Ledernetværk

KL 09:00 - 13:00

Sted: La Oficina

Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg, Danmark

Ledernetværket: Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end andet?

Ledernetværket: Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end andet? Læs videre »

 Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end andet?

På daglig basis rejser ledere spørgsmål som disse:

 • Hvorfor lykkes jeg nogle gange med min formidling af opgaverne - og andre gange ikke?
 • Hvorfor trives jeg med nogle former for opgaveløsning - og andre ikke?
 • Hvorfor fungerer samarbejdet og kommunikationen godt med nogen – og med andre slet ikke?

Uanset hvilken professionel rolle vi varetager i rådgivningen, ser vi hver især ud til at have ’noget med os’; en måde at tænke om og være i verden på. En væren og tænken, der for ledere har betydning for måden, man tilgår sin ledelsesopgave. Man vil i videnskabsteorien kalde denne væren og tænken for ontologi.

Når ledere bliver opmærksomme på deres ontologiske udgangspunkt og får øje på hvilke konsekvenser deres ontologi har for deres ledelse i praksis, kan det give aha-oplevelser. Med en bevidsthed om hvordan man ’er i verden’, kan man blive klogere på, hvad man i sin ledelsestilgang værdsætter og ønsker at styrke.

Under oplægget bliver du introduceret for et ”landkort” over udvalgte organisationspsykologiske ledelsesperspektiver, der desuden repræsenterer forskellige videnskabsteoretiske paradigmer. Vi vil undervejs koble landkortet til konkret ledelse i din rådgivning.

Der er morgenmad fra kl. 8.45 og programmet starter kl. 9.

Program:

 • Velkommen og præsentation af dagens tema v. RådgivningsDanmark
 • Hvad kendetegner min ledelse - og er noget ledelse mere oplagt end noget andet? v. Mie Vitus Grønlykke
 • Ledersparring i faste grupper 
 • Frokost
 • Afrunding v. RådgivningsDanmark

Om oplægsholderen:

Mie Vitus Grønlykke er selvstændig organisationspsykologisk konsulent og har mange års erfaring med ledelse og udvikling af ledere og organisationer. Mie er uddannet socialpædagog, har en bachelor fra Københavns Universitet i pædagogik og sprogpsykologi og en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Sammen med Heidi Nørby-Jæger er Mie forfatter til bogen ”Ledelse og organisationspsykologi – fra videnskabsteori til praksis” fra Samfundslitteratur. Bogen kan købes med rabat på dagen for netværksmødet, i boghandlere og online.

Læs mere om Mie på hendes LinkedIn.

Forplejning:
En croissant eller bolle til morgenmad, frugt, vand, kaffe og the samt frokost.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller vil du melde afbud? Så skriv til info@radgivnings.dk.

Tilmeldingsfrist

15 apr, 2024

KL 09:00 - 13:00

Sted: La Oficina

Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg, Danmark

Ledernetværket: Dyder og laster i liv og ledelse

Ledernetværket: Dyder og laster i liv og ledelse Læs videre »

Dyder og laster i liv og ledelse

Vi kan hurtigt blive enige om, at de fleste mennesker sætter ordentlighed højt, og det er den værdi, de fleste ledere siger, er den vigtigste for dem. Men hvad vil det egentlig sige at være et ordentligt menneske? Og hvordan kan ordentligheden som værdi gennemsyrer den måde, vi leder andre mennesker på?

Ordentlighed er jo ikke det samme som at have orden i tingene eller bevidstløst følge en række regler og pligter. Ordentlighed har at gøre med, at vi skal spørge os selv og vores samvittighed, inden vi træffer afgørende beslutninger og svære valg. Og til det formål kan det være godt at kende de syv laster, du skal styre uden om, og de syv dyder du skal lade dig lede af. Du skal fx afholde dig fra at være hovmodig, misundelig og doven, mens ydmyghed, retfærdighed og mod fremmer ordentligheden.

Pia Søltoft vil i løbet af oplægget kaste lys over både dyder, laster og ordentlighedens væsen og gennem øvelser undervejs udfordre dig på dit eget syn på ordentlighed og lære dig at identificere egne dyder og laster.

Oplægget benytter og oversætter Søren Kierkegaards og Aristoteles’ tanker om etik og dyder.

Der er morgenmad fra kl. 8.45 og programmet starter kl. 9.

Program:

 • Velkommen og præsentation af dagens tema v/ RådgivningsDanmark
 • Dyder og laster i liv og ledelse v/ Pia Søltoft
 • Ledersparring i faste grupper
 • Frokost
 • Afrunding v/ RådgivningsDanmark

Om oplægsholderen:
Pia Søltoft er Ph.d., sognepræst i Christians og Esajas Kirker, forfatter og fast klummeskribent på Altinget samt tidligere leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet.

Pia har bl.a. skrevet bøgerne “Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse”, “10 ting ledere kan lære af Kierkegaard” og “Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab”.

Læs mere om Pia på hendes LinkedIn.

Forplejning:
En croissant eller bolle til morgenmad, frugt, vand, kaffe og the samt frokost.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller vil du melde afbud? Så skriv til info@radgivnings.dk

Tilmeldingsfrist

15 apr, 2024

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.