Line Ranis

Rådgivninger kan bruge sociale medier til at styrke brugernes fællesskaber

Hvordan får rådgivninger mest muligt ud af deres tilstedeværelse på sociale medier? Det spørgsmål besvarede marketingkonsulent Anita Lykke Klausen, da hun den 16. september delte ud af sin viden ved et velbesøgt temamøde i RådgivningsDanmark.

Et af Anita Lykke Klausens primære budskaber var, at sociale rådgivninger med fordel kan arbejde strategisk med community management – eksempelvis på Facebook. Mange rådgivninger, som er på sociale medier, har i forvejen fat i en meget dedikeret og engageret gruppe af følgere. Det kan man arbejde endnu mere fokuseret med, mener Anita Lykke Klausen. …

Rådgivninger kan bruge sociale medier til at styrke brugernes fællesskaber Læs videre »

Nye krav til rådgivninger, som vil have kvalitetsstempel

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er blevet opdateret. Nu skal rådgivningstilbud efterleve regler om arbejdsmiljø og forholde sig til Frivilligrådets anbefalinger om good governance, hvis de vil akkrediteres.

En akkrediteringsproces handler i høj grad om organisationsudvikling. Med den nye kvalitetsmodel er der tilføjet to nye kriterier, som sætter ekstra fokus på den del af organisationsudviklingen, der handler om ledelse.   Nyt kriterium om god ledelseLedelsen i rådgivninger, som vil akkrediteres, skal fremover forholde sig til Frivilligrådets nye anbefalinger for god ledelse i den frivillige …

Nye krav til rådgivninger, som vil have kvalitetsstempel Læs videre »

Månedens GDPR-fif: Sådan fører du en fortegnelse

Dataansvarlige og databehandlere skal lave interne oversigter over organisationens behandling af personoplysninger. Nedenfor får du fif til, hvordan I udarbejder sådan en oversigt i din organisation, og hvad den skal indeholde.

Oversigten – som man også kalder en fortegnelse – skal give et overblik over alle organisationens behandlingsaktiviteter. Det vil sige, hver gang I på en eller anden måde f.eks. registrerer, indsamler eller videregiver en personoplysning. Fortegnelsen er intern og skal altså kun udleveres til Datatilsynet, hvis de beder om den. Fortegnelsens indhold og formAlle personoplysninger, …

Månedens GDPR-fif: Sådan fører du en fortegnelse Læs videre »

Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark går sammen om ny bog: Telefonrådgivning kan noget helt særligt

Størstedelen af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer bruger telefonrådgivning som metode. Til foråret udkommer en grundbog om den helt særlige disciplin at føre samtaler og rådgive gennem telefonen. Socialrådgiver hos Mødrehjælpen Nanna Boysen har i mange år arbejdet med at klæde rådgivere på til samtalerne i telefonrådgivning. Hun og hendes kollegaer har tit manglet en bog, som beskriver …

Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark går sammen om ny bog: Telefonrådgivning kan noget helt særligt Læs videre »

Nævnets nye forperson har en vision om åbenhed i rådgivningsbranchen

Akkrediteringsnævnets nye forperson er klar til at kæmpe for, at rådsøgende får god rådgivning. Men hvis vi skal lykkes med at sikre bedst mulig rådgivning til flest mulige brugerne, så kræver det ifølge hende, at vi ikke lukker os om os selv – hverken som rådgivninger eller som branche. Den vision om åbenhed afspejler sig også i hendes syn på RådgivingsDanmarks akkrediteringsordning.

Det er RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn, som afgør om et rådgivningstilbud kan akkrediteres og få branchens kvalitetsstempel. Akkrediteringsnævnets nye forperson hedder Stine Lene Hansen. Med sig ind i akkrediteringsnævnet bringer hun en insisteren på åbenhed, nysgerrighed og læring: ”Vi må ikke lukke os om os selv – hverken som branche eller som rådgivninger,” forklarer Stine Lene Hansen, …

Nævnets nye forperson har en vision om åbenhed i rådgivningsbranchen Læs videre »

Månedens GDPR-fif: Få overblik over jeres databehandleraftaler

For at sikre, at I som dataansvarlige bliver ved at leve op til jeres forpligtelser, er det bl.a. afgørende, at I har styr på jeres databehandleraftaler. Her følger nogle lette fif til at få en god rutine i den forbindelse.

Når I skal etablere en god rutine i forbindelse med databehandleraftaler, er det en god idé at: Hvorfor laver vi databehandleraftaler?Rådgivninger vil, som alle andre organisationer, ofte have brug for at inddrage eksterne aktører i opgaver, som omfatter behandling af personoplysninger. Det kan f.eks. være konsulenthuse, som gennemfører brugerevalueringer, chatudbydere eller virksomheder, som yder support …

Månedens GDPR-fif: Få overblik over jeres databehandleraftaler Læs videre »

Akkrediteringsnævnets afgående formand gør status

Den første formand for RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn, Jessy Mikkelsen, har efter fem år på posten givet stafetten videre. I den anledning har RådgivningsDanmark spurgt, hvad der i hendes øjne er opnået, siden rådgivningsbranchen i 2013 gik sammen for at sikre kvalificeret rådgivning til mennesker i krise.

For otte år siden gik en række rådgivningsorganisationer sammen om at fastsætte fælles standarder for, hvad der kendetegner god kvalitet i rådgivning. Resultatet var, at brancheforeningen RådgivningsDanmark blev skabt i 2014, og en akkrediteringsordning for gratis, sociale rådgivningstilbud så dagens lys tre år senere: ”Vi havde rigtig mange spændende drøftelser af, hvordan vi kunne sikre …

Akkrediteringsnævnets afgående formand gør status Læs videre »

RådgivningsDanmark vil gøre det lettere at arbejde med GDPR

Mange rådgivningstilbud indsamler og behandler almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger om udsatte og sårbare mennesker. Rådgivningerne er generelt meget optaget af at passe på deres brugere, men GDPR-lovgivningen opleves også som svær at arbejde med. Derfor går RådgivningDanmark nu i gang med at udvikle et GDPR-kodeks for rådgivningsbranchen.

Når rådgivningstilbud behandler oplysninger som f.eks. et telefonnummer, en registrering af baggrundsoplysninger eller et notat om en samtale, er det rådgivningens ansvar at passe godt på den indsamlede data. Rådgivningsbranchen er generelt meget optaget af at passe på de rådsøgende, men mange er også udfordrede af GDPR-lovgivningen. Kombinationen af knappe ressourcer og manglende dataretlige kompetencer …

RådgivningsDanmark vil gøre det lettere at arbejde med GDPR Læs videre »

Nyt netværk skal gøre det let af finde leverandører

RådgivningsDanmark er ved at etablere et leverandørnetværk. Netværket består af virksomheder, der kender rådgivningsbranchen, og målet er at gøre det let for medlemmer at finde en god leverandør.  

For at blive en del af leverandørnetværket skal virksomhederne levere produkter eller tilbud til rådgivningstjenester. Det kan f.eks. være tekniske løsninger, men der kan også være tale om virksomheder, som er branchekendte og tilbyder relevant undervisning, supervision mv. Derudover skal de anbefales af minimum to af RådgivningsDanmarks medlemmer. Virksomhederne får til gengæld blandt andet god adgang …

Nyt netværk skal gøre det let af finde leverandører Læs videre »

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.