YDELSER

Et medlemskab af RådgivningsDanmark giver adgang til en række medlemstilbud og ydelser, som hjælper jeres organisation med at løfte og sikre kvaliteten i rådgivningen. Vi udvikler løbende nye tilbud sammen med vores medlemmer for at understøtte kvalitet og sikre relevans og aktualitet.

Netværk

Lær af andres erfaringer, del jeres egen viden og diskutér faglige spørgsmål og dilemmaer med kollegaer fra andre rådgivningstilbud. Hos os får I adgang til både netværk for ledere og andre medarbejdere i rådgivningen.

Kurser

Få opdateret jeres viden på vores kurser. Vi udbyder rådgivningsfaglige kurser, som inspirerer og opkvalificerer både rådgivere, rådgivningskoordinatorer og rådgivningsledere.

Akkreditering

Med en akkreditering får I et stempel, som viser omverdenen, at de trygt kan stole på kvaliteten i jeres rådgivning. Akkrediteringen er samtidig en lærings- og udviklingsproces, hvor I får hjælp til systematisk at gennemgå jeres tilbud og styrke kvaliteten af det.

Årskonference

Få et årligt boost af faglighed og viden. Hvert år samler vi alle med interesse i social rådgivning til en rådgivningsfaglig årskonference for sammen at vidensdele, sparre og netværke. 

Temamøder

Til temamøderne får I inspiration til udviklingen af jeres rådgivningstilbud. På møderne inviterer vi en ekstern oplægsholder, der bidrager med viden om aktuelle rådgivningsfaglige emner.

Skræddersyet udvikling

Vi sætter fokus på jeres behov og tilbyder skræddersyede kurser, oplæg og sparringsforløb til både medlemsorganisationer og andre samarbejdspartnere.

Viden

Find ny viden og svar på faglige spørgsmål i vores vidensunivers. Vi er i tæt dialog med vores medlemmer og ved hvilke faglige emner, som kan være udfordrende. Derfor laver vi guides, analyser, undervisningsmaterialer mv. om relevante rådgivningsfaglige emner.

Auditoruddannelse

Vi udbyder jævnligt en auditoruddannelse, som kvalificerer til at søge om optagelse i vores auditorkorps. Auditorerne får træning i at vurdere kvalitet i rådgivning, og gennem deres arbejde får de stor indsigt i best practice inden for social rådgivning.

Leverandørliste

Find de bedste samarbejdspartnere gennem os. Ved hjælp af vores leverandørliste hjælper vi medlemmerne med at vælge samarbejdspartnere, der kender den sociale rådgivningsbranche og tilbyder relevante produkter eller ydelser.

Sparring i faglige netværk

RådgivningsDanmark driver tre faglige netværk for medlemmer af foreningen med fokus på videndeling og sparring:

 • Ledernetværket mødes fire gange årligt og drøfter aktuelle emner set fra et lederperspektiv. Der er altid et fagligt oplæg og drøftelse samt sparring ud fra en narrativ sparringsmodel i faste grupper. Programmet ligger fast for et år ad gangen. Netværket har plads til op til 24 ledere af rådgivninger og er et fortroligt rum. Man tilmelder sig netværket for et år ad gangen og forpligter sig til deltagelse og engagement. Find årets program her og tilmeld dig her.
 • Rådgivningsnetværket er for projektledere, rådgivningskoordinatorer og rådgivere. Deltagerkredsen skifter fra gang til gang alt efter hvilket emne, der er på dagordenen. Netværket mødes ca. fire gange om året. Find kommende netværksmøder og tilmeld dig her.
 • Psykolognetværket er for ansatte psykologer i rådgivnings-tilbud i en af medlemsorganisationerne. Netværkets formål er at styrke den psykologfaglig identitet i et tværfagligt rådgivningsfelt gennem sparring, idéudveksling og faglig inspiration.

KURSER

RådgivningsDanmark udbyder rådgivningsfaglige kurser, som henvender sig til:

 • Rådgivere, der ønsker at få ny inspiration til deres rådgivningspraksis 
 • Rådgivningskoordinatorer, rådgivningsledere og andre, der ønsker inspiration til kvalitetsudvikling af organisationens rådgivningstilbud

Kontakt RådgivningsDanmarks sekretariat, hvis I er interesseret i at høre mere eller få et konkret tilbud på et kursus.

Eksempler på kurser:

 • Brugerevaluering – undersøg brugernes udbytte og oplevelse
 • Valg af rådgivningens metode
 • Den narrative rådgivning
 • Den motiverende rådgivning
 • Den løsningsorienterede rådgivning
 • Gruppesupervision af rådgivere
 • Rådgivningsstil – et empatisk, strategisk valg

AKKREDITERING

Mennesker i svære livssituationer skal have adgang til gratis hjælp og støtte af høj kvalitet. Gennem vores akkrediteringsordning, sørger vi for at løfte kvaliteten i sociale rådgivninger.

RådgivningsDanmark har udviklet en akkrediteringsordning og en kvalitetsmodel, som sikrer, at brugerne får rådgivning, der lever op til en række fælles branchestandarder, som er solidt fagligt funderet og bredt anerkendt.

I løbet af akkrediteringsprocessen får organisationen nye vinkler på arbejdet med faglig tilgang, ledelse, etik og selve ydelsen, og både og ansatte og frivillige bliver endnu bedre til at levere rådgivning til brugerne.

Med kvalitetsstemplet vil organisationen samtidig stå stærkere både over for brugerne, finansieringskilder og samarbejdspartnere.

Årskonference

Den faglige årskonference er en begivenhed, som styrker vores faglige fællesskab og gør det muligt at mødes på tværs af organisationer.

Årskonferencen 2022 havde “Faglighed og metode i rådgivning” som tema og foregik i DGI-byen i København den 10. november.

Tema og dato for årskonferencen 2023 vil blive annonceret snarest. Følg med her på hjemmesiden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Temamøder

Hvis I trænger til ny inspiration til rådgivningsarbejdet, så kom til vores temamøder. Her får I mulighed for at debattere aktuelle problemstillinger med kolleger fra andre organisationer og lytte til spændende oplægsholdere, som deler ud af deres indsigt og viden.

Alle er velkomne til temamøderne, så tag gerne en kollega med.

SKRÆDDERSYET UDVIKLING

Rådgivningstilbud kan få målrettet hjælp til at arbejde med akkreditering eller at udvikle kvaliteten i rådgivningstilbuddet. Vores erfarne konsulenter har bred erfaring med at udvikle skræddersyede forløb og give sparring i forhold til specifikke områder.

Kontakt os på info@radgivnings.dk, hvis I er interesseret i at høre mere om, hvordan RådgivningsDanmark kan hjælpe med jeres kvalitetsudvikling.

Eksempler på skræddersyet udvikling:

 • Faglige oplæg og kurser tilpasset organisationens målgruppe og behov
 • Filosofisk ledelsesudvikling
 • Tilkøb af bistand inden for de fem temaer i kvalitetsmodellen. Eksempelvis etablering af brugerevaluering, udvikling af uddannelsesforløb for rådgivere eller implementering af rådgivningsfaglige metoder
 • Opkvalificeringsforløb som forberedelse til akkreditering

Viden

Viden er et afgørende fundament for vores kvalitetsarbejde og vores rolle som brancheforening. Derfor udarbejder vi analyser om rådgivningsfeltet, guides til medarbejdere og ledelse i medlemsorganisationerne samt undervisningsmaterialer.

Auditoruddannelse

I Danmark fandtes der ikke tidligere auditorer med speciale i gratis, sociale rådgivningstilbud. Derfor har vi sammen med en række akkrediteringsfaglige eksperter udviklet en auditoruddannelse målrettet ansatte i den sociale rådgivningsbranche.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere i medlemsforeningerne, som efterfølgende kan søge optagelse i vores auditorkorps.

Deltagerne bliver oplært i kvalitetsmodellen, og hvordan man får indsigt i og vurderer et rådgivningstilbud.

Vi annoncerer opstart af nye forløb på hjemmesiden.

LEVERANDØRER

Vores leverandørliste skal gøre det let for vores medlemmer at vælge samarbejdspartnere, der har kendskab til og leverer skæddersyede løsninger til branchen.

Vi certificerer ikke leverandørerne, men alle leverandører er blevet anbefalet af et eller flere medlemmer af RådgivningsDanmark, som har et eksisterende samarbejde med dem.

I øjeblikket tilbyder leverandørerne på listen ydelser inden for:

 • Evaluering og dokumentation
 • Undervisning
 • Juridiske spørgsmål
 • Intranet og hjemmeside
 • Tekniske løsninger inden for evaluering, chat, face-to-face-rådgiving, SMS, telefoni og video

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.