, homo med forsinkelse, børn og insemination samt om LGBT-barer og diskoteker og sociale netværk. Rådgivningen varetages af frivillige, der selv identificerer sig som LGBT+-personer. Rådgivningen er anonym, og du kan derfor få en uforpligtende snak med en person, der har tavshedspligt. LGBT Danmarks rådgivning ligger i København og Aarhus, hvor man også kan komme ind til en personlig samtale. Vi modtager også henvendelser fra fagpersoner og folk med relation til LGBT+-personer. Vi har i rådgivningen tilknyttet et juridisk LGBT+-team, der tager sig af henvendelser med indhold af juridisk karakter.

Læs mere
Landsforeningen Spædbarnsdød

Alle, der har mistet et spædbarn, kan benytte sig af foreningens tilbud om rådgivning. Rådgiverne på Landsforeningen Spædbarnsdøds sekretariat har såvel terapeutiske som rådgivningsfaglige kompetencer. I rådgivningen kan man fx tale om tabet og det, der fylder, få information om sorg og sorgreaktioner, høre andres erfaringer og få information om regler og rettigheder. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte forælders og families situation, behov og følelser.

Læs mere
Kræftrådgivning

Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelse har rådgivningstilbud i hele landet, hvor patienter og pårørende kan få en samtale med en rådgiver og deltage i undervisning og aktiviteter. På Kræftlinjen sidder professionelle rådgivere klar til at svare på henvendelser på telefon, chat, mail og online.

Læs mere
Kompasset

Kompasset i København drives af Kirkens Korshær og er en rådgivningstjeneste og værested til hjemløse migranter. Der tilbydes rådgivning i rettigheder og lovgivning og hjælp til at at lave en jobansøgning

Læs mere
KFUM’s konfliktmægling

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktmægling. Konflikten kan skyldes fx samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, skilsmisse og samværsproblemer i forhold til børn, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. Vi har uddannede og frivillige mæglere, der tilbyder gratis mægling i stort set hele landet.

Læs mere
hope.dk Ung

hope.dk for unge er en alkoholrådgivning under Alkohol & Samfund. Rådgivningen er for børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere
hope.dk

hope.dk er en alkoholrådgivning, som drives af Alkohol & Samfund. Rådgivningen henvender sig til voksne, der drikker for meget og til voksne pårørende.

Læs mere
Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningen tilbyder gratis og individuel rådgivning til dig og dine pårørende. Vores erfarne og professionelle rådgivere har tiden til at dele ud af vejledning, støtte og omsorg både på telefon, mail, online video samtale eller ved at møde op i en af rådgivningerne rundt om i landet.

Læs mere
headspace

headspace er et rådgivningstilbud til unge, der har behov for nogen at tale med. I headspace kan du chatte landsdækkende, men sms'e, maile, ringe eller møde op i et headspace center tættest på dig.

Læs mere
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis chat- og SMS-rådgivning til unge piger på 12-24 år om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med.

Læs mere
Gældsrådgivningen På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering og om hvordan, man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark og drives af KFUM's sociale arbejde.

Læs mere
ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning. ForældreTelefonen hører under Børns Vilkår

Læs mere
FBU-linjen

FBU – LINIEN er en landsdækkende, åben og anonym telefonrådgivning samt rådgivning via e – mail først og fremmest til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn. Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere med erfarne frivillige støttepersoner som afløsere. FBU – LINIEN benyttes også af bedsteforældre og andre pårørende samt i mindre omfang af støttepersoner for forældre med anbragte børn og forskellige fagpersoner. Der kan rådgives bl.a. om lovgivningen på området, om forældre og børns rettigheder og pligter om kommuners opgaver og sagsbehandling.

Læs mere
FagTelefonen

FagTelefonen drives af Børns Vilkår og er for alle, der arbejder med børn og unge. Ønsker du råd og vejledning, eller har du et spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling? Så kontakt FagTelefonen. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere
Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning

Dansk Flygtningehjælp har ni Frivilligrådgivninger i Danmark, hvor flygtninge og indvandrere kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning, om bl.a. opholdstilladelse, integration og sociale forhold. Rådgiverne er jurister, socialrådgivere og psykologer m.fl., der alle rådgiver på frivillig basis.

Læs mere
Danners rådgivning

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige kvinder og foregår telefonisk, online eller ved et personligt møde.

Læs mere
Cyberhus

Cyberhus er et klubhus på nettet for dig, der er mellem 9 og 23 år. Du kan skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat, dele dine tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. I Cyberhus kan du være dig selv, og har du brug for en voksen, vil vi gerne lytte og prøve at hjælpe

Læs mere
CSM ØST

CSM-ØST (Center for Seksuelt Misbrugte) er et rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. Rådgivningen er over telefon og chat. Den varetages af frivillige med faglig eller erfaringsbaseret viden. CSM ØST tilbyder også socialrådgivning til voksne, der har været berørt af seksuelle overgreb.

Læs mere
Bryd Tavshedens rådgivninger

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Bryd Tavsheden har personlige, telefoniske og online (brevkasse og chat) rådgivningstilbud.

Læs mere
BørneTelefonen

Børns Vilkårs frivillige rådgiver over telefon, chat, SMS eller brevkasse. Målgruppen er børn i alle aldre, som har brug for gode råd eller en voksen, der lytter, samt deres forældre.

Læs mere
BørneAngstTelefonen

BørneAngstTelefonen er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen til børn og unge, som fx er bange i bestemte situationer, ikke har lyst til at gå i skole eller tit får ondt i maven på grund af noget bestemt. Rådgivningen hjælper med at tale om det, der er svært, og evt. hvor man kan få mere hjælp. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkomne til at benytte telefonen.

Læs mere
Benzorådgivningen

BenzoRådgivningen henvender sig til mennesker med en afhængighed af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) samt pårørende og sundhedspersonale. Rådgiverne er tidligere brugere, som har været ude af medicinafhængigheden i længere tid. BenzoRådgivningen drives af Landsforeningen Sind.

Læs mere
Bedre Psykiatris rådgivning

Som pårørende til en psykisk syg, kan du få behov for at vende situationen med en udenforstående. Der kan være spørgsmål om, hvordan du forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. Her kan du få rådgivning til, hvordan du håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen. En håndsrækning, som kan hjælpe dig og give dig redskaber til de udfordringer, du møder som pårørende til en psykisk syg.

Læs mere
AngstTelefonen

Hvis du har brug for en personlig samtale med en person, der selv har prøvet at have angsten inde på livet kan du ringe til Angstforeningens samtalelinie AngstTelefonen. Angstforeningen har også en åben rådgivning i Aarhus, hvor man kan få en personlig samtale.

Læs mere
Angstforeningens TelefonRådgivning

Angstforeningens TelefonRådgivning tilbyder rådgivning, information og støtte i forbindelse med din situation - enten som angstramt eller pårørende.

Læs mere
Alkolinjen

Rådgivningen henvender sig til voksne med et alkoholproblem, voksne pårørende og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.

Læs mere
Aidsfondets rådgivninger

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende, om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv.

Læs mere
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.