Sådan arbejder RådgivningsDanmark med god ledelse

Frivilligrådet og Komitéen for Good Governance har lanceret et sæt anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor. De opfordrer samtidig til, at bestyrelser forholder sig til dem én gang om året.

RådgivningsDanmarks bestyrelse har fulgt opfordringen og offentliggør her en redegørelse for, hvordan foreningen arbejder med anbefalingerne. Det er håbet, at redegørelsen kan være til inspiration for andre, som også skal i gang med at forholde sig til Komitéens anbefalinger. Fremover vil status på arbejdet med anbefalingerne indgå i RådgivningsDanmarks årsberetning. Kom godt i gang med