Om RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er en brancheforening for almennyttige organisationer, der yder gratis rådgivning af social karakter til mennesker i komplicerede livssituationer.

I Danmark findes der ingen regulering med eller minimumskrav for almennyttige rådgivningstilbud.

RådgivningsDanmark arbejder derfor for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud og synliggøre vores medlemmers arbejde, så gratis rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængeligt for mennesker med behov for hjælp.

Det arbejder RådgivningsDanmark med

  • Vi har udviklet en akkrediteringsordning med fælles kvalitetsstandarder, der er skræddersyet til branchen. Medlemsorganisationer kan få et kvalitetsstempel på deres arbejde, hvis de lever op til kvalitetskravene og dermed synliggøre arbejdet med kvalitet. Læs om akkreditering og RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.
  • Vi faciliterer netværk, afholder temadage, seminarer mv. og understøtter, at medlemmerne deler og udvikler viden, så kvaliteten af den samlede rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer løftes. Find aktuelle faglige arrangementer.
  • Vi vil fremme medlemsorganisationernes faglige og politiske interesser og være et fælles talerør for branchen.

RådgivningsDanmarks organisation

RådgivningsDanmark er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening, der varetager medlemmers faglige interesser.

RådgivningsDanmark er en forening, hvor generalforsamlingen er den øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse med en formand, seks medlemmer og to suppleanter.

Se hvem der sidder i bestyrelsen hos RådgivningsDanmark.

Den daglige drift varetages af et sekretariat, som også betjener et akkrediteringsnævn nedsat af bestyrelsen.

Find medarbejdere i RådgivningsDanmarks sekretariat.

Akkrediteringsnævnet, som består af tre – fire eksterne auditorer og en formand, har ansvaret for akkrediteringsordningen og træffer afgørelser om akkreditering.
Akkrediteringsnævnet står også for at rekruttere auditorer til foreningens auditorkorps. Auditorkorpset består dels af akkrediteringsfaglige eksperter dels af rådgivningsfaglige auditorer.

Se hvem der sidder i akkrediteringsnævnet og auditorkorpset.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.