Nye krav til rådgivninger, som vil have kvalitetsstempel

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er blevet opdateret. Nu skal rådgivningstilbud efterleve regler om arbejdsmiljø og forholde sig til Frivilligrådets anbefalinger om good governance, hvis de vil akkrediteres.

En akkrediteringsproces handler i høj grad om organisationsudvikling. Med den nye kvalitetsmodel er der tilføjet to nye kriterier, som sætter ekstra fokus på den del af organisationsudviklingen, der handler om ledelse.  

Nyt kriterium om god ledelse
Ledelsen i rådgivninger, som vil akkrediteres, skal fremover forholde sig til Frivilligrådets nye anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor.

“En af de vigtigste opgaver for RådgivningsDanmark er at understøtte medlemsorganisationernes udvikling, og her er fokus på god ledelse helt essentielt. Vi ønsker, at rådgivningsfeltet skal være præget af veldrevne organisationer. Det bidrager anbefalingerne til ved at udstikke nogle gode rammer og f.eks. pege på, at det er vigtigt at have en klar rollefordeling mellem bestyrelse og daglig ledelse, og at man sikrer transparens i organisationen. Derfor er anbefalingerne nu tænkt ind i kvalitetsmodellen,” siger direktør i RådgivningsDanmark Trine Krab Nyby.

Med det nye kriterium skal rådgivningstilbuddene tage stilling til, hvordan de ønsker at arbejde med anbefalingerne.

Øget fokus på arbejdsmiljø
Som en del af ledelsesopgaven følger også fokus på arbejdsmiljø, mener Trine Krab Nyby. Det handler det andet nye kriterium om.

“De to nye krav i modellen ligger i naturlig forlængelse af hinanden. Det er tydeligt for os, hvor vigtigt det er, at rådgivninger fokuserer på trivslen på arbejdspladsen. Derfor er det kriterium nu skærpet. Et godt arbejdsmiljø gør en stor forskel for den enkelte, og det sikrer samtidig, at de ansatte og frivillige kan yde den bedst mulige rådgivning til deres målgrupper,” forklarer Trine Krab Nyby.

Ud over de to nye kriterier, som er blevet tilføjet til kvalitetsmodellen, er en del af de eksisterende kriterier også blevet omformuleret og gjort endnu tydeligere. Opdateringen af modellen er blandt andet sket på baggrund af input fra både medlemsorganisationer og auditorer.

Hvad betyder det for rådgivningstilbuddene?
Fremadrettet skal rådgivninger, som ønsker at få RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel, altså leve op til kriterierne i den opdaterede model.

For medlemmer, som allerede er akkrediteret, gælder det, at de ved genakkrediteringen skal forholde sig til den nye kvalitetsmodel. Men RådgivningsDanmark anbefaler, at rådgivningerne allerede nu arbejder på at efterleve de to nye kriterier, hvis de ikke allerede gør det.

RådgivningsDanmark har både opdateret vejledningen til kvalitetsmodellen og selvtesten, som rådgivninger kan tage, hvis de vil have en pejling af, hvorvidt de er klar til at gå i gang med en akkreditering. De kan findes på RådgivningsDanmarks hjemmeside sammen med den nye kvalitetsmodel.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.