KL 09:00 - 13:00

Sted: La Oficina

Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg, Danmark

Ledernetværket: Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end andet?

 Hvad kendetegner min ledelse – og er noget ledelse mere oplagt end andet?

På daglig basis rejser ledere spørgsmål som disse:

  • Hvorfor lykkes jeg nogle gange med min formidling af opgaverne - og andre gange ikke?
  • Hvorfor trives jeg med nogle former for opgaveløsning - og andre ikke?
  • Hvorfor fungerer samarbejdet og kommunikationen godt med nogen – og med andre slet ikke?

Uanset hvilken professionel rolle vi varetager i rådgivningen, ser vi hver især ud til at have ’noget med os’; en måde at tænke om og være i verden på. En væren og tænken, der for ledere har betydning for måden, man tilgår sin ledelsesopgave. Man vil i videnskabsteorien kalde denne væren og tænken for ontologi.

Når ledere bliver opmærksomme på deres ontologiske udgangspunkt og får øje på hvilke konsekvenser deres ontologi har for deres ledelse i praksis, kan det give aha-oplevelser. Med en bevidsthed om hvordan man ’er i verden’, kan man blive klogere på, hvad man i sin ledelsestilgang værdsætter og ønsker at styrke.

Under oplægget bliver du introduceret for et ”landkort” over udvalgte organisationspsykologiske ledelsesperspektiver, der desuden repræsenterer forskellige videnskabsteoretiske paradigmer. Vi vil undervejs koble landkortet til konkret ledelse i din rådgivning.

Der er morgenmad fra kl. 8.45 og programmet starter kl. 9.

Program:

  • Velkommen og præsentation af dagens tema v. RådgivningsDanmark
  • Hvad kendetegner min ledelse - og er noget ledelse mere oplagt end noget andet? v. Mie Vitus Grønlykke
  • Ledersparring i faste grupper 
  • Frokost
  • Afrunding v. RådgivningsDanmark

Om oplægsholderen:

Mie Vitus Grønlykke er selvstændig organisationspsykologisk konsulent og har mange års erfaring med ledelse og udvikling af ledere og organisationer. Mie er uddannet socialpædagog, har en bachelor fra Københavns Universitet i pædagogik og sprogpsykologi og en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Sammen med Heidi Nørby-Jæger er Mie forfatter til bogen ”Ledelse og organisationspsykologi – fra videnskabsteori til praksis” fra Samfundslitteratur. Bogen kan købes med rabat på dagen for netværksmødet, i boghandlere og online.

Læs mere om Mie på hendes LinkedIn.

Forplejning:
En croissant eller bolle til morgenmad, frugt, vand, kaffe og the samt frokost.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller vil du melde afbud? Så skriv til kvalitetskonsulent Signe Marie Toft smt@radgivnings.dk.

Tilmeldingsfrist

15 apr, 2024

Andre arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.