SPØRGSMÅL OG SVAR OM RÅDGIVNINGSDANMARK

Hvad er RådgivningsDanmark?

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Vi varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.  

Hvordan er RådgivningsDanmark finansieret?

RådgivningsDanmark modtager statslig driftsstøtte og er derudover finansieret via medlemskontingenter, medlemsbidrag til akkrediteringsomkostninger samt salg af kurser og div. konsulentydelser. Endelig modtager foreningen fondsmidler til mindre udviklingsprojekter.     

Hvordan blev RådgivningsDanmark stiftet?

RådgivningsDanmark blev stiftet i 2014 på initiativ af en række rådgivende organisationer og ud fra et ønske om at løfte og sikre kvaliteten af civilsamfundets mange rådgivningstilbud til mennesker i svære livssituationer.

Hvem ejer RådgivningsDanmark?

RådgivningsDanmark er som medlemsforening ejet af de organisationer, der har stiftet medlemskab. Foreningens bestyrelse er registreret som de “reelle ejere”.

Hvem kan blive medlem af RådgivningsDanmark?

Almennyttige organisationer, der har et gratis, socialt rådgivningstilbud, som yder kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp til mennesker i svære livssituationer, kan blive almindeligt medlem af RådgivningsDanmark.

Offentlige eller private organisationer, der støtter foreningens formål, kan blive associerede medlemmer.

Læs mere om medlemskab af RådgivningsDanmark her.

Hvad koster det at blive medlem af RådgivningsDanmark

Prisen for et medlemskab afhænger af organisationens årlige udgifter til rådgivningstilbuddet. Læs mere om medlemskab og priser her.

Hvad omfatter rådgivningsbranchen?

Med “rådgivningsbranchen” refererer vi til det brede felt af sociale rådgivningstilbud, som mennesker i svære livssituationer med behov for hjælp og støtte kan henvende sig til gratis, på egen hånd og typisk anonymt. De fleste rådgivninger drives af de frivillige sociale foreninger i Danmark, men der findes også få statslige og regionale rådgivninger, som har denne karakter. Kommunernes lovpligtige, åbne og anonyme rådgivningstilbud til børn, unge og familier kan også betragtes som en del af rådgivningsbranchen, hvilket dog typisk ikke er tilfældet i daglig tale.  

Hvad er kvalitetsstemplet?

Når et rådgivningstilbud efterlever branchens kvalitetsstandard, bliver de kvalitetsstemplet – eller akkrediteret – hvilket tydeliggør for rådgivningens brugere, samarbejdspartnere og finansieringskilder, at de leverer rådgivning af dokumenteret høj kvalitet.

Hvorfor skal vi have et kvalitetsstempel?

Rådgivningerne møder mange af samfundets mest udsatte og sårbare mennesker, og kvalitetsstemplet er deres garanti for, at den hjælp, de modtager, er ordentlig.    

Hvad er Kvalitetsportalen?

På Kvalitetsportalen kan man som medlem af RådgivningsDanmark få overblik over sit medlemskab. Alle akkrediteringsforløb bliver koordineret via Kvalitetsportalen og det er også her, at dokumenter relateret til akkrediteringsprocessen og kvalitetsarbejdet ligger. På Kvalitetsportalen kan man desuden se og opdatere de oplysninger, som RådgivningsDanmark har stående om ens organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.