Om RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er en brancheforening for almennyttige organisationer, der yder gratis rådgivning af social karakter til mennesker i vanskelige livssituationer.

I Danmark findes der ingen regulering med eller minimumskrav for kvaliteten af almennyttige rådgivningstilbud.

RådgivningsDanmark arbejder derfor for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud og synliggøre vores medlemmers arbejde, så gratis rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængeligt for mennesker med behov for hjælp.

Det arbejder RådgivningsDanmark med

  • En akkrediteringsordning med fælles kvalitetsstandarder, der er skræddersyet til branchen. Medlemsorganisationer kan få et kvalitetsstempel på deres arbejde, hvis de lever op til kvalitetskravene.
    Læs om akkreditering og RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel
  • Facilitering af netværk, afholdelse af temadage, seminarer mv. og understøttelse af  videndeling og udvikling blandt medlemmer, så kvaliteten af den samlede rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer løftes.
    Find aktuelle faglige arrangementer
  • Indsamling og formidling af ny viden gennem faglige publikationer, fx vejledninger, retningslinjer og guides.
    Se alle publikationer
  • Fortalervirksomhed for rådgivningsfeltets faglige og politiske interesser.

RådgivningsDanmarks organisation

RådgivningsDanmark er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening, der varetager medlemsorganisationernes faglige interesser.

“Vi kan i fællesskab øge kvaliteten af den rådgivning, som gives til mennesker i udsatte situationer. Samtidig er det positivt og brugbart med et rum til erfaringsudveksling. Så det er dels et spørgsmål om at sikre, at mennesker møder en ordentlig rådgivning, men også et spørgsmål om at kunne dele erfaringer og viden med hinanden” – Morten Skov Mogensen, generalsekretær for KFUMs sociale arbejde, der er medlem af RådgivningsDanmark.

RådgivningsDanmark er en forening, hvor generalforsamlingen er den øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse med en formand, seks medlemmer og to suppleanter.

Se hvem der sidder i bestyrelsen hos RådgivningsDanmark.

Den daglige drift varetages af et sekretariat, som også betjener et akkrediteringsnævn nedsat af bestyrelsen.

Find medarbejdere i RådgivningsDanmarks sekretariat.

Akkrediteringsnævnet, som består af tre eksterne auditorer og en formand, har ansvaret for akkrediteringsordningen og træffer afgørelser om akkreditering. Nævnet står også for at rekruttere auditorer til foreningens auditorkorps. Auditorkorpset består dels af akkrediteringsfaglige eksperter dels af rådgivningsfaglige auditorer.

Se hvem der sidder i akkrediteringsnævnet og auditorkorpset.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.