#Nyt fra rådgivningsdanmark

Ph.d. Trine Sindahl: Der forskes for lidt i virkningen af rådgivning

På RådgivningsDanmarks årskonference gav Ph.d. i psykologi Trine Sindahl en indføring i, hvad vi kan sige om virkningen af den rådgivning, som finder sted i de mange sociale rådgivningstilbud. Og selvom der forskes en lille smule rundt omkring, påpegede Trine Sindahl, at der er brug for mere viden. ”Jeg vil sige, at spørgsmålet om, hvad […]

Ph.d. Trine Sindahl: Der forskes for lidt i virkningen af rådgivning Læs videre »

Forskningen i virkningsfuld rådgivning er for sparsom – både i Danmark og internationalt. Det var en af konklusionerne på RådgivningsDanmarks årskonference, hvor Ph.d. i psykologi Trine Sindahl også opfordrede til, at vi ikke bare undersøger ”om” rådgivningen virker, men ”hvornår”.

AI skal forbedre kvaliteten af rådgivningen hos BørneTelefonen

Det startede med en erkendelse af, at uanset hvor meget man uddanner den enkelte rådgiver, er der grænser for, hvad den enkelte kan kapere og overskue i løbet af en samtale. Derfor blev de hos Børns Vilkår nysgerrige på, hvad teknikken kunne bruges til i en rådgivning og tog fat på at udvikle en robot

AI skal forbedre kvaliteten af rådgivningen hos BørneTelefonen Læs videre »

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at løfte kvaliteten af rådgivningen. Sådan lød budskabet fra Marianne Rasmussen, chef for BørneTelefonen hos Børns Vilkår og oplægsholder, ved RådgivningsDanmarks årskonference om virkningsfuld rådgivning.

Politikerdebat: Jo mere civilsamfundet kan tale med én stemme jo bedre

“Vi har et politisk ansvar for, at der er skabt en usund konkurrence mellem civilsamfundets organisationer, fordi de kæmper om de samme penge. Det skal vi have ryddet op i.” Sådan lød det fra Trine Torp, som henviste til, at mange af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i mange år har været tvunget ud i en intern kamp

Politikerdebat: Jo mere civilsamfundet kan tale med én stemme jo bedre Læs videre »

Et klart budskab stod tilbage, da MF’ere og socialordførere Trine Torp (SF) og Karina Adsbøl (DF) gæstede RådgivningsDanmarks årskonference. Jo mere civilsamfundet samarbejder på tværs og sammen løfter rollen som talerør for deres mange forskellige brugere jo bedre. Politikerne kan hjælpe det på vej.

Rådgivninger kan søge om bevilget medlemskab af RådgivningsDanmark

Ansøgere skal opfylde en række kriterierFor at søge om bevilget medlemskab skal organisationen opfylde følgende kriterier: Hvis der er flere rådgivninger, som søgere, vil følgende indgå i prioriteringen af hvem, der modtager bevilget medlemskab: Hvordan søger man?Organisationer, som opfylder ovenstående kriterier, kan sende en ansøgning til info@radgivnings.dk senest den 29. november 2021. Ansøgningsskemaet for bevilget medlemskab

Rådgivninger kan søge om bevilget medlemskab af RådgivningsDanmark Læs videre »

RådgivningsDanmark kan bevilge op til to medlemskaber om året til organisationer med årlige rådgivningsudgifter under 750.000 kr. Deadline for ansøgning om bevilget medlemskab i 2022 er den 29. november 2021.

Søg PUF-midler til akkreditering

“Dansk Stalking Center har eksisteret i seks år, og jeg ser det som et naturligt skridt i vores løbende udviklingsproces, at vi nu skal akkrediteres. Men vi havde ikke selv råd til at betale for det, og derfor var det oplagt for os at søge PUF-midler for at komme i gang,” siger direktør Lise Linn

Søg PUF-midler til akkreditering Læs videre »

Viljen er der. Alle RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer planlægger med tiden at komme i gang med akkrediteringsprocessen. Men nogle gange spænder økonomien ben. Sådan var det også hos Dansk Stalking Center, som efter sparring med RådgivningsDanmark endte med at søge PUF-midler fra Socialstyrelsen og fik dem.

Programmet til årskonferencen er klar

Der har været rift om billetterne til RådgivningsDanmarks første årskonference. Alt er udsolgt, og ventelisten vokser. Det endelige program for dagen ligger fast, og det er lykkedes at finde en lang række stærke oplægsholdere, som vil gøre deltagerne klogere på et rigtigt komplekst og svært spørgsmål i branchen. Det er for mange rådgivninger en udfordring

Programmet til årskonferencen er klar Læs videre »

RådgivningsDanmarks første faglige årskonferencen løber af stablen den 10. november. Det endelige program for dagen er nu klar. Alle debatter, inspirationsoplæg og workshops vil kredse om de centrale spørgsmål: Hvad er god rådgivning, og hvordan ved vi, at vi hjælper vores brugere bedste muligt?  

Civilsamfundsstrategi kan bane vej for et kvalitetsløft

”Jeg er rigtig glad for, at arbejdsgruppen foreslår, at de organisationer, der fremover skal modtage permanent driftsstøtte, med jævne mellemrum skal dokumentere kvaliteten i deres tilbud. Arbejdet med kvalitet er med til at skabe tillid til hele feltet og sikre brugerne den bedst mulige hjælp. Det er vigtigt, og jeg ved, at organisationerne både kan

Civilsamfundsstrategi kan bane vej for et kvalitetsløft Læs videre »

Civilsamfundsorganisationer skal dokumentere kvalitet og virkning, hvis de skal modtage permanent driftsstøtte. Sådan lyder et forslag i den nye civilsamfundsstrategi. RådgivningsDanmarks direktør mener, det er et vigtigt og rigtigt krav, som kan løfte hele civilsamfundssektoren.

Rådgivninger kan bruge sociale medier til at styrke brugernes fællesskaber

Et af Anita Lykke Klausens primære budskaber var, at sociale rådgivninger med fordel kan arbejde strategisk med community management – eksempelvis på Facebook. Mange rådgivninger, som er på sociale medier, har i forvejen fat i en meget dedikeret og engageret gruppe af følgere. Det kan man arbejde endnu mere fokuseret med, mener Anita Lykke Klausen.

Rådgivninger kan bruge sociale medier til at styrke brugernes fællesskaber Læs videre »

Hvordan får rådgivninger mest muligt ud af deres tilstedeværelse på sociale medier? Det spørgsmål besvarede marketingkonsulent Anita Lykke Klausen, da hun den 16. september delte ud af sin viden ved et velbesøgt temamøde i RådgivningsDanmark.

Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark går sammen om ny bog: Telefonrådgivning kan noget helt særligt

Størstedelen af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer bruger telefonrådgivning som metode. Til foråret udkommer en grundbog om den helt særlige disciplin at føre samtaler og rådgive gennem telefonen. Socialrådgiver hos Mødrehjælpen Nanna Boysen har i mange år arbejdet med at klæde rådgivere på til samtalerne i telefonrådgivning. Hun og hendes kollegaer har tit manglet en bog, som beskriver

Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark går sammen om ny bog: Telefonrådgivning kan noget helt særligt Læs videre »

RådgivningsDanmark vil gøre det lettere at arbejde med GDPR

Når rådgivningstilbud behandler oplysninger som f.eks. et telefonnummer, en registrering af baggrundsoplysninger eller et notat om en samtale, er det rådgivningens ansvar at passe godt på den indsamlede data. Rådgivningsbranchen er generelt meget optaget af at passe på de rådsøgende, men mange er også udfordrede af GDPR-lovgivningen. Kombinationen af knappe ressourcer og manglende dataretlige kompetencer

RådgivningsDanmark vil gøre det lettere at arbejde med GDPR Læs videre »

Mange rådgivningstilbud indsamler og behandler almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger om udsatte og sårbare mennesker. Rådgivningerne er generelt meget optaget af at passe på deres brugere, men GDPR-lovgivningen opleves også som svær at arbejde med. Derfor går RådgivningDanmark nu i gang med at udvikle et GDPR-kodeks for rådgivningsbranchen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.