Selvfølgelig skal pengene følge kvaliteten

De sociale rådgivninger i Danmark har forpligtet hinanden på, at de mange mennesker, som dagligt rækker ud efter hjælp, skal møde kvalificeret rådgivning. Hvis vi fortsat skal bevare og højne kvaliteten, er det afgørende, at politikere bruger kvalitetsstemplet som pejlemærke, når der deles midler ud til området. Det sætter RådgivningsDanmark fokus på under overskriften ”kvalitetsløftet”.

Siden RådgivningsDanmark blev stiftet for otte år siden, er vi som branche kommet rigtig langt i indsatsen for at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til de mange børn, unge og voksne, der hver eneste dag opsøger et af civilsamfundets rådgivningstilbud for at få hjælp og støtte. Vi er på få år gået fra at være en forgrenet og vildtvoksende branche til at blive et engageret fagligt fællesskab, som arbejder seriøst og specialiseret med rådgivningsopgaven.

Fordi vi har udviklet en fælles standard for kvalitet i rådgivningsarbejdet, har vi nu et fælles udgangspunkt for at dokumentere og måle kvaliteten af rådgivningsarbejdet. Og ikke alle rådgivninger kommer igennem i første forsøg, for sammen insisterer vi på, at niveauet skal være højt. Det er den betingelse, medlemmer, auditorer, akkrediteringsnævn og sekretariatet arbejder efter og står sammen om.

”Fundamentet er blevet lagt med den store opbakning til vores akkrediteringsordning, og den faglige anerkendelse af RådgivningsDanmark er stor. Det, vi skal gøre nu, er at rette blikket mere udadtil. Det store kendskab, der nu er til RådgivningsDanmark og kvalitetsdagsordnen, skal forvandles til større anerkendelse. Vi skal sikre, at vi i højere grad får politisk opbakning til den store opgave, vi løfter sammen med alle medlemsorganisationerne,” fortæller forperson Anna Bjerre.

Kvalitetsstemplet som politisk pejlemærke
Heldigvis tænkes civilsamfundet i stigende grad ind som en del af løsningen, når der laves politiske planer og strategier for mange forskellige områder. Det giver rigtig god mening, og med det fælles fokus på kvalitet har de sociale rådgivninger skabt et stærkt fundament til at løfte de opgaver, der kommer. Samtidig giver det brugere, politikere og bevillingsgivere tryghed og overblik. Det kan jo være svært at navigere i civilsamfundets mange organisationer og tilbud – ikke mindst når man står i en akut krise eller svær livssituation. Her er kvalitetsstemplet et værdifuldt tegn på, hvor der er den nødvendige kvalitet. 

Det næste naturlige skridt er, at politikerne forpligter sig på at bruge kvalitetsstemplet som et pejlemærke, når de uddeler midler til rådgivningsindsatser. Branchens kvalitetsstempel bør blive brugt som et retningsgivende redskab, som politikere, fonde og andre bevillingsgivere kan bruge til at sende midler og støtte i den rigtige retning. Samtidig bør de anerkende, at kvalitet kræver ressourcer – også på den lange bane.  

RådgivningsDanmark vil fortsætte med at sætte fokus på det store kvalitetsløft, der er sket i branchen og arbejde for at politikerne griber bolden og forpligter sig til at lade pengene følge kvaliteten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.