Irene Michala Harbo

Hvad skal vi med kunstig intelligens i rådgivningsbranchen?

Definitionerne varierer men ofte beskrives kunstig intelligens som teknologi, der kan udføre opgaver, som traditionelt set kræver menneskelig intelligens. For at det kan lade sig gøre, er systemer, der bygger på AI, skabt til at kunne analysere information, tilpasse sig skiftende miljøer og lære af erfaring. ”Det handler om at rykke grænserne for, hvad vi

Hvad skal vi med kunstig intelligens i rådgivningsbranchen? Læs videre »

Siden introduktionen af ChatGPT i slutningen af 2022 har diskussionen om mulighederne i og faldgruberne ved kunstig intelligens (AI) taget fart. AI rummer stort potentiale for rådgivninger som et værktøj, der kan simulere menneskelig tænkning og f.eks. understøtte rådgiverne i deres praksis. Men teknologien stiller også branchen over for udfordringer og dilemmaer af både praktisk og etisk karakter. Vi har snakket med professor og Ph.d., Thomas Bolander, fra Institut for Matematik og Computer Science på DTU, og seniorkonsulent hos Cyberhus, Niels-Christian Dybdahl Bilenberg, om deres holdning til den rolle, som AI spiller og kan komme til at spille for rådgivningsbranchen.

Supervision: Er der plads til sårbarhed, samarbejde og faglighed?

Over årene har supervision som praksis ændret sig fra primært at foregå som en dialog mellem en supervisor og en supervisand, mens de resterende deltagere i lokalet var med på en lytter. Formålet var at udvikle professionelle kvalifikationer hos personen, der modtog supervisionen. Det beskriver Sara Dalgaard Christoffersen og fortsætter: I dag foregår supervision meget

Supervision: Er der plads til sårbarhed, samarbejde og faglighed? Læs videre »

Supervision er en integreret del af hverdagen i de fleste rådgivningstilbud som led i at støtte rådgiverne og skabe et læringsrum. Over årene er supervision blevet en praksis, som kan tage sig ud på mange forskellige måder og kan rumme mange slags problemstillinger. På RådgivningsDanmarks årskonference 2023 opfordrede specialkonsulent Sara Dalgaard Christoffersen fra Københavns Professionshøjskole derfor til, at man som rådgivning gør sig bevidst, hvilke aktuelle behov supervisionen skal imødekomme. Er der plads til både sårbarhed, samarbejde OG faglighed i det samme supervisionsrum?

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole

RådgivningsDanmark har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udvikling af et diplommodul under Den Sociale Diplomuddannelse, som er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Projektet er støttet af TrygFonden, og formålet er at styrke rådgivningsfagligheden og brancheidentiteten. Projektet løber over 2 år og består af en udviklings-, test- og tilpasningsfase. En del af bevillingen fra TrygFonden går

Få dækket gebyr til rådgivningsfagligt modul på Københavns Professionshøjskole Læs videre »

RådgivningsDanmark og Københavns Professionshøjskole har indgået samarbejde om et diplommodul, der er særligt målrettet rådgivningsfeltet. Læs mere om, hvordan du kan søge om gebyrfri deltagelse på det udviklings- og testmodul, der ligger i foråret 2024.

Få hjælp til at finde de gode leverandører

For at gøre det lettere at navigere i junglen af leverandører har RådgivningsDanmark samlet en række virksomheder, der alle leverer ydelser, som er skræddersyet til rådgivningsbranchen. Udover at kende branchen tilbyder mange af virksomhederne en særlig rabat til RådgivningsDanmarks medlemmer. Virksomhederne bliver ikke certificeret af RådgivningsDanmark, men det er kun muligt at komme med på

Få hjælp til at finde de gode leverandører Læs videre »

RådgivningsDanmarks leverandørliste er netop blevet udvidet og består nu af 13 virksomheder, der alle tilbyder rådgivningsrelevante ydelser og produkter inden for forskellige områder så som evaluering, juridiske spørgsmål og tekniske løsninger. Listen skal gøre det nemt for sociale rådgivningstilbud at finde gode samarbejdspartnere med kendskab til branchen.

For mange danskere står alene, når de har det svært

En ny undersøgelse, foretaget af Voxmeter på vegne af RådgivningsDanmark, brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud, viser, at 56 % af danskerne ikke ved, at de kan få gratis rådgivning, når de har det svært. Undersøgelsen viser også, at 22 % inden for det sidste år har stået i en svær livssituation, hvor de havde brug

For mange danskere står alene, når de har det svært Læs videre »

Mere end halvdelen af alle danskere ved ikke, at de kan få gratis hjælp, når de står i en svær livssituation. Det viser en ny undersøgelse, der også afslører, at hver femte ofte eller altid føler sig alene med sine problemer. Derfor opfordrer en lang række sociale rådgivningstilbud nu til, at man søger hjælp hos dem, når livet er svært.

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger

Sidste år indgik RådgivningsDanmark og Vidensfunktionen et tæt samarbejde med henblik på at løfte kvaliteten af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering. Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer, der alle rådgiver udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld, arbejdede i forvejen efter en kvalitetsmodel, men der var et ønske om at få modellen opdateret og desuden få

Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger Læs videre »

Som resultat af et samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen – er RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel blevet udvidet med seks kriterier, som alle økonomi- og gældsrådgivninger fremover skal akkrediteres efter.

Indblik i det sociale rådgivningsfelt

RådgivningsDanmarks årlige RådgivningsIndblik om det sociale rådgivningsfelt tegner et billede af en mangfoldig branche, der hvert år har dialog med hundredetusinder af mennesker gennem en række kanaler og om et bredt udvalg af tematikker. Analysen giver blandt andet indblik i, hvilke rådgivningskanaler de sociale rådgivninger tilbyder, samt hvilke kanaler, der er mest brugt blandt de

Indblik i det sociale rådgivningsfelt Læs videre »

Medlemmerne af RådgivningsDanmark besvarede samlet mere end 260.000 henvendelser i 2021, og 62 procent af henvendelserne blev besvaret over telefon. Det viser en ny analyse af det gratis, sociale rådgivningsfelt i Danmark.

Fokus på metode styrkede digital rådgivning hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade vurderer løbende deres tilgang til rådgivning ved hjælp af trivselsundersøgelser, opfølgning efter hver samtale på hvor godt rådgiverne følte sig klædt på, og regelmæssige evalueringer fra brugerne. I slutningen af 2019 pegede evalueringerne på udfordringer inden for den digitale rådgivning. Rådgiverne følte sig ikke tilstrækkelig klædt på til at varetage samtaler

Fokus på metode styrkede digital rådgivning hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade Læs videre »

Hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade pegede evalueringer på, at rådgivninger på chat og SMS ikke var lige så vellykkede som ved fysisk fremmøde og på telefon. Det blev starten på et metodeudviklingsprojekt, der skulle undersøge, hvordan foreningen skaber de bedste rammer for både brugere og rådgivere på de digitale platforme.

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten

Siden RådgivningsDanmark blev stiftet for otte år siden, er vi som branche kommet rigtig langt i indsatsen for at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til de mange børn, unge og voksne, der hver eneste dag opsøger et af civilsamfundets rådgivningstilbud for at få hjælp og støtte. Vi er på få år gået fra at

Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten Læs videre »

De sociale rådgivninger i Danmark har forpligtet hinanden på, at de mange mennesker, som dagligt rækker ud efter hjælp, skal møde kvalificeret rådgivning. Hvis vi fortsat skal bevare og højne kvaliteten, er det afgørende, at politikere bruger kvalitetsstemplet som pejlemærke, når der deles midler ud til området. Det sætter RådgivningsDanmark fokus på under overskriften ”kvalitetsløftet”.

Få inspiration til arbejdet med habilitet i bestyrelser

Siden anbefalingerne blev lanceret, har RådgivningsDanmark arbejdet med at implementere dem i foreningen. Det gør vi både for at styrke foreningens arbejde, og fordi vi som brancheforening gerne vil gå foran og tilskynde til udviklingen i ledelse og organisering hos vores medlemmer. For vi ved fra akkrediteringsprocesserne, hvor meget det løfter kvaliteten af rådgivningen, når

Få inspiration til arbejdet med habilitet i bestyrelser Læs videre »

Frivilligrådet lancerede i 2021 et sæt anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at der opstilles kriterier for, hvornår bestyrelsesmedlemmer betragtes som inhabile. RådgivningsDanmark har udarbejdet sådan et sæt kriterier, som vi gerne vil dele til eventuel inspiration for foreningens medlemmer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.