Om RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er en brancheforening for almennyttige organisationer, der yder gratis rådgivning af social karakter til mennesker i komplicerede livssituationer.

I Danmark findes der ingen regulering med eller minimumskrav for almennyttige rådgivningstilbud.

RådgivningsDanmark arbejder derfor for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud og synliggøre vores medlemmers arbejde, så gratis rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængeligt for mennesker med behov for hjælp.

Det arbejder vi med

  • Vi har udviklet en akkrediteringsordning med fælles kvalitetsstandarder, der er skræddersyet til branchen. Medlemsorganisationer kan få et kvalitetsstempel på deres arbejde, hvis de lever op til kvalitetskravene og dermed synliggøre arbejdet med kvalitet.
  • Vi faciliterer netværk, afholder temadage, seminarer mv. og understøtter, at medlemmerne deler og udvikler viden, så kvaliteten af den samlede rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer løftes.
  • Vi vil fremme medlemsorganisationernes faglige og politiske interesser og på sigt blive et fælles talerør for branchen.