Ledernetværk giver adgang til faglige input og ledelsesmæssig sparring

RådgivningsDanmarks ledernetværk er et fagligt og fortroligt rum, hvor man som leder kan få ny inspiration og reflektere over og udvikle sin ledelsespraksis sammen med kollegaer fra andre organisationer. Nu åbnes der for tilmeldinger til ledernetværket 2024.

Fire gange om året mødes ledere fra RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i ledernetværket. På møderne er der et fagligt oplæg fra en ekstern oplægsholder, og derefter sparrer deltagerne med hinanden i faste sparringsgrupper. På den måde er netværket med til både at give lederne faglige input og sikre, at de kan reflektere sammen og nyde godt af hinandens erfaringer.

Tilmeldingen til deltagelse i netværket for 2024 er netop åbnet, og 24 ledere fra RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer har altså nu mulighed for at tilmelde sig netværket. Man tilmelder sig for et år ad gangen.

Sparring med andre, der kender vilkårene i branchen
Sparringen, der finder sted på møderne, tager altid udgangspunkt i det tema, som oplægsholderen har talt om, og inddrager deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer og erfaringer.

”Det er en stor inspiration at kunne sparre med andre ledere fra lignende organisationer i forhold til ens egen ledelsespraksis,” fortæller Brit Andersen, som er leder i Mødrehjælpen og var med i ledernetværket sidste år. Hun fortsætter: ”Jeg synes, at det er givende, fordi de andre ledere kender de særlige vilkår, der er i en rådgivning som vores”.

Netværksdeltagerne skiftes til at facilitere sparringen ud fra en sparringsmodel, som de vil blive introduceret til på første møde.

Fire vinkler på ledelse
Spørger man Brit Andersen, hvad hun har fået ud af de faglige oplæg på ledernetværket, siger hun:

”Det er inspirerende at få ny viden udefra fra oplægsholdere, der har en stor viden om et specifikt ledelsesfagligt emne – og også at have tid til at fordybe sig i emnet! Den nye viden og inspiration bringer jeg så med tilbage til drøftelser i min egen organisation”.

Når det nye ledernetværk mødes i 2024, er der fire eksterne oplægsholdere med hver sin vinkel på ledelsesopgaven på programmet. Årets fire emner er:

  • Ledelse og organisering af handlekraftige og engagerende fællesskaber v/ organisationskonsulent Jonas Hedegaard
  • Tag konfrontationen i dit lederskab og skab modig dialog og ægte forandring v/ proces- og organisationskonsulent og forfatter Birgitte Nortvig
  • Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end noget andet? v/ organisationspsykologisk konsulent og forfatter Mie Vitus Grønlykke
  • Dyder og laster i liv og ledelse v/sognepræst og forfatter Pia Søltoft

Tilmeldingen er åben nu
Deltagerne i netværket er ledere af rådgivningstilbud i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer.

Kunne du tænke sig at blive en del af ledernetværket 2024, kan du tilmelde dig nu via RådgivningsDanmarks hjemmeside. De 24 pladser i netværket tildeles efter først til mølle-princippet, og prisen for et år er 4.500 kr. ex. moms.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.