Akkreditering

RådgivningsDanmarks akkrediteringssystem

Medlemmer af RådgivningsDanmark får mulighed for at søge om akkreditering som et særligt kvalitetsstempel på det arbejde, de udfører i rådgivningen.

Akkrediteringssystemet har to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud.

Vi er i øjeblikket ved at implementere systemet. Vi forventer, at muligheden for at søge om akkreditering åbner til efteråret 2017.

Kvalitetsmodellen: 5 temaer om kvalitet i sociale rådgivningstilbud

Kvalitetsmodellen beskriver en kvalitetsstandard for sociale rådgivningstilbud. Modellen er delt op i følgende 5 temaer:

  1. Faglig tilgang
  2. Kompetencer
  3. Ydelsen og målgruppen
  4. Værdier, etik og lovgivning
  5. Ledelse og inddragelse

Hvert tema har et særskilt formål, som sætter fokus på en bestemt del af rådgivningens arbejde. Temaerne indeholder desuden en række kriterier, som beskriver, hvad rådgivningen skal leve op til for at opfylde temaets formål.

Kvalitetsmodellen er udviklet i tæt dialog med RådgivningsDanmarks medlemmer og har været afprøvet i et grundigt testforløb. Det er gjort for at sikre, at modellen er kompatibel med virkelighedens rådgivninger og omfatter alle de vigtigste aspekter.

Modellen er designet til at være fleksibel og rummelig, for at give plads til selvstændighed og innovative tilgange. Derfor er kriterierne sjældent absolutte. Fokus ligger på, at rådgivningen lever op til temaernes bredere formål.

Alle medlemsorganisationer har fuld adgang til kvalitetsmodellen.

Hvordan bliver man akkrediteret?

Det første skridt på vej mod akkreditering er at blive medlem af RådgivningsDanmark. Selve akkrediteringssystemet er stadig under udvikling. Vi har udviklet kvalitetsmodellen og arbejder nu på at implementere den. Vi forventer, at det er muligt at blive akkrediteret i efteråret 2017. Læs om den forventede akkrediteringsproces i boksene til højre.

Det første skridt er at udarbejde en kvalitetsbeskrivelse af jeres organisation. Det vil sige, at I beskriver, hvordan I arbejder med de 5 temaer i akkrediteringsmodellen. I modellen er der en skabelon til kvalitetsbeskrivelsen og en vejledning til, hvilken information og dokumentation den skal indeholde.

Jeres kvalitetsbeskrivelse sendes til akkrediteringsnævnet. Akkrediteringsnævnet er udpeget af generalforsamlingen, og består af seks særligt uddannede personer, der har til opgave at vurdere kvaliteten af RådgivningsDanmarks medlemmer. Nævnet udpeger et auditorteam på to auditorer, som står for næste skridt i processen – audit.

Auditorteamet læser jeres kvalitetsbeskrivelse og vurderer i første omgang, om der er brug for yderligere information eller dokumentation. Når kvalitetsbeskrivelsen er dækkende, er næste skridt at aftale et auditbesøg.

Under auditbesøget møder auditorteamet fysisk op i organisationen. De observerer og stiller spørgsmål på baggrund af kvalitetsbeskrivelsen. Auditorerne vil fokusere på, hvordan indholdet i kvalitetsbeskrivelsen kan ses i praksis, og på, hvordan I generelt arbejder med akkrediteringsmodellens 5 temaer.

Auditorteamet planlægger besøget sammen med jer, og I vil få en detaljeret dagsorden på forhånd. Her vil det også fremgå, om auditorerne vil tale med bestemte personer i organisationen eller har andre ønsker til auditbesøget.

Efter besøget udarbejder auditteamet en rapport, hvor de vurderer, om organisationen skal akkrediteres eller ej. Rapporten forelægges  akkrediteringsnævnet, der sammen træffer den endelige afgørelse.