#Nyt fra rådgivningsdanmark

Nye øvelser til uddannelse af rådgivere er på vej

I starten af oktober mødtes otte rådgivninger for at teste et nyt øvelsesmateriale. Øvelserne knytter sig til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog” og er udviklet for at gøre det let for rådgivningstilbud at skabe videndeling og dialog mellem rådgiverne om bogens temaer på f.eks. efteruddannelser og temadage.

Otte hoveder bøjer sig over drejebøger og handouts. Hovederne sidder på repræsentanter fra en række af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer, som har sagt ja til at teste og give feedback på øvelsesmaterialet til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog”, inden det lanceres på RådgivningsDanmarks årskonference d. 10. november. Uddannelse og videndeling ruster rådgivere til arbejdetDet kan være mentalt …

Nye øvelser til uddannelse af rådgivere er på vej Læs videre »

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten

De sociale rådgivninger i Danmark har forpligtet hinanden på, at de mange mennesker, som dagligt rækker ud efter hjælp, skal møde kvalificeret rådgivning. Hvis vi fortsat skal bevare og højne kvaliteten, er det afgørende, at politikere bruger kvalitetsstemplet som pejlemærke, når der deles midler ud til området. Det sætter RådgivningsDanmark fokus på under overskriften ”kvalitetsløftet”.

Siden RådgivningsDanmark blev stiftet for otte år siden, er vi som branche kommet rigtig langt i indsatsen for at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til de mange børn, unge og voksne, der hver eneste dag opsøger et af civilsamfundets rådgivningstilbud for at få hjælp og støtte. Vi er på få år gået fra at …

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten Læs videre »

Økonomi- og gældsrådgivninger får et kvalitetsløft med nyt samarbejde

Til august byder RådgivningsDanmark velkommen til en række nye medlemsorganisationer, når der indledes et nyt, tæt samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen. Formålet er at sikre et kvalitetsløft af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering.

Ida Westergaard, som arbejder som udviklingskonsulent i Vidensfunktionens sekretariat, er begejstret over det nye samarbejde, hvor medlemsorganisationerne i Vidensfunktionen fremadrettet kan blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel med et særligt tillægsmodul for økonomi- og gældsrådgivninger. ”I Vidensfunktionen har vi udviklet en kvalitetsmodel, som bygger på nogle af de generelle parametre, som også indgår i RådgivningsDanmarks model, men vi …

Økonomi- og gældsrådgivninger får et kvalitetsløft med nyt samarbejde Læs videre »

Ny forperson: Kvalitetsdagsordenen skal synliggøres og anerkendes

Direktør for GirlTalk og Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre er valgt til ny forperson for RådgivningsDanmark ved generalforsamlingen den 17. maj 2022.

Den tidligere næstforperson, som har siddet i RådgivningsDanmarks bestyrelse ad flere omgange, er stolt af, hvor hurtigt organisationen har udviklet sig, og hvor stor tilslutningen er, men nu skal der bruges flere kræfter på at fortælle om den store forskel, det gør, at kvaliteten bliver løftet i sociale rådgivninger landet over. ”Fundamentet er blevet lagt …

Ny forperson: Kvalitetsdagsordenen skal synliggøres og anerkendes Læs videre »

Anna Bjerre er ny forperson for RådgivningsDanmark

”Opgaven bliver at rette blikket udad, så det store kendskab til RådgivningsDanmark forvandles til større anerkendelse af kvalitetsdagsordnen.” Sådan beskriver den nyvalgte forperson for RådgivningsDanmark, Anna Bjerre, sit fokus.

Direktør for GirlTalk og Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre er valgt til ny forperson for RådgivningsDanmark ved generalforsamlingen den 17. maj 2022. Den tidligere næstforperson, som har siddet i RådgivningsDanmarks bestyrelse ad flere omgange, er stolt af, hvor hurtigt organisationen har udviklet sig, og hvor stor tilslutningen er, men nu skal der bruges flere kræfter …

Anna Bjerre er ny forperson for RådgivningsDanmark Læs videre »

Ny bog skal give kvalitetsløft af telefonrådgivning

Den 30. maj udkom en ny grundbog om telefonrådgivning, som er blevet til i et samarbejde mellem Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark. Formålet med den er at tilbyde et fagligt og vidensbaseret grundlag for rådgivning via telefonen og dermed et generelt kvalitetsløft af telefonrådgivning på NGO-feltet og i regi af det offentlige.

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemmer i 2020. 62% af dem blev besvaret over telefonen. Dermed er telefonrådgivning den mest udbredte rådgivningsform på NGO-feltet. I betragtning af hvor meget telefoner bliver brugt til rådgivning, er der alligevel skrevet forsvindende lidt om den som metode på dansk. Men med udgivelsen af Telefonrådgivning – En grundbog tager rådgivningsbranchen …

Ny bog skal give kvalitetsløft af telefonrådgivning Læs videre »

Ny medlemsundersøgelse: Behov for fokus på fællesskaber og langsigtede sociale indsatser efter corona

Spørger man RådgivningsDanmarks medlemmer er der ikke tvivl om, at coronakrisen har sat sig sine spor i rådgivningsfeltet. Både blandt de rådsøgende og internt i rådgivningerne har corona givet udfordringer ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse.

Igennem de seneste to års coronapandemi har de sociale og gratis rådgivningstilbud spillet en uvurderlig rolle for mennesker, som har søgt støtte og hjælp. En ny spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt RådgivningsDanmarks medlemmer kortlægger, hvordan både rådsøgende og rådgivninger har været påvirket af to år med nedlukning og krise. Nye og forværrede problematikker39 pct. af rådgivningerne har oplevet, at …

Ny medlemsundersøgelse: Behov for fokus på fællesskaber og langsigtede sociale indsatser efter corona Læs videre »

Afgående formand: Vi har skabt en bredt anerkendt kvalitetsmodel, som gør en kæmpe forskel

Når der den 17. maj er generalforsamling i RådgivningsDanmark, takker Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, af som formand efter syv år på posten. I dette interview fortæller han om arbejdet med at udvikle en kvalitetsmodel og rejse en helt ny dagsorden om kvalitet i social rådgivning.

”Jeg er allermest stolt af, at vi i RådgivningsDanmark er lykkedes med at samle så mange rådgivninger omkring en kvalitetsdagsorden og en kvalitetsmodel, som er bredt anerkendt og solidt fagligt funderet. Det er faktisk rigtig stærkt, fordi vi nu kan vise omverdenen, at kvalitet kan dokumenteres. Det var det, vi ville.” Sådan svarer Jeppe Kristen …

Afgående formand: Vi har skabt en bredt anerkendt kvalitetsmodel, som gør en kæmpe forskel Læs videre »

Auditor: Jeg får altid noget med, når jeg er på audit

Hvad laver en auditor? Og hvad får man ud af at være en del af RådgivningsDanmarks auditorkorps? Det har vi spurgt en erfaren auditor om i anledning af, at RådgivningsDanmark uddanner et nyt hold auditorer til april.

Niels-Christian Bilenberg arbejder til daglig med rådgivning af børn og unge hos Center for Digital Pædagogik, og siden 2017 har han været auditor hos RådgivningsDanmark. Som auditor tager han på aftalte besøg hos rådgivningstilbud, der har ansøgt om at blive akkrediteret. Gennem interviews og observationer undersøger han sammen med en auditorkollega rådgivningens praksis og vurderer, …

Auditor: Jeg får altid noget med, når jeg er på audit Læs videre »

Generalforsamling: Deadline for indkomne forslag og indstilling af kandidater til bestyrelsen

Den 17. maj inviterer RådgivningsDanmark medlemsorganisationer til ordinær generalforsamling. Kandidater til bestyrelsen og forslag til behandling skal indsendes senest den 17. marts.

Medlemmer af RådgivningsDanmark har mulighed for at indstille kandidater til bestyrelsen og sende forslag til behandling på generalforsamlingen. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en formand. Da den nuværende næstformand opstiller som kandidat til formandsposten, vil der dog muligvis blive behov for endnu et bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen opfordrer derfor stærkt interesserede til at melde deres …

Generalforsamling: Deadline for indkomne forslag og indstilling af kandidater til bestyrelsen Læs videre »

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.