#Viden og vejledning

Inspiration til rekruttering og fastholdelse af frivillige

Aalborg Universitet har i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde undersøgt, hvad der letter og besværliggør rekruttering og fastholdelse af frivillige. Undersøgelsen og en pixiudgave kan nu hentes til inspiration for de rådgivningstilbud, der arbejder med frivillige.

Mange rådgivningstilbud oplever, at det er svært at få de frivillige, de har brug for. Det er de ikke ene om. Generelt er der sket en stigning i efterspørgslen af frivillige i civilsamfundets organisationer. Derfor har forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) undersøgt, hvad der letter og besværliggør …

Inspiration til rekruttering og fastholdelse af frivillige Læs videre »

Mentalisering handler om at se bag om adfærd – også ens egen

Mentalisering kan hjælpe rådgivere til at forstå brugernes adfærd. Men det handler i lige så høj grad om at forstå, hvorfor vi selv reagerer, som vi gør, i mødet med brugerne. På RådgivningsDanmarks årskonference 2022 gav psykolog Camilla Jensen Hamre en indføring i, hvad mentalisering er, og hvad det kan betyde i en rådgivningssituation.

Mennesker er som lukkede æsker. På ydersiden kan vi se en bestemt adfærd, men inde i æsken gemmer der sig tanker, følelser, behov og intentioner, som andre ikke så let får øje på. Indholdet i æsken kan dog tit forklare vores adfærd, og mentalisering handler netop om at være nysgerrige på, hvad der ligger inde …

Mentalisering handler om at se bag om adfærd – også ens egen Læs videre »

Ph.d. Leif T. Kongsgaard: Rådgivere bør have flere metodiske veje at gå

Sociale problemer er ofte komplekse, og man kan sjældent pege på én kerne eller én løsning. På RådgivningsDanmarks årskonference 2022 talte ph.d. Leif Tøfting Kongsgaard derfor for, at sociale rådgivningstilbud arbejder multiteoretisk. På den måde kan rådgiverne gå flere metodiske veje i samtalen alt efter, hvad der giver mening i situationen og for brugeren.

De fleste rådgivere vil nok nikke genkendende til, at brugerne tit sidder med det, man kalder vilde problemer. Det vil sige problemer, som er komplekse, svære at afgrænse og svære at finde en enkel løsning på. I mødet med vilde problemer opfordrer Leif Tøfting Kongsgaard til, at man går multiteoretisk til værks. Men hvad betyder …

Ph.d. Leif T. Kongsgaard: Rådgivere bør have flere metodiske veje at gå Læs videre »

Få inspiration til arbejdet med habilitet i bestyrelser

Frivilligrådet lancerede i 2021 et sæt anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at der opstilles kriterier for, hvornår bestyrelsesmedlemmer betragtes som inhabile. RådgivningsDanmark har udarbejdet sådan et sæt kriterier, som vi gerne vil dele til eventuel inspiration for foreningens medlemmer.

Siden anbefalingerne blev lanceret, har RådgivningsDanmark arbejdet med at implementere dem i foreningen. Det gør vi både for at styrke foreningens arbejde, og fordi vi som brancheforening gerne vil gå foran og tilskynde til udviklingen i ledelse og organisering hos vores medlemmer. For vi ved fra akkrediteringsprocesserne, hvor meget det løfter kvaliteten af rådgivningen, når …

Få inspiration til arbejdet med habilitet i bestyrelser Læs videre »

Få inspiration til bestyrelsesevalueringen

Frivilligrådet og Komitéen for Good Governance lancerede i 2021 et sæt anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at bestyrelsen en gang om året evaluerer sit arbejde. RådgivningsDanmark har udarbejdet et evalueringsskema, som medlemsorganisationerne kan finde inspiration i.

Anbefalingerne for god ledelse i den frivillige sociale sektor skal være med til at sikre, at den danske befolknings tillid til frivillige sociale organisationer bevares. Det kræver veldrevne, transparente organisationer, som jævnligt forholder sig til sin egen måde at arbejde på i bestyrelserne. Lige siden anbefalingerne blev lanceret, har RådgivningsDanmark arbejdet med at implementere dem i …

Få inspiration til bestyrelsesevalueringen Læs videre »

Fortrolig eller anonym rådgivning? Få det rette tekniske setup

Der er forskel på, hvad man lover brugerne, når man tilbyder anonym eller fortrolig rådgivning, og det kan være en vanskelig opgave for den enkelte rådgivning at sætte teknikken op, så den lever op til de rette krav. Der er gode råd at hente i en af RådgivningsDanmarks publikationer.

Hvad lover en rådgivning brugerne, når den tilbyder anonym rådgivning? Og hvad lover den, hvis den tilbyder fortrolig rådgivning? De to spørgsmål er helt centrale for de tekniske løsninger, en rådgivning skal vælge, og de er omdrejningspunktet i RådgivningsDanmarks publikation ”Guide til teknisk opsætning af anonym rådgivning”. RådgivningsDanmark oplever, at en del medlemsorganisationer løbende har …

Fortrolig eller anonym rådgivning? Få det rette tekniske setup Læs videre »

Seks gode råd når rådgiverne arbejder hjemmefra

Endnu en bølge af COVID-19 har ramt Danmark. For mange betyder det et gensyn med hjemmearbejdspladsen, og nogle rådgivningstilbud må også lade rådgiverne arbejde hjemmefra i stedet for at sidde i organisationens lokaler. RådgivningsDanmark har derfor udarbejdet en publikation med seks råd om hjemmerådgivning.

En del rådgivningstilbud har altid ladet deres rådgivere arbejde hjemmefra, mens andre har prøvet kræfter med det for første gang i forbindelse med COVID-19. I starten af december mødtes RådgivningsDanmarks rådgivningsnetværk derfor for at drøfte, hvordan man kan sikre kvaliteten, når rådgivningen foregår hjemmefra. RådgivningsDanmark har samlet konklusionerne fra netværksmødet og fra tidligere erfaringsopsamlinger i …

Seks gode råd når rådgiverne arbejder hjemmefra Læs videre »

Analyse: Puslespilsøkonomi er stadig udbredt blandt gratis, sociale rådgivninger

RådgivningsDanmarks årlige analyse af udviklingen på rådgivningsfeltet er klar.  Den giver et billede af en branche, som løfter en kæmpe samfundsopgave på en baggrund af fragmenteret økonomi.

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i 2020 ifølge den nye årlige undersøgelse ”Rådgivningsfeltet i tal”. Det vidner om den enorme samfundsopgave, som de gratis, sociale rådgivninger løfter hver dag.  Medlemsorganisationerne driver i alt 98 rådgivningstilbud og tilbyder rådgivning ved fremmøde i hele landet. Læs Rådgivningsindblikket: Rådgivningsfeltet i tal (pdf) Fragmenteret økonomiUndersøgelsen viser, at …

Analyse: Puslespilsøkonomi er stadig udbredt blandt gratis, sociale rådgivninger Læs videre »

Hverdagsaktivisterne kan hjælpe med at skaffe nye frivillige

Hverdagsaktivisterne arbejder for, at københavnere med handicap får bedre mulighed for at blive frivillige. Det er også muligt for RådgivningsDanmarks medlemmer at søge frivillige den vej.

Omkring 70 % af RådgivningsDanmarks medlemmer har frivillige i deres rådgivninger. Ved at indgå et samarbejde med Hverdagsaktivisterne, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune og foreningen Venner af Captum, kan man være med til at skabe lettere adgang for kommende frivillige med f.eks. et fysisk handicap.   Hverdagsaktivisterne formidler kontaktenHverdagsaktivisterne præsentere de foreninger, som …

Hverdagsaktivisterne kan hjælpe med at skaffe nye frivillige Læs videre »

Månedens GDPR-fif: Sådan fører du en fortegnelse

Dataansvarlige og databehandlere skal lave interne oversigter over organisationens behandling af personoplysninger. Nedenfor får du fif til, hvordan I udarbejder sådan en oversigt i din organisation, og hvad den skal indeholde.

Oversigten – som man også kalder en fortegnelse – skal give et overblik over alle organisationens behandlingsaktiviteter. Det vil sige, hver gang I på en eller anden måde f.eks. registrerer, indsamler eller videregiver en personoplysning. Fortegnelsen er intern og skal altså kun udleveres til Datatilsynet, hvis de beder om den. Fortegnelsens indhold og formAlle personoplysninger, …

Månedens GDPR-fif: Sådan fører du en fortegnelse Læs videre »

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.