Årskonference sætter fokus på betydningen af sårbarhed i rådgivning

RådgivningsDanmarks årskonference stiller skarpt på den sårbarhed, der er til stede i samarbejdet mellem bruger og rådgiver. Som deltager kommer du hjem med nye perspektiver på emnet – herunder input til, hvordan man kan forstå, håndtere og drage nytte af rådgivernes egen sårbarhed i mødet med brugernes sårbarhed. Derudover vil der være god tid til samvær og netværk med kollegaer fra branchen. Tilmeld dig inden 19. juni og få early bird-rabat.

Der er altid sårbarhed på spil i mødet mellem bruger og rådgiver – ikke kun hos brugeren, men også hos rådgiveren. Kvalitetskonsulent hos RådgivningsDanmark, Signe Marie Toft, fortæller her, hvorfor RådgivningsDanmark har valgt netop sårbarhed og samarbejde som tema for dette års rådgivningsfaglige konference:

Sårbarheden vil altid være på spil i mødet mellem en bruger og en rådgiver, og i RådgivningsDanmark oplever vi, at det er noget, som fylder meget ude i rådgivningerne. Det gælder selvfølgelig i forhold til brugeren, som er ramt af sårbarhed, men også den sårbare rådgiver, der kan blive ramt af belastningsreaktioner. Derfor vil vi gerne se på sårbarheden som noget, der opstår mellem mennesker og fra flere perspektiver, så man som deltager går hjem med refleksioner og konkrete idéer til, hvordan man bedst passer på sine brugere og rådgivere”.

Forskellige perspektiver på sårbarhed
I løbet af konferencen vil sårbarhed altså blive undersøgt fra forskellige vinkler med særligt fokus på den sårbarhed, der er til stede i samtalen mellem bruger og rådgiver og i samarbejdet om det sårbare i rådgivningerne:

”Vi har inviteret en række oplægsholdere, som kan belyse emnet på forskellige måder,” forklarer Signe Marie Toft og uddyber: ”Vi lægger ud med et lidt filosofisk oplæg om angst, skyld og skam, som er følelser både brugere og rådgivere kender, og som blandt andet kan gøre, at vi føler os utilstrækkelige. Men faktisk kan de følelser også være en vej til en større selvindsigt, og derved blive til noget konstruktivt. Andre oplæg handler om, hvordan rådgivninger kan klæde rådgiverne på til at trække på deres egne erfaringer med sårbarhed i samtalerne, men også hvordan vi i det hele taget kan bruge ’berørtheden’ i mødet med brugerne. Det vil være relevant for rådgivninger, hvor man arbejder peer-to-peer, men også for andre rådgivninger, hvor man har rådgivere, der har egne levede erfaringer”.  

Hvordan passer man på rådgiverne?
Når emnet er sårbarhed og samarbejde, er det også naturligt at have fokus på, hvordan rådgivningstilbud kan passe på rådgiverne. Det kan deltagerne fordybe sig i ved at vælge sig ind på et oplæg om enten compassion-træning, som handler om, hvordan man kan undgå at tage andre menneskers lidelse på sig, eller et oplæg om forskellige tilgange til supervision, som gør rådgivningerne mere kvalificerede til at vælge den supervisionsmetode, der er relevant i deres rådgivning.

I løbet af konferencen vil deltagerne også afprøve øvelser i selvberoligelse. Det er øvelser, som kan være til glæde for både rådgivere og brugere. Signe Marie Toft forklarer:

”Vi har lagt et punkt ind, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi som rådgivere og ledere kan hjælpe os selv og andre gennem kropsbevidsthed. I løbet af en gåtur får deltagerne mulighed for at afprøve naturlig livsledelse på egen krop og bliver dermed bedre rustet til at bruge det i deres rådgivning”.

Konferencens sidste oplæg ser nærmere på, hvilken rolle sårbarhed spiller på arbejdspladser i dag, hvordan sårbarheden kommer til udtryk, og hvordan den kan doseres i en professionel kontekst.

Tid til netværk og samvær
Årets konference forløber over to dage. Det har nemlig været vigtigt at give plads og ro til fordybelse og samvær, fortæller Signe Marie Toft:

”Når vi afholder arrangementer som f.eks. konference og netværksmøder, er mere tid til refleksion, samvær og sparring med de andre deltagere noget af det, der rigtigt tit bliver efterspurgt. Derfor er vi glade for, at vi i år kan tilbyde to dage med god tid til både de faglige input, fællesskabet og selvrefleksion”.

Har man ikke mulighed for at deltage begge dage, kan man dog også købe billet til en enkelt dag. Under alle omstændigheder vil der være mulighed for at købe billetter med early bird-rabat til og med d. 19. juni. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.