MEDLEMSKAB

RådgivningsDanmark er en brancheforening for organisationer med gratis, sociale rådgivningstilbud, som er sat i verden for at fremme rådgivning af høj kvalitet til mennesker i svære livssituationer.

Helt centralt i dét arbejde står den udvikling og sikring af rådgivningernes kvalitet, som sker gennem en akkreditering. Men som medlem bliver I også del af et fagligt fællesskab, hvor rådgivningstilbud deler erfaringer og bliver klogere sammen. Det sker blandt andet i forbindelse med vores faste medlemsaktiviteter. Derudover formidler RådgivningsDanmark faglig viden, laver fortalerarbejde og kampagner sammen med vores medlemmer og faciliterer fælles udviklings- og læringsprocesser på tværs af feltet.

Nedenfor kan I læse mere om de faste medlemsaktiviteter, hvem der kan blive medlem, og hvordan I ansøger om medlemskab.

FASTE MEDLEMSAKTIVITETER

Medlemmer af RådgivningsDanmark har adgang til en række fast tilbagevendende aktiviteter og konkrete fordele. De er:

 • Kvalitetssikring og -stempling af jeres rådgivningstilbud hvert tredje år gennem en akkrediteringsproces. Her gennemgår og kvalitetssikrer I systematisk jeres rådgivningstilbud. I får sparring med en kvalitetskonsulent fra RådgivningsDanmark i processen og får desuden inspiration fra specialuddannede auditorer og det akkrediteringsnævn, som behandler jeres sag. Prisen for akkrediteringen afhænger af jeres kontingentindplacering.
 • Introduktion til kvalitetsarbejdet i RådgivningsDanmark, som afholdes fire gange årligt. Her får deltagerne viden om RådgivningsDanmarks tilgang til kvalitet, bliver introduceret til branchen kvalitetsmodel og får indblik i akkrediteringsprocessen. Deltagelse er gratis.
 • Møder i Rådgivningsnetværket for koordinatorer, projektledere mv. fire gange årligt. Her mødes medlemmer og deler erfaringer med relevante emner som f.eks. uddannelse af rådgivere, rådgivningsmetoder eller evaluering. Deltagelse er gratis.
 • Møder i Ledernetværket, hvor ledere fire gange årligt får faglige oplæg fra eksterne oplægholdere om emner med relevans for ledelsesopgaven og sparrer med hinanden ud fra en fast sparringsmodel. Man betaler for et år ad gangen, og der er plads til 24 ledere i netværket.
 • Møder i et chatnetværk, hvor chatrådgivninger mødes fire gange årligt i København og sparrer om emner, der specifikt relaterer sig til det at rådgive via chat.
 • Møder i et brevkassenetværk, hvor brevkasserådgivninger mødes to gange årligt online og sparrer om emner, der specifikt relaterer sig til det at rådgive via brevkasse.
 • En årlig konference, hvor medlemmerne mødes, deler erfaringer og lærer hinanden at kende med udgangspunkt i ny viden og tematikker med relevans for rådgivningsbranchen.
 • Et årligt kvalitetsseminar med oplæg om og drøftelse af relevante emner relateret til branchens kvalitetsmodel og kvalitetsarbejdet. Deltagelse er gratis.
 • Et årligt temamøde, hvor en ekstern ekspert inden for et relevant område som f.eks. arbejdsmiljø, kunstig intelligens, læring eller kommunikation holder oplæg og lægger op til diskussion. Deltagelse er gratis.
 • Skriveværksteder, som udbydes otte gange årligt for rådgivninger, som er i gang med en akkrediteringsproces og har brug for et sted at arbejde fra med adgang til sparring fra en kvalitetskonsulent undervejs.
 • En leverandørliste med leverandører af ydelser og produkter, som andre rådgivningstilbud har samarbejdet med og kan anbefale. Listen kan findes på Kvalitetsportalen, RådgivningsDanmarks medlemsportal.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Det formelle
RådgivningsDanmarks ordinære medlemmer er almennyttige og ikke-erhvervsdrivende organisationer, der har gratis, sociale rådgivningstilbud. Organisationer, virksomheder, almennyttige og erhvervsdrivende fonde, og offentlige myndigheder/tilbud, der støtter eller bidrager til at nå foreningens formål kan blive associerede medlemmer. Disse medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og midtvejsmødet.

Forventninger til medlemmerne
Ordinære medlemmer forpligter sig til at påbegynde en akkrediteringsproces inden for de første to år af deres medlemskab. Derefter skal rådgivningstilbuddene genakkrediteres hvert tredje år. Kravet om at gennemføre akkrediteringer stilles ikke til de associerede medlemmer.

I vores forening er tillid og ønsket om at løfte kvaliteten på tværs af feltet bærende værdier. Vi forventer derfor også, at vores medlemmer ønsker at bidrage til det fællesskab ved at dele viden, erfaringer og udfordringer, inspirere hinanden og blive klogere sammen. Det kan f.eks. være ved at deltage i arrangementer eller bidrage med eksempler på best practice til publikationer.

“Jo flere der arbejder med kvalitet og deler deres erfaringer med hinanden, jo hurtigere opdager vi nye tendenser blandt brugerne eller områder, vi skal have mere fokus på. På den måde kan vi skabe den bedste kvalitet for brugerne.”

Stine Lene Hansen, forperson for akkrediteringsnævnet

PRISER

Prisen for medlemskab afhænger af jeres årlige udgifter til rådgivningen. Er I en større organisation med mange aktiviteter, er det altså kun udgifterne til jeres rådgivningstilbud, som kontingentet baseres på. I skal selv finde dette udgiftstal og oplyse det til os i forbindelse med, at I ansøger om medlemskab.

Det årlige kontingent i 2024 for ordinære medlemmer er:

 • 7.100 kr. ved udgifter under 750.000 kr.
 • 10.150 kr. ved udgifter mellem 750.000–3.000.000 kr.
 • 15.200 kr. ved udgifter mellem 3.000.001-6.000.000. kr.
 • 18.250 kr. ved udgifter over 6.000.000. kr.

Prisen for associeret medlemskab afhænger af organisationens størrelse og virke og aftales individuelt.

ANSØG OM MEDLEMSKAB

Ønsker I at søge om medlemskab hos RådgivningsDanmark, så send en forespørgsel ved at trykke på knappen nedenfor. Så kontakter vi jer med information om ansøgningsprocessen.

MØD VORES MEDLEMMER

Vores medlemmer er meget forskellige, når det gælder størrelse, målgrupper, rådgivningsform og organisering. Fælles for dem er, at de alle løbende arbejder på at styrke kvaliteten af deres rådgivningstilbud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.