#Nyt fra rådgivningsdanmark

10 år i kvalitetens tjeneste – og hvad så nu?

I 2024 fylder RådgivningsDanmark 10 år. På de 10 år er det lykkedes i forening at skabe et kvalitetsstempel, som nyder bred opbakning og anerkendelse. Såvel inden for egne rækker i de sociale organisationer som blandt fonde, politikere og embedsmænd er der tillid til os og til den branchestandard, vi er lykkedes med at sætte. […]

10 år i kvalitetens tjeneste – og hvad så nu? Læs videre »

Nye tal for rådgivningsbranchen er tilgængelige

Et af de centrale tal i analysen er antallet af besvarede henvendelser fra mennesker, som har brug for støtte eller hjælp i en svær livssituation. I 2022 besvarede rådgivningerne op mod 300.000 af sådanne henvendelser. Samtidig kan vi se, at 72% af dem, der henvendte sig på telefon, chat og sms, ikke kom igennem –

Nye tal for rådgivningsbranchen er tilgængelige Læs videre »

RådgivningsDanmarks årligt tilbagevendende analyse af det gratis, sociale rådgivningsfelt er nu tilgængelig. Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer.

Forskningsprojekt skal undersøge virkningsfuld rådgivning

Hver dag kontakter hundredvis af mennesker de sociale rådgivningstilbud for at få hjælp. Men hvad vil rådgivningerne gerne have, at brugerne får ud af rådgivningen? Og hvad gør man på tværs af de forskellige rådgivningstilbud for at opnå det? De spørgsmål har RådgivningsDanmark og Roskilde Universitet (RUC) sat sig for at besvare i et fælles

Forskningsprojekt skal undersøge virkningsfuld rådgivning Læs videre »

I Danmark såvel som internationalt findes der meget lidt forskningsbaseret viden om virkningen af rådgivning på tværs af de sociale rådgivningstilbud. Det skal et nyt forskningsprojekt råde bod på med inddragelse af RådgivningsDanmarks medlemmer.

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole

RådgivningsDanmark har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udvikling af et diplommodul under Den Sociale Diplomuddannelse, som er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Projektet er støttet af TrygFonden, og formålet er at styrke rådgivningsfagligheden og brancheidentiteten. Projektet løber over 2 år og består af en udviklings-, test- og tilpasningsfase. En del af bevillingen fra TrygFonden går

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole Læs videre »

RådgivningsDanmark og Københavns Professionshøjskole har indgået samarbejde om et diplommodul, der er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Læs mere om, hvordan du kan søge om gebyrfri deltagelse på det udviklings- og testmodul, der ligger i foråret 2024.

RådgivningsDanmark tilbyder skræddersyede konsulentydelser

Der er mange grunde til, at rådgivninger kontakter RådgivningsDanmark for at få hjælp til at løse en opgave. For nogle handler det om, at man ikke har kompetencerne til lige netop den opgave inhouse, mens andre står over for en udviklingsproces og ønsker en ekstern sparringspartner eller facilitator, som kender og forstår deres virkelighed. ”Vi

RådgivningsDanmark tilbyder skræddersyede konsulentydelser Læs videre »

Medlemmer og andre sociale organisationer kontakter jævnligt RådgivningsDanmark med et ønske om at få f.eks. et kursus eller sparringsforløb, som er tilrettelagt til deres rådgivningstilbud. Et nyt ydelseskatalog skal inspirere både medlemmer og ikke-medlemmer til, hvordan de kan få skræddersyet ydelser til netop deres behov.

For mange danskere står alene, når de har det svært

En ny undersøgelse, foretaget af Voxmeter på vegne af RådgivningsDanmark, brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud, viser, at 56 % af danskerne ikke ved, at de kan få gratis rådgivning, når de har det svært. Undersøgelsen viser også, at 22 % inden for det sidste år har stået i en svær livssituation, hvor de havde brug

For mange danskere står alene, når de har det svært Læs videre »

Mere end halvdelen af alle danskere ved ikke, at de kan få gratis hjælp, når de står i en svær livssituation. Det viser en ny undersøgelse, der også afslører, at hver femte ofte eller altid føler sig alene med sine problemer. Derfor opfordrer en lang række sociale rådgivningstilbud nu til, at man søger hjælp hos dem, når livet er svært.

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger

Sidste år indgik RådgivningsDanmark og Vidensfunktionen et tæt samarbejde med henblik på at løfte kvaliteten af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering. Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer, der alle rådgiver udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld, arbejdede i forvejen efter en kvalitetsmodel, men der var et ønske om at få modellen opdateret og desuden få

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger Læs videre »

Som resultat af et samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen – er RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel blevet udvidet med seks kriterier, som alle økonomi- og gældsrådgivninger fremover skal akkrediteres efter.

Indblik i det sociale rådgivningsfelt

RådgivningsDanmarks årlige RådgivningsIndblik om det sociale rådgivningsfelt tegner et billede af en mangfoldig branche, der hvert år har dialog med hundredetusinder af mennesker gennem en række kanaler og om et bredt udvalg af tematikker. Analysen giver blandt andet indblik i, hvilke rådgivningskanaler de sociale rådgivninger tilbyder, samt hvilke kanaler, der er mest brugt blandt de

Indblik i det sociale rådgivningsfelt Læs videre »

Medlemmerne af RådgivningsDanmark besvarede samlet mere end 260.000 henvendelser i 2021, og 62 procent af henvendelserne blev besvaret over telefon. Det viser en ny analyse af det gratis, sociale rådgivningsfelt i Danmark.

Nye øvelser til uddannelse af rådgivere er på vej

Otte hoveder bøjer sig over drejebøger og handouts. Hovederne sidder på repræsentanter fra en række af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer, som har sagt ja til at teste og give feedback på øvelsesmaterialet til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog”, inden det lanceres på RådgivningsDanmarks årskonference d. 10. november. Uddannelse og videndeling ruster rådgivere til arbejdetDet kan være mentalt

Nye øvelser til uddannelse af rådgivere er på vej Læs videre »

I starten af oktober mødtes otte rådgivninger for at teste et nyt øvelsesmateriale. Øvelserne knytter sig til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog” og er udviklet for at gøre det let for rådgivningstilbud at skabe videndeling og dialog mellem rådgiverne om bogens temaer på f.eks. efteruddannelser og temadage.

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten

Siden RådgivningsDanmark blev stiftet for otte år siden, er vi som branche kommet rigtig langt i indsatsen for at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til de mange børn, unge og voksne, der hver eneste dag opsøger et af civilsamfundets rådgivningstilbud for at få hjælp og støtte. Vi er på få år gået fra at

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten Læs videre »

De sociale rådgivninger i Danmark har forpligtet hinanden på, at de mange mennesker, som dagligt rækker ud efter hjælp, skal møde kvalificeret rådgivning. Hvis vi fortsat skal bevare og højne kvaliteten, er det afgørende, at politikere bruger kvalitetsstemplet som pejlemærke, når der deles midler ud til området. Det sætter RådgivningsDanmark fokus på under overskriften ”kvalitetsløftet”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.