10 år i kvalitetens tjeneste – og hvad så nu?

I 2024 fylder RådgivningsDanmark 10 år. På de 10 år er det lykkedes i forening at skabe et kvalitetsstempel, som nyder bred opbakning og anerkendelse. Såvel inden for egne rækker i de sociale organisationer som blandt fonde, politikere og embedsmænd er der tillid til os og til den branchestandard, vi er lykkedes med at sætte.

På sit årlige strategiseminar i januar kiggede bestyrelsen på de resultater, vi har nået, og på de styrker og kompetencer, som vi har opbygget, siden vi lagde fra land i 2014. Der er nogle naturlige veje at gå de næste 10 år, og nogle naturlige udviklingspotentialer at forfølge for RådgivningsDanmark – ikke mindst når man ser på det øgede fokus på civilsamfundet som velfærdsaktør. RådgivningsDanmarks direktør, Trine Nyby, tegner her nogle af de vigtigste strategiske udviklingsmuligheder op.

Fortsat arbejde for den høje kvalitet i de gratis rådgivninger
Vi har opbygget en rådgivningsfaglig ekspertise og en metode til kvalitetsudvikling, der er efterspurgt. Vi har i dag 75 medlemsorganisationer, hvoraf de 43 tilsammen har 58 akkrediterede rådgivningstilbud. De nyere medlemmer er alle et sted i processen hen mod deres første akkreditering. Flere organisationer banker på for at blive lukket ind i medlemskredsen, fordi de også har et ønske om at levere kvalitetssikret rådgivning til deres målgrupper. Så en del af svaret på, hvad de næste ti år skal gå med, er: Vi skal bygge videre på den succes. Vi skal fortsat udvikle og opretholde den høje kvalitet i civilsamfundsorganisationers sociale rådgivningstilbud og sørge for, at det er tydeligt for enhver, hvor man finder gratis rådgivning med høje etiske og faglige standarder. Det skal såvel slutbrugere som velfærdens frontpersonale, fonde, politikere og andre beslutningstagere stadig trygt kunne stole på.

Udvide til rådgivningslignende tilbud – f.eks. bisidderordninger og mentorordninger
Men vi skal også noget mere. Det er blevet tydeligt hen over de ti år, hvor vi har arbejdet med organisationernes rådgivninger, at vores tilgang til kvalitetsudvikling kan bruges bredere end i den rådgivningsfaglige sammenhæng, som den udspringer af. Vi har gjort de første forsøg med at udvide RådgivningsDanmarks genstandsfelt til nært beslægtede områder, som man kan kalde ’rådgivningslignende’ tilbud – blandt andet mentor- og bisidderordninger hos medlemmer, der i forvejen har et akkrediteret rådgivningstilbud. Det er en udvikling, som stadig er fokuseret på en proces, hvor man arbejder med en kvalitetsmodel hen mod akkreditering og derefter genakkreditering hvert tredje år. Vi oplever en efterspørgsel hos organisationerne på dette område og har fokus på at tiltrække ressourcer til at folde ud til flere og nye typer af rådgivningslignende aktiviteter de kommende år. Også hos organisationer, der ikke i forvejen har en akkrediteret rådgivningstilbud, og som ikke før har arbejdet indgående med kvalitetsprocesser.

Kvalitetsløft i alle brugerrettede aktiviteter i civilsamfundets sociale indsatser
Lidt længere ude i terrænet ser vi en mulighed for at arbejde endnu bredere med kvalitetsudvikling og kvalitetsmodeller i civilsamfundets sociale indsatser. Det er RådgivningsDanmarks opfattelse, at alle organisationernes brugerrettede aktiviteter bør have en form for kvalitetsunderstøttende arbejde, hvor man som organisation ekspliciterer, hvordan kvalitet ser ud i indsatserne, hvordan den tilvejebringes, hvordan den opretholdes over tid, og hvordan den påvises. Det vil kræve mere skræddersyede kvalitetsprocesser, og man kan eksempelvis forestille sig, at det bliver nødvendigt at udvikle kvalitetsmodeller til arbejdet med særlige brugergrupper og aktivitetstyper. RådgivningsDanmark gør sig i øjeblikket de første erfaringer med denne type kvalitetsproces i samarbejde med LOKK på børneområdet. Det er helt nyt land, men vi står på en dyb faglighed og med en vished om, at det kan lade sig gøre – det har vi bevist de sidste 10 år på rådgivningsområdet. Vi er optaget af at skabe kvalitet for så mange brugere og målgrupper som overhovedet muligt, ligegyldigt hvilke aktivitetstyper og tilbud, organisationerne møder dem med. Det skylder vi brugerne.

Der er bud efter civilsamfundet som velfærdspartner – og det kræver kvalitet
Når RådgivningsDanmark ønsker at udvide sit genstandsfelt til at gælde kvalitetsudvikling bredt set i civilsamfundets sociale indsatser, hænger det blandt andet sammen med, at civilsamfundet i stigende grad bliver inddraget som partner i velfærdssamfundet. Vores sektor bliver italesat som velfærdspartner, organisationerne bliver direkte – som nu i det nye ældreudspil – inddraget med vores ekspertise i specifikke planer, og vi vil i stigende grad blive stillet over for kvalitetskrav, der afspejler dette ønske til vores rolle i samfundet. Vi vil i øvrigt også som civilsamfund i stigende grad blive finansieret på baggrund af vores evne til at kvalitetsudvikle, til at fastholde en høj kvalitet og, ikke mindst, påvise den høje kvalitet. Den udvikling hilser RådgivningsDanmark velkommen, for vi kan ikke være andet bekendt over for de mennesker, der søger hjælp og støtte. Lad pengene følge kvaliteten.

Vi skal selv sætte kvalitetstandarderne for vores sektor
Det er i branchens interesse at have maksimal indflydelse på de kvalitetskriterier, vi alle sammen kommer til at arbejde efter. Det får vi bedst ved selv at gå forrest og udvikle standarderne sammen, sådan som vi i fællesskab har gjort det med den akkrediteringsordning, vi har opbygget på rådgivningsområdet. RådgivningsDanmark er klar til at påtage sig en ledende rolle i det arbejde, og vi er klar til nye samarbejder og udviklingsparterskaber, hvor vi sammen definerer, hvad vi forstår ved kvalitet, og hvordan vi vil arbejde med kvaliteten i civilsamfundets sociale indsatser. Det er en naturlig rolle for os og et naturligt svar på den invitation, vi hører igen og igen fra det politiske system. Det smukke ved selv at gå forrest i udviklingen af kvalitetsstandarderne er, at det både gør civilsamfundet til den bedste velfærdspartner og til den bedste hjælper for de brugere, vi alle sammen er her for. Vi glæder os til 10 nye år i kvalitetens tjeneste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.