Irene Michala Harbo

RådgivningsDanmark får ny direktør

Sabine Elm Klinker tiltræder stillingen som direktør i RådgivningsDanmark den 15. august 2024. Sabine er sociolog og kommer fra en stilling som vicedirektør hos Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade, som er akkrediteret medlem af RådgivningsDanmark. Hun har også en årrække været medlem af bestyrelsen og bestyrelsens forretningsudvalg, og dermed kender hun organisationen godt. ”Vi ser det

RådgivningsDanmark får ny direktør Læs videre »

Søg om optagelse på auditoruddannelsen hos RådgivningsDanmark

Du kan nu søge om optagelse på RådgivningsDanmarks auditoruddannelse, der finder sted i starten af 2025. Som uddannet auditor kan du efterfølgende ansøge om blive optaget i RådgivningsDanmarks auditorkorps og være med til at udvikle kvaliteten på det gratis, sociale rådgivningsfelt. Deltagelse på uddannelsen kan desuden give kompetencer til at styrke og sikre kvalitetsudviklingen i

Søg om optagelse på auditoruddannelsen hos RådgivningsDanmark Læs videre »

RådgivningsDanmark søger auditorer og udbyder derfor for fjerde gang auditoruddannelsen, som er et krav for at blive optaget i foreningens auditorkorps. Uddannelsen giver en solid indsigt i kvalitetsarbejdet på det sociale rådgivningsfelt og er en unik mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Samtaler kan være med til at sikre kvalitet i rådgivning

Forbrugerrådet Tænk brugte en del energi på at involvere både medarbejdere og frivillige i akkrediteringsprocessen. Det gjorde de blandt andet ved at facilitere samtaler om udvalgte dele af deres rådgivning og praksis. Men hvorfor gå igennem besværet med at skabe samtaler om praksis på sekretariatet såvel som i de otte lokale frivilligcentre? Hvorfor var det

Samtaler kan være med til at sikre kvalitet i rådgivning Læs videre »

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning lagde vægt på at inddrage medarbejdere og rådgivere fra hele landet i akkrediteringen af deres rådgivning. At facilitere sådan en fælles faglig samtale om praksis kan være med til at udvikle og sikre kvaliteten af rådgivningen. Vi har derfor spurgt, hvordan Forbrugerrådet Tænk greb akkrediteringsprocessen an, og hvad de fik ud af det.

Sådan introducerer Den Frie Rådgivning løbende nye rådgivere

Den Frie Rådgivning driver to rådgivningstilbud for udsatte og marginaliserede mennesker. De frivillige rådgivere har en relevant faglig baggrund, enten socialfaglig eller økonomisk, og desuden lægger man vægt på, at rådgiveren har et kulturelt match med brugeren, og at der bliver rådgivet på det sprog, der er behov for. Fordi der er brug for at

Sådan introducerer Den Frie Rådgivning løbende nye rådgivere Læs videre »

Alle rådgivninger skal have et introduktionsforløb for nye rådgivere, men hvordan strukturerer man introduktionen, hvis det ikke kan lade sig gøre at samle de nye rådgivere til egentlige introduktionsuddannelser, fordi man rekrutterer løbende eller sjældent og drypvist? Sekretariatsleder Kirstine Busk Folkmann og projektkoordinator Arif Salam fra Den Frie Rådgivning fortæller her, hvordan de griber det an bl.a. ved hjælp af dilemmakort, rollespil og andre redskaber, der skal sikre, at de nye rådgivere kommer godt på plads.

Hvad skal vi med kunstig intelligens i rådgivningsbranchen?

Definitionerne varierer men ofte beskrives kunstig intelligens som teknologi, der kan udføre opgaver, som traditionelt set kræver menneskelig intelligens. For at det kan lade sig gøre, er systemer, der bygger på AI, skabt til at kunne analysere information, tilpasse sig skiftende miljøer og lære af erfaring. ”Det handler om at rykke grænserne for, hvad vi

Hvad skal vi med kunstig intelligens i rådgivningsbranchen? Læs videre »

Siden introduktionen af ChatGPT i slutningen af 2022 har diskussionen om mulighederne i og faldgruberne ved kunstig intelligens (AI) taget fart. AI rummer stort potentiale for rådgivninger som et værktøj, der kan simulere menneskelig tænkning og f.eks. understøtte rådgiverne i deres praksis. Men teknologien stiller også branchen over for udfordringer og dilemmaer af både praktisk og etisk karakter. Vi har snakket med professor og Ph.d., Thomas Bolander, fra Institut for Matematik og Computer Science på DTU, og seniorkonsulent hos Cyberhus, Niels-Christian Dybdahl Bilenberg, om deres holdning til den rolle, som AI spiller og kan komme til at spille for rådgivningsbranchen.

Supervision: Er der plads til sårbarhed, samarbejde og faglighed?

Over årene har supervision som praksis ændret sig fra primært at foregå som en dialog mellem en supervisor og en supervisand, mens de resterende deltagere i lokalet var med på en lytter. Formålet var at udvikle professionelle kvalifikationer hos personen, der modtog supervisionen. Det beskriver Sara Dalgaard Christoffersen og fortsætter: I dag foregår supervision meget

Supervision: Er der plads til sårbarhed, samarbejde og faglighed? Læs videre »

Supervision er en integreret del af hverdagen i de fleste rådgivningstilbud som led i at støtte rådgiverne og skabe et læringsrum. Over årene er supervision blevet en praksis, som kan tage sig ud på mange forskellige måder og kan rumme mange slags problemstillinger. På RådgivningsDanmarks årskonference 2023 opfordrede specialkonsulent Sara Dalgaard Christoffersen fra Københavns Professionshøjskole derfor til, at man som rådgivning gør sig bevidst, hvilke aktuelle behov supervisionen skal imødekomme. Er der plads til både sårbarhed, samarbejde OG faglighed i det samme supervisionsrum?

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole

RådgivningsDanmark har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udvikling af et diplommodul under Den Sociale Diplomuddannelse, som er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Projektet er støttet af TrygFonden, og formålet er at styrke rådgivningsfagligheden og brancheidentiteten. Projektet løber over 2 år og består af en udviklings-, test- og tilpasningsfase. En del af bevillingen fra TrygFonden går

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole Læs videre »

RådgivningsDanmark og Københavns Professionshøjskole har indgået samarbejde om et diplommodul, der er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Læs mere om, hvordan du kan søge om gebyrfri deltagelse på det udviklings- og testmodul, der ligger i foråret 2024.

Få hjælp til at finde de gode leverandører

For at gøre det lettere at navigere i junglen af leverandører har RådgivningsDanmark samlet en række virksomheder, der alle leverer ydelser, som er skræddersyet til rådgivningsbranchen. Udover at kende branchen tilbyder mange af virksomhederne en særlig rabat til RådgivningsDanmarks medlemmer. Virksomhederne bliver ikke certificeret af RådgivningsDanmark, men det er kun muligt at komme med på

Få hjælp til at finde de gode leverandører Læs videre »

RådgivningsDanmarks leverandørliste er netop blevet udvidet og består nu af 13 virksomheder, der alle tilbyder rådgivningsrelevante ydelser og produkter inden for forskellige områder så som evaluering, juridiske spørgsmål og tekniske løsninger. Listen skal gøre det nemt for sociale rådgivningstilbud at finde gode samarbejdspartnere med kendskab til branchen.

For mange danskere står alene, når de har det svært

En ny undersøgelse, foretaget af Voxmeter på vegne af RådgivningsDanmark, brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud, viser, at 56 % af danskerne ikke ved, at de kan få gratis rådgivning, når de har det svært. Undersøgelsen viser også, at 22 % inden for det sidste år har stået i en svær livssituation, hvor de havde brug

For mange danskere står alene, når de har det svært Læs videre »

Mere end halvdelen af alle danskere ved ikke, at de kan få gratis hjælp, når de står i en svær livssituation. Det viser en ny undersøgelse, der også afslører, at hver femte ofte eller altid føler sig alene med sine problemer. Derfor opfordrer en lang række sociale rådgivningstilbud nu til, at man søger hjælp hos dem, når livet er svært.

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger

Sidste år indgik RådgivningsDanmark og Vidensfunktionen et tæt samarbejde med henblik på at løfte kvaliteten af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering. Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer, der alle rådgiver udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld, arbejdede i forvejen efter en kvalitetsmodel, men der var et ønske om at få modellen opdateret og desuden få

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger Læs videre »

Som resultat af et samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen – er RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel blevet udvidet med seks kriterier, som alle økonomi- og gældsrådgivninger fremover skal akkrediteres efter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.