Line Ranis

Seks gode råd når rådgiverne arbejder hjemmefra

En del rådgivningstilbud har altid ladet deres rådgivere arbejde hjemmefra, mens andre har prøvet kræfter med det for første gang i forbindelse med COVID-19. I starten af december mødtes RådgivningsDanmarks rådgivningsnetværk derfor for at drøfte, hvordan man kan sikre kvaliteten, når rådgivningen foregår hjemmefra. RådgivningsDanmark har samlet konklusionerne fra netværksmødet og fra tidligere erfaringsopsamlinger i

Seks gode råd når rådgiverne arbejder hjemmefra Læs videre »

Endnu en bølge af COVID-19 har ramt Danmark. For mange betyder det et gensyn med hjemmearbejdspladsen, og nogle rådgivningstilbud må også lade rådgiverne arbejde hjemmefra i stedet for at sidde i organisationens lokaler. RådgivningsDanmark har derfor udarbejdet en publikation med seks råd om hjemmerådgivning.

Analyse: Puslespilsøkonomi er stadig udbredt blandt gratis, sociale rådgivninger

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i 2020 ifølge den nye årlige undersøgelse ”Rådgivningsfeltet i tal”. Det vidner om den enorme samfundsopgave, som de gratis, sociale rådgivninger løfter hver dag.  Medlemsorganisationerne driver i alt 98 rådgivningstilbud og tilbyder rådgivning ved fremmøde i hele landet. Læs Rådgivningsindblikket: Rådgivningsfeltet i tal (pdf) Fragmenteret økonomiUndersøgelsen viser, at

Analyse: Puslespilsøkonomi er stadig udbredt blandt gratis, sociale rådgivninger Læs videre »

RådgivningsDanmarks årlige analyse af udviklingen på rådgivningsfeltet er klar.  Den giver et billede af en branche, som løfter en kæmpe samfundsopgave på en baggrund af fragmenteret økonomi.

Ph.d. Trine Sindahl: Der forskes for lidt i virkningen af rådgivning

På RådgivningsDanmarks årskonference gav Ph.d. i psykologi Trine Sindahl en indføring i, hvad vi kan sige om virkningen af den rådgivning, som finder sted i de mange sociale rådgivningstilbud. Og selvom der forskes en lille smule rundt omkring, påpegede Trine Sindahl, at der er brug for mere viden. ”Jeg vil sige, at spørgsmålet om, hvad

Ph.d. Trine Sindahl: Der forskes for lidt i virkningen af rådgivning Læs videre »

Forskningen i virkningsfuld rådgivning er for sparsom – både i Danmark og internationalt. Det var en af konklusionerne på RådgivningsDanmarks årskonference, hvor Ph.d. i psykologi Trine Sindahl også opfordrede til, at vi ikke bare undersøger ”om” rådgivningen virker, men ”hvornår”.

AI skal forbedre kvaliteten af rådgivningen hos BørneTelefonen

Det startede med en erkendelse af, at uanset hvor meget man uddanner den enkelte rådgiver, er der grænser for, hvad den enkelte kan kapere og overskue i løbet af en samtale. Derfor blev de hos Børns Vilkår nysgerrige på, hvad teknikken kunne bruges til i en rådgivning og tog fat på at udvikle en robot

AI skal forbedre kvaliteten af rådgivningen hos BørneTelefonen Læs videre »

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at løfte kvaliteten af rådgivningen. Sådan lød budskabet fra Marianne Rasmussen, chef for BørneTelefonen hos Børns Vilkår og oplægsholder, ved RådgivningsDanmarks årskonference om virkningsfuld rådgivning.

Politikerdebat: Jo mere civilsamfundet kan tale med én stemme jo bedre

“Vi har et politisk ansvar for, at der er skabt en usund konkurrence mellem civilsamfundets organisationer, fordi de kæmper om de samme penge. Det skal vi have ryddet op i.” Sådan lød det fra Trine Torp, som henviste til, at mange af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i mange år har været tvunget ud i en intern kamp

Politikerdebat: Jo mere civilsamfundet kan tale med én stemme jo bedre Læs videre »

Et klart budskab stod tilbage, da MF’ere og socialordførere Trine Torp (SF) og Karina Adsbøl (DF) gæstede RådgivningsDanmarks årskonference. Jo mere civilsamfundet samarbejder på tværs og sammen løfter rollen som talerør for deres mange forskellige brugere jo bedre. Politikerne kan hjælpe det på vej.

Hverdagsaktivisterne kan hjælpe med at skaffe nye frivillige

Omkring 70 % af RådgivningsDanmarks medlemmer har frivillige i deres rådgivninger. Ved at indgå et samarbejde med Hverdagsaktivisterne, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune og foreningen Venner af Captum, kan man være med til at skabe lettere adgang for kommende frivillige med f.eks. et fysisk handicap.   Hverdagsaktivisterne formidler kontaktenHverdagsaktivisterne præsentere de foreninger, som

Hverdagsaktivisterne kan hjælpe med at skaffe nye frivillige Læs videre »

Hverdagsaktivisterne arbejder for, at københavnere med handicap får bedre mulighed for at blive frivillige. Det er også muligt for RådgivningsDanmarks medlemmer at søge frivillige den vej.

Rådgivninger kan søge om bevilget medlemskab af RådgivningsDanmark

Ansøgere skal opfylde en række kriterierFor at søge om bevilget medlemskab skal organisationen opfylde følgende kriterier: Hvis der er flere rådgivninger, som søgere, vil følgende indgå i prioriteringen af hvem, der modtager bevilget medlemskab: Hvordan søger man?Organisationer, som opfylder ovenstående kriterier, kan sende en ansøgning til info@radgivnings.dk senest den 29. november 2021. Ansøgningsskemaet for bevilget medlemskab

Rådgivninger kan søge om bevilget medlemskab af RådgivningsDanmark Læs videre »

RådgivningsDanmark kan bevilge op til to medlemskaber om året til organisationer med årlige rådgivningsudgifter under 750.000 kr. Deadline for ansøgning om bevilget medlemskab i 2022 er den 29. november 2021.

Søg PUF-midler til akkreditering

“Dansk Stalking Center har eksisteret i seks år, og jeg ser det som et naturligt skridt i vores løbende udviklingsproces, at vi nu skal akkrediteres. Men vi havde ikke selv råd til at betale for det, og derfor var det oplagt for os at søge PUF-midler for at komme i gang,” siger direktør Lise Linn

Søg PUF-midler til akkreditering Læs videre »

Viljen er der. Alle RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer planlægger med tiden at komme i gang med akkrediteringsprocessen. Men nogle gange spænder økonomien ben. Sådan var det også hos Dansk Stalking Center, som efter sparring med RådgivningsDanmark endte med at søge PUF-midler fra Socialstyrelsen og fik dem.

Programmet til årskonferencen er klar

Der har været rift om billetterne til RådgivningsDanmarks første årskonference. Alt er udsolgt, og ventelisten vokser. Det endelige program for dagen ligger fast, og det er lykkedes at finde en lang række stærke oplægsholdere, som vil gøre deltagerne klogere på et rigtigt komplekst og svært spørgsmål i branchen. Det er for mange rådgivninger en udfordring

Programmet til årskonferencen er klar Læs videre »

RådgivningsDanmarks første faglige årskonferencen løber af stablen den 10. november. Det endelige program for dagen er nu klar. Alle debatter, inspirationsoplæg og workshops vil kredse om de centrale spørgsmål: Hvad er god rådgivning, og hvordan ved vi, at vi hjælper vores brugere bedste muligt?  

Civilsamfundsstrategi kan bane vej for et kvalitetsløft

”Jeg er rigtig glad for, at arbejdsgruppen foreslår, at de organisationer, der fremover skal modtage permanent driftsstøtte, med jævne mellemrum skal dokumentere kvaliteten i deres tilbud. Arbejdet med kvalitet er med til at skabe tillid til hele feltet og sikre brugerne den bedst mulige hjælp. Det er vigtigt, og jeg ved, at organisationerne både kan

Civilsamfundsstrategi kan bane vej for et kvalitetsløft Læs videre »

Civilsamfundsorganisationer skal dokumentere kvalitet og virkning, hvis de skal modtage permanent driftsstøtte. Sådan lyder et forslag i den nye civilsamfundsstrategi. RådgivningsDanmarks direktør mener, det er et vigtigt og rigtigt krav, som kan løfte hele civilsamfundssektoren.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.