Akkrediteringsnævnets afgående formand gør status

Den første formand for RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn, Jessy Mikkelsen, har efter fem år på posten givet stafetten videre. I den anledning har RådgivningsDanmark spurgt, hvad der i hendes øjne er opnået, siden rådgivningsbranchen i 2013 gik sammen for at sikre kvalificeret rådgivning til mennesker i krise.

For otte år siden gik en række rådgivningsorganisationer sammen om at fastsætte fælles standarder for, hvad der kendetegner god kvalitet i rådgivning. Resultatet var, at brancheforeningen RådgivningsDanmark blev skabt i 2014, og en akkrediteringsordning for gratis, sociale rådgivningstilbud så dagens lys tre år senere:

”Vi havde rigtig mange spændende drøftelser af, hvordan vi kunne sikre kvaliteten af de gratis sociale rådgivningstilbud og ikke mindst, hvordan vi kunne skabe gennemsigtighed for de mange mennesker, der søgte hjælp i en vanskelig og sommetider desperat situation,” fortæller Jessy Mikkelsen, der ud over at være tidligere formand for akkrediteringsnævnet og også er daglig leder for Startlinjen. ”På daværende tidspunkt havde de hjælpsøgende nemlig  stort set ingen mulighed for at tjekke kvaliteten af de rådgivninger, de opsøgte.”

Hvor langt er vi nået?
Siden dengang er 59 organisationer blevet medlem af RådgivningsDanmark, og 31 rådgivningstilbud forankret i 23 organisationer er blevet akkrediteret. På den måde har de fået et kvalitetsstempel, så brugerne kan se, at de leverer rådgivning af høj kvalitet. Og Jessy Mikkelsen peger da også på antallet af rådgivningstilbud, der er blevet akkrediteret de seneste fem år, som en stor succes for kvalitetsarbejdet i rådgivningsbranchen. Men hun nævner også en anden ting:

”Dengang vi startede, forventede vi, at der på et tidspunkt ville komme krav til rådgivningernes kvalitet fra de bevilgende myndigheder, og ved at være på forkant med situationen fik vi mulighed for selv  at sætte standarderne for, hvordan kvaliteten skulle vurderes.”

Derfor blev Jessy Mikkelsen for nylig helt rørt, da hun så, at Socialstyrelsen i forbindelse med en pulje stillede krav om, at ansøgerne skulle have et rådgivningstilbud, som var akkrediteret af RådgivningsDanmark, for at kunne få tilskud.

Det vigtigste er processen
Men for Jessy Mikkelsen er det vigtigste, som er opnået med akkrediteringsordningen, den udvikling rådgivningstilbuddene går igennem, når de gør sig klar til at blive akkrediteret:

”Ét er, at man kan få sit diplom og et stempel for god kvalitet. Men det, som jeg synes, har en endnu større værdi, er hele processen op imod at blive akkrediteret. Her kigger man på egen praksis og er forpligtet til at inddrage alle i organisationen. Det med at gå helt ind til kernen i ens rådgivning og ud i alle hjørner, alene det, mener jeg, højner kvaliteten i de rådgivningstilbud, der indgår i akkrediteringsordningen,” forklarer hun.

Vi tør tale om dér, hvor vi fejler
Spørger man, hvad Jessy Mikkelsen selv har fået ud af sine fem år som formand for akkrediteringsnævnet, er svaret:

”For mig er noget af det største at opleve, at man har villet kvalitetsarbejdet så meget i organisationerne, at vi har været enige om, at det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at holde kortene så tæt ind til os. Hvis vi skal opnå den gode kvalitet i branchen, så er vi nødt til både at fortælle om dét, vi lykkes godt med, men også om dér, hvor vi har nogle fælles udfordringer. For hvis vi ikke kigger på de fælles udfordringer, så får vi ikke skabt den gode kvalitet. Og vi kan ikke kigge på de fælles udfordringer uden også at være ærlige om dér, hvor vi selv synes, at det er svært eller fejler eller føler os utilstrækkelige. Så det største er den åbenhed og den enorme vilje, som alle organisationerne, der har været involveret i det, har haft.”

Stafetten er givet videre
På RådgivningsDanmarks generalforsamling i april trådte Jessy Mikkelsen tilbage. Hendes efterfølger hedder Stine Lene Hansen og er leder for Sct. Nicolai Tjenesten.

”Nu er vi kommet til en milepæl, hvor vi har en velfungerende akkrediteringsordning og endda også har fået Socialstyrelsens bevågenhed. Så nu mener jeg, at hvis det skal løftes yderligere, så er det rigtigt godt, at der kommer nogle nye øjne og perspektiver på. Det er jeg helt sikker på, at Stine er kvinde for. Så jeg er glad for at give stafetten videre, selvom det samtidig også er meget vemodigt,” siger Jessy Mikkelsen.

Den afgående formand glæder sig til at se, hvor hendes efterfølger vil rette sin opmærksomhed hen og videreudvikle på akkrediteringsordningen i de kommende år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.