Akkreditering

Mennesker i komplicerede livssituationer skal sikres adgang til gratis hjælp af høj kvalitet

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til de gratis rådgivningstilbud, som hundredvis af mennesker kontakter hver dag.

Et synligt kvalitetsstempel

RådgivningsDanmark har derfor udviklet en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder for rådgivningstilbud.

Formålet er, at det skal være synligt for borgere, som har behov for hjælp, hvor de trygt kan henvende sig og få rådgivning.
Når en rådgivning akkrediteres, må RådgivningsDanmarks akkrediteringslogo anvendes.

Se hvem der har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Akkreditering i RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning består af to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op af andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, mens kvalitetsmodellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud af RådgivningsDanmark.

Akkreditering… er en metode til kvalitetssikring. Det er en undersøgelse af, om en rådgivning lever op til fælles fastlagte kvalitetskrav.

Auditorer… er de uddannede personer, som vurderer om en rådgivning kan akkrediteres.

Kvalitetsmodel… er betegnelsen for en række kriterier inden for forskellige områder, som rådgivningen skal leve op til for at blive akkrediteret.

Kvalitetsmodellen danner ramme for akkrediteringen gennem specifikke kriterier, som rådgivningen skal leve op til. Akkrediteringsprocessen er handlingsforløbet og vurderingen af, om rådgivningen lever op til kriterierne.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er kun for medlemmer og har gennemgået et grundigt testforløb i 2015, blandt fem af foreningens medlemmer. På denne vis er det sikret, at modellen er kompatibel med virkelighedens rådgivninger, omfatter alle de vigtigste aspekter og bidrager til den ønskede kvalitetsudvikling i rådgivningerne.

En akkreditering er gyldig i tre år, hvor organisationen årligt tilpasser kvalitetsbeskrivelsen til aktuelle praksisser. Herefter skal rådgivningen igennem en akkrediteringsproces igen. En akkrediteret rådgivning modtager et kvalitetsstempel, som må anvendes i alt kommunikationsmateriale om rådgivningstilbuddet i de tre år akkrediteringen gælder.

Prisen for akkreditering er prisreguleret for 2018 og er på 10.250 kr.

Hvornår er næste akkrediteringsrunde?

Se deadlines for næste runde

Få information direkte på email

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.