Civilsamfundsstrategi kan bane vej for et kvalitetsløft

Civilsamfundsorganisationer skal dokumentere kvalitet og virkning, hvis de skal modtage permanent driftsstøtte. Sådan lyder et forslag i den nye civilsamfundsstrategi. RådgivningsDanmarks direktør mener, det er et vigtigt og rigtigt krav, som kan løfte hele civilsamfundssektoren.

”Jeg er rigtig glad for, at arbejdsgruppen foreslår, at de organisationer, der fremover skal modtage permanent driftsstøtte, med jævne mellemrum skal dokumentere kvaliteten i deres tilbud. Arbejdet med kvalitet er med til at skabe tillid til hele feltet og sikre brugerne den bedst mulige hjælp. Det er vigtigt, og jeg ved, at organisationerne både kan og vil stå på mål for kvaliteten i de indsatser, de yder.”

Sådan siger direktør i RådgivningsDanmark Trine Nyby i kølvandet på den nye civilsamfundsstrategi, som en politisk nedsat arbejdsgruppe præsenterede i slutningen af august.

”I RådgivningsDanmark kan vi se, hvor meget det løfter rådgivningerne både fagligt, ledelsesmæssigt og i forhold til trivsel, når de gennemgår en akkrediteringsproces hos os. Det betyder rigtig meget for den rådgivning, der leveres til brugerne i sidste ende. Så jeg er fuld af forventning om, at endnu flere rådgivninger vil gå i gang med at blive akkrediteret, når der nu kommer øget politisk fokus på at sikre kvaliteten,” fortsætter hun.

Ro på økonomien
En forudsætning for at kunne sikre høj kvalitet og udvikling i de frivillige sociale tilbud er ro på økonomien i organisationerne, som i dag må kæmpe sig til hver en krone.

Trine Nyby mener, at anbefalingerne gør det helt klart, at det bør være slut med vilkårlighed, uklarhed og urealistiske forventninger til drift og organisatorisk set-up, når politikerne skal prioritere midler til vigtige frivillige, sociale indsatser.

”Den fælles front og de klare anbefalinger om bl.a. tydelige kriterier for tildeling af midler i en transparent proces er et stort og vigtigt skridt for de mange organisationer, som hver dag løfter en kæmpe opgave, når de hjælper udsatte og sårbare borgere gennem blandt andet rådgivning. De har brug for gode rammevilkår og anerkendelse af, at kvalificerede og virkningsfulde indsatser kræver bæredygtige og driftssikre organisationer,” siger Trine Nyby.

Socialminister Astrid Krag har taget godt imod anbefalingerne, som der vil blive arbejdet videre med i løbet af efteråret.

Civilsamfundsstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Frivilligrådet (formand), FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark), Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte.

Derudover er også kommuner, boligselskaber og andre relevante aktører blevet inddraget i arbejdet.
Arbejdsgruppen er nedsat af et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Konservative, Venstre, DF og Liberal Alliance, der står bag aftalen om civilsamfundsstrategien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.