Nye krav til rådgivninger, som vil have kvalitetsstempel

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er blevet opdateret. Nu skal rådgivningstilbud efterleve regler om arbejdsmiljø og forholde sig til Frivilligrådets anbefalinger om good governance, hvis de vil akkrediteres.

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er blevet opdateret. Nu skal rådgivningstilbud efterleve regler om arbejdsmiljø og forholde sig til Frivilligrådets anbefalinger om good governance, hvis de vil akkrediteres. En akkrediteringsproces handler i høj grad om organisationsudvikling. Med den nye kvalitetsmodel er der tilføjet to nye kriterier, som sætter ekstra fokus på den del af organisationsudviklingen, der handler om ledelse.   …

Nye krav til rådgivninger, som vil have kvalitetsstempel Læs videre »