Akkreditering

Mennesker i svære livssituationer skal have adgang til gratis hjælp og støtte. RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning gør det lettere for rådsøgende at finde rådgivning af høj kvalitet.

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til kvaliteten af de gratis rådgivningstilbud, som hundredvis af mennesker kontakter hver dag.

Et synligt kvalitetsstempel

Derfor har RådgivningsDanmark har udviklet en akkrediteringsordning med kvalitetsstandarder, som sikrer, at brugerne får rådgivning, der lever op til en række standarder.

Formålet er, at det skal være synligt for både borgere, samarbejdspartnere, bevillingsgivere og andre, hvilke rådgivninger der kan give den rette og kvalificerede hjælp.

Når en rådgivning akkrediteres, må man bruge RådgivningsDanmarks akkrediteringslogo som kvalitetsstempel af rådgivningen.

Kort om akkrediteringsordningen

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning består af to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op ad andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, men modellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud af RådgivningsDanmark.

Hvad er akkreditering… en metode til kvalitetssikring . Det er en måde at undersøge, om en organisation eller et produkt lever op til fælles kvalitetsstandarder.

Hvem er auditorer… uddannede personer, som vurderer om en organisation eller et produkt kan blive akkrediteret.

Hvad er en kvalitetsmodel… betegnelse for en række kriterier indenfor forskellige temaer, som organisationen eller produktet skal leve op til for at blive akkrediteret.

Kvalitetsmodellen beskriver de specifikke kriterier, rådgivningen skal leve op til for at blive akkrediteret. Akkrediteringsprocessen er selve forløbet og vurderingen af, om rådgivningen lever op til kriterierne.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er kun for medlemmer og opdateres løbende – senest i 2018. Derved er det sikret, at modellen er kompatibel med rådgivningsbranchen, omfatter alle de vigtigste aspekter og bidrager til den ønskede kvalitetsudvikling i rådgivningerne.

En akkreditering er gyldig i tre år, hvor organisationen årligt tilpasser kvalitetsbeskrivelsen til aktuelle praksisser. Herefter skal rådgivningen genakkrediteres. En akkrediteret rådgivning modtager et kvalitetsstempel, som må anvendes i alt kommunikationsmateriale om rådgivningstilbuddet i de tre år akkrediteringen gælder.

hvem foretager akkrediteringen?

RådgivningsDanmarks auditorer undersøger organisationen og vurderer akkrediteringen. De udarbejder en auditrapport, og på baggrund af den beslutter akkrediteringsnævnet, om rådgivningen kan akkrediteres. Det er også nævnet, som udarbejder eventuelle handlingsplaner til rådgivningen og herefter vurderer, om handlingsplanerne er blevet fulgt.

Auditorkorpset består af både akkrediteringsfaglige auditorer og rådgivningsfaglige auditorer. Læs mere om auditorkorpset her.

Akkrediteringsnævnet består af en forperson, to akkrediteringsfaglige auditorer, to rådgivningsfaglige auditorer og to eksterne eksperter. Find RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn her.

Man kan også læse mere om, hvordan akkrediteringsordningen foregår her.

Forstå ordningen på et minut

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.