Nye øvelser til uddannelse af rådgivere er på vej

I starten af oktober mødtes otte rådgivninger for at teste et nyt øvelsesmateriale. Øvelserne knytter sig til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog” og er udviklet for at gøre det let for rådgivningstilbud at skabe videndeling og dialog mellem rådgiverne om bogens temaer på f.eks. efteruddannelser og temadage.

Otte hoveder bøjer sig over drejebøger og handouts. Hovederne sidder på repræsentanter fra en række af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer, som har sagt ja til at teste og give feedback på øvelsesmaterialet til bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog”, inden det lanceres på RådgivningsDanmarks årskonference d. 10. november.

Uddannelse og videndeling ruster rådgivere til arbejdet
Det kan være mentalt belastende at være rådgiver, og derfor er det så vigtigt, at rådgiverne uddannes og klædes godt på til arbejdet. Alligevel har der hidtil ikke været et samlet fagligt fundament at tage afsæt i, når man skal ruste rådgiverne til samtalerne, og der har ikke været nogen steder at se hen, hvis man vil danne sig et overblik over de metoder, redskaber og dilemmaer, som er i rådgivningen. Dette gælder særligt for den rådgivning, som finder sted over telefonen.

Derfor udgav Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark i foråret bogen ”Telefonrådgivning – en grundbog” på Akademisk Forlag, og nu følger en række øvelser, som knytter sig til bogen. Øvelserne er udviklet med støtte fra Velliv Foreningen, som blandt andet støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladser.

Hvad handler øvelserne om?
Ligesom grundbogen handler de 11 øvelser, som materialet består af, både om det, der sker i mødet mellem telefonrådgiver og bruger, og om de rammer, som skal være på plads omkring rådgiveren, hvis han eller hun skal kunne yde god rådgivning. Nogle af øvelserne skaber f.eks. samtale mellem rådgiverne om, hvad det særlige ved at rådgive over telefonen er, hvad der kan være på spil, hvis samtalen går skævt, eller hvordan man helt konkret arbejder med empowerment. Andre øvelser fokuserer på rammerne som f.eks. hvordan man passer på rådgiverne, eller hvilke juridiske rammer rådgivningen foregår indenfor.

Det samlede materiale skal spare rådgivningskoordinatorer og uddannelsesansvarlige for tid og gøre det let at bringe grundbogens temaer i spil i rådgivningerne.

Materialet består af drejebøger, handouts, film- og lydklip
Rådgivningsrepræsentanterne fordeler sig i grupper for at afprøve øvelserne. I en af grupperne skal de lave en øvelse, der handler om, hvordan man skaber en god relation til brugeren. En deltager er blevet udnævnt som facilitator og har fået grundbogen og drejebogen, så hun kan tilrettelægge øvelsen. Hun indleder med at præsentere deltagerne for nogle af de redskaber, man kan bruge til at etablere en god relation, og derefter skal de lytte til et lydklip med en fiktiv rådgivningssamtale. Efter brugeren i den fiktive samtale har lagt på, snakker deltagerne om, hvordan man kan bruge de præsenterede redskaber til at forstå det, der skete i samtalen, og de deler deres egne erfaringer med at skabe en god relation til brugerne.

Til alle de andre øvelser er der også lavet en drejebog til facilitatoren og en række materialer, som skal bruges undervejs så som handouts, power points, film- og lydklip.

Hent øvelserne gratis på RådgivningsDanmarks hjemmeside
Sidst på dagen får repræsentanterne fra de otte rådgivninger et stykke velfortjent kage og give feedback på øvelserne. Da de bliver spurgt, hvad der skal til for, at de vil bruge materialet fremadrettet, svarer én: ”Bare send det til mig, så kommer jeg til at bruge det”.

Men er man interesseret i øvelserne, behøver man faktisk ikke at få dem tilsendt. Efter de er blevet lanceret på RådgivningsDanmarks årskonference d. 10. november 2022, vil de nemlig kunne hentes gratis af alle på RådgivningsDanmarks hjemmeside under fanen ”Viden”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.