headspace: Kvalitetsarbejdet skal udbredes til flere i organisationen

Hos headspace arbejder man på at involvere flere i kvalitetsarbejdet. Det gør man blandt andet ved at indføre interne audits, hvor RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er inviteret med som deltager. Vi har bedt headspaces nationale rådgivningschef, Christian Lund, fortælle om indsatsen og om, hvordan de har brugt RådgivningsDanmark til at komme i gang med processen.

Da headspace blev akkrediteret første gang, var Christian Lund centerchef og sad med i den metodegruppe, som var primus motor i at beskrive organisationens arbejde med kvalitet.

”Det blev meget tydeligt for mig dengang, hvor berigede vi hver især gik fra de møder, hvor vi udarbejdede den her kvalitetsbeskrivelse” fortæller Christian Lund og fortsætter: ”Det gjorde vi jo, fordi kvalitetsmodellen stillede os nogle spørgsmål, som vi ikke plejede at stille os selv til hverdag og ikke plejede at drøfte med hinanden, og derfor blev vi heller ikke klogere på hinandens perspektiver. Så det blev synligt for mig, at det at stille os selv de spørgsmål, som ligger i kvalitetsmodellens kriterier, det skabte nogle gode fælles drøftelser, som gjorde os klogere”.

Nu er Christian Lund blevet national rådgivningschef og i forbindelse med genakkrediteringen, som står for døren, har han besluttet, at flere i organisationen skal have glæde af de drøftelser, som før kun var metodegruppen forundt.

Flere involverede giver en mere nuanceret forståelse af kvalitet
I en akkrediteringsproces gennemgår rådgivningstilbuddet sin praksis for at beskrive, hvordan den lever op til kravene i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Jo flere der er med i udviklingen og beskrivelsen af rådgivningens praksis, jo bedre bliver kvalitetsarbejdet selvsagt forankret i hele organisationen. Men for Christian Lund handler det også om at være med til at skabe et blik for, at kvalitet kan se ud på mange forskellige måder hos headspace.

“Forståelsen af kvalitet kan jo godt blive reduceret, når man nedfælder noget f.eks. i en kvalitetsbeskrivelse. Det er en reduktion af den kompleksitet, som hverdagen består af,” forklarer han og spørger: ”Så hvordan bliver samspillet mellem hverdagens kompleksitet og kvalitetsmodellen som et styringsredskab bedst? Det var her, vi begyndte at tænke: Kunne det være, at vi skulle lave en eller anden form for interne audits?”

Interne audits med deltagelse af kvalitetsmodel og værdigrundlag
Og det var præcis det, headspace besluttede at gøre. Fremover vil alle organisationens centerchefer mødes hos hinanden på skift for at drøfte en konkret udfordring, som en centerchef bringer til bordet. Det vil man gøre ved hjælp af stafetmodellen, som er et konkret værktøj til kollegial sparring og supervision. Her bliver en person interviewet af en facilitator, mens resten af gruppen lytter med og på bestemte tidspunkter bliver inviteret til at dele deres erfaringer uden at give gode råd. Det skal gøre centerchefen klogere på, hvordan han eller hun kan handle på sin udfordring.

Men ud over centerchefer sidder der to lidt anderledes deltagere med til de interne audits hos headspace:

”Vi gjorde kvalitetsmodellen til en aktør, som er ligeværdig med centercheferne. Så når man har spurgt alle centerchefer om deres erfaringer med en bestemt problematik, så tager vi kvalitetsmodellen ind og spørger: Med vores kendskab til kvalitetsmodellen, kan den så hjælpe os her? Kan den stille os nogle spørgsmål, som gør os klogere på den problematik, vi står med?”

På samme måde inviterer headspace også organisationens værdigrundlag til at sidde med ved bordet, når de gennemgår en problemstilling.

Et skræddersyet forløb kick-startede processen
For at komme i gang med processen, som skulle udbrede kvalitetsarbejdet fra få til mange hænder, indgik headspace et samarbejde med RådivningsDanmark. Det skete gennem et skræddersyet udviklingsforløb, hvor en af foreningens konsulenter var med til at planlægge og gennemføre den udviklingsdag, som mundede ud i beslutningen om de interne audits. Hun startede dagen med at interviewe Christian Lund, hvilket ifølge ham gav deltagerne en mere nuanceret forståelse af, hvorfor de nu skulle i gang med noget nyt, end hvis han selv havde holdt et oplæg. Men lige så vigtigt tilførte hun processen faglig legitimitet:

”Hun bragte enormt meget faglighed og perspektiv ind. Det skabte en ret stor legitimitet i forhold til vores arbejde, fordi det ikke hvilede på ’synsninger’, men blev teoretisk funderet – uden, at det blev verdensfjernt. Det var bare megafedt”.

Hvordan bliver indsatsen en succes?
De interne audits skal nu implementeres. headspace har udpeget to centerchefer, som har sat sig særligt grundigt ind i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel for at kunne bringe den i spil på de interne audits. Men hvis indsatsen skal blive en succes, kræver det, at alle cheferne tager metoden til sig, så de nye audits med Christian Lunds ord ikke bare bliver endnu et møde, hvor man taler om noget uden at have en ramme for at tale om det. ”Den slags møder kan være fine nok, men vi har jo netop gjort det her for at komme nye steder hen”, forklarer han.

Ud over at sikre, at kvalitetsarbejdet bliver udbredt til flere i organisationen, så håber Christian Lund også, at den nye indsats vil have en anden positiv sideeffekt:

”Jeg håber, at det her også kan være med til at bringe centercheferne sammen i et kollegaskab på nye måder. Det vil være berigende for den enkelte, men også for hele organisationen. For hvis man bliver en bedre leder, så får vi også gladere medarbejdere. Så det smitter af hele vejen ned igennem organisationen”.

Vil du vide mere?
Er du blevet nysgerrig efter at høre mere om udbredelsen af kvalitetsarbejdet fra få til mange hænder hos headspace, så er du velkommen til at kontakte national rådgivningschef Christian Lund på cl@headspace.dk.

Kunne du være interesseret i et skræddersyet forløb i din organisation faciliteret af RådgivningsDanmark, kan du skrive til info@radgivnings.dk eller læser mere om muligheden her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.