Øvelser - underkategori

Øvelse 1: Hvad er rådgivning?

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne en fælles forståelse af, hvad rådgivning er og ikke er i netop jeres rådgivningstilbud. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet “Hvad forstår vi ved rådgivning” i ”Telefonrådgivning – en grundbog” (kapitel 1, s. 26-27). Læs også afsnittet “Rådgiverens rollesikkerhed” (kapitel 2, s. 62-63), hvor rådgiverens rolle som tovholder

Øvelse 2: Hvad er det særlige ved telefonrådgivning?

Formål med øvelsen: Øvelsen skærper rådgivernes opmærksomhed på, hvilke særlige krav det stiller til rådgiveren at hjælpe andre over telefonen. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet ”Telefonrådgiverens vigtigste redskaber” (kapitel 1, s. 36-40), der handler om det at lytte og (sam)tale. Læse også afsnittene ”Fordele ved telefonrådgivning” og ”Udfordringer ved rådgivning over telefonen” (kapitel

Øvelse 3: Om at bruge metaforer.

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne inspiration til, hvordan de kan formulere temaer og problematikker, som er relevante for jeres rådgivning, i et let forståeligt billedsprog. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet “At (sam)tale” i grundbogen, hvor der gives eksempler på billedsprog (kapitel 1, s. 40). Tidsforbrug uden pauser:30 minutter. Drejebog og andre materialer:–

Øvelse 4: Hvordan arbejder vi med empowerment?

Formål med øvelsen: Øvelsen sikrer, at det er tydeligt for alle rådgivere, hvad I forstår ved empowerment i jeres rådgivning, og at de ved, hvordan de kan arbejde med empowerment i deres rådgivningspraksis. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet ”Rådgivning på brugerens præmisser” i grundbogen (kapitel 1, s. 30-31). Tidsforbrug uden pauser:35 minutter. Drejebog

Øvelse 5: Hvordan skaber vi en god relation til brugeren?

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne konkrete redskaber til arbejdet med at etablere og vedligeholde en god relation til brugeren. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs kapitel 3 i grundbogen med særligt fokus på de afsnit, der handler om domæneteori, metakommunikation og aktiv lytning (kapitel 3, s. 49-60). Tidsforbrug uden pauser:95 minutter. Drejebog og andre

Øvelse 6: Hvorfor bruger vi metoder i rådgivningen?

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne erfaring med, hvordan forskellige rådgivningsmetoder gør, at vi får øje på forskellige aspekter af og muligheder i brugerens situation. Samtidig skaber øvelsen en samtale om, hvilken eller hvilke metoder, som vil være særligt anvendelige at arbejde med i netop jeres rådgivningstilbud – eller om der er metoder, som kunne

Øvelse 7: Når noget går galt i samtalen.

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne redskaber til at få øje på noget af det, der kan gøre, at relationen til brugeren går skævt. Samtidig får de erfaring med, hvordan de kan arbejde på at rette op på relationen, hvis det sker. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet om ”Vrede brugere” i grundbogen (kapitel

Øvelse 8: Hvordan forbereder vi os til vagten?

Formål med øvelsen: Øvelsen gør rådgiverne bevidste om, hvad de selv gør for at forberede sig til vagten, og de inspirerer hinanden til nye måder at forberede sig mentalt til at være på vagt. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittet ”Tre typer af belastninger” i grundbogen (kapitel 7, s. 158-160). Tidsforbrug uden pauser:55 minutter.

Øvelse 9: Hvad belaster i min rådgivningspraksis?

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne viden om, hvad de kan blive påvirket af i deres telefonrådgivning, og understøtter en samtale om, hvordan de håndterer det, som er svært. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs hele kapitlet ”Når rådgiverne påvirkes af samtalerne” (kapitel 7, s. 157-183). Læs også kapitlet ”At skabe trivsel blandt rådgiverne” (kapitel

Øvelse 10: Vores værdier og mine etiske dilemmaer.

Formål med øvelsen: Øvelsen giver rådgiverne klarhed over hvilke værdier, rådgivningen bygger på, og hvordan de kommer til udtryk i rådgivningen. Derudover vil rådgiverne dele deres erfaringer med etiske dilemmaer, som de oplever i rådgivningen. Hvad skal facilitator læse som forberedelse?Læs afsnittene ”Et synligt værdigrundlag” og ”Etiske dilemmaer” i grundbogen (kapitel 9, s. 197-202). Tidsforbrug

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.