Kvalitetsmodellen udvides med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger

Som resultat af et samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen – er RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel blevet udvidet med seks kriterier, som alle økonomi- og gældsrådgivninger fremover skal akkrediteres efter.

Sidste år indgik RådgivningsDanmark og Vidensfunktionen et tæt samarbejde med henblik på at løfte kvaliteten af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering. Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer, der alle rådgiver udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld, arbejdede i forvejen efter en kvalitetsmodel, men der var et ønske om at få modellen opdateret og desuden få tilknyttet en akkrediteringsordning.

”Det vil blive tydeligere for vores medlemmer, hvorfor og hvordan de skal arbejde med kvalitet. Kvalitetsarbejdet bliver samtidig sat mere i system, når man har en akkrediteringsmulighed. Det bliver fælles læring for alle og en mulighed for organisationsudvikling i de enkelte rådgivninger,” forklarede sekretariatsleder i Vidensfunktionen Ida Westergaard dengang.

Problemstillinger som habilitet kræver særlige kriterier
Når der udvikles nye kriterier til netop økonomi- og gældsrådgivninger, er det fordi, der er nogle særlige vilkår og problemstillinger forbundet med rådgivning inden for netop det område, som hidtil ikke har været reflekteret i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Spørgsmålet om habilitet er f.eks. centralt for specifikt økonomi- og gældsrådgivninger, da man skal sikre, at en frivillig, der til daglig arbejder i en bestemt bank, ikke pludselig skal rådgive en borger med gæld det samme sted. Derfor indeholder tema 4 nu et tillægskriterie med fokus på den problemstilling.

I alt er der tilføjet seks tillægskriterier til kvalitetsmodellen fordelt på tre temaer. I den forbindelse er vejledningen til kvalitetsmodellen også blevet udbygget. Det er alle økonomi- og gældsrådgivninger, der fremover skal akkrediteres efter kvalitetsmodellen og dens tillægskriterier.

Hent den opdaterede version af kvalitetsmodellen her: https://raadgivningsdanmark.dk/viden-artikel/kvalitetsmodel-3-0/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.