Ledernetværket 2023

Ledernetværket mødes fire gange årligt og drøfter aktuelle emner set fra et lederperspektiv. Der er altid et fagligt oplæg og drøftelse samt sparring ud fra en narrativ sparringsmodel i faste grupper.

Programmet ligger fast for et år ad gangen. Netværket har plads til op til 24 ledere af rådgivninger og er et fortroligt rum. Man tilmelder sig netværket for et år ad gangen og forpligter sig til deltagelse og engagement.

Datoer og temaer for de 4 møder i 2023:

 • D. 31/5 2023: Ledelse og genstart af fællesskabet.    
  Oplæg v. Stine Reintoft
 • D. 30/8 2023: Ledelse og elefanten i rummet… Om modet til at handle på det vi mærker.
  Oplæg v. Lotte Svalgaard
 • D. 30/10: Strategisk ledelse som hverdagspraksis tæt på det vigtige.
  Oplæg v. Christian Tangkjær
 • D. 4/12 2023: Velvilje - Ledelse og filosofi mod stress.
  Oplæg v. Ole S. Rasmussen

Se her for nærmere beskrivelse af programmet for 2023.

Dagsorden til møderne:

 • Velkommen og præsentation af dagens tema v. RådgivningsDanmark
 • Dagens faglige oplæg inkl. spørgsmål/drøftelse v. Oplægsholder (se nedenstående)
 • Sparring i grupper ud fra dagens tema (Narrativ sparringsmodel, hvor facilitering går efter tur)
 • Frokost
 • Afrunding v. RådgivningsDanmark

Forplejning:
En croissant eller bolle til morgenmad, frugt, vand, kaffe og the samt frokost. 

Pris i alt for deltagelse til alle fire møder:
3200,- kr. ex moms. Der faktureres umiddelbart efter tilmelding.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller vil du melde afbud? Så skriv til kvalitetskonsulent Signe Marie Toft smt@radgivnings.dk