Kursus (over 5 dage): Gruppesupervision af rådgivere – Start 8/9 2022

sep 08, 2022 - 9:00-15:30

I gruppesupervision af rådgivere i sociale rådgivningstilbud er det vigtigt, at supervisor kan skabe og styre en proces, hvor alle får mulighed for at reflektere, deltage og bidrage aktivt til den fælles læring og udvikling af rådgivningspraksis. Det er også centralt, at rådgivere kan dele udfordringer fra deres rådgivningspraksis og i fællesskab med andre rådgivere få nye perspektiver og handlemuligheder. Supervision kan desuden bidrage til at styrke samarbejdet mellem rådgivere og modvirke belastningsreaktioner for den enkelte rådgiver.

Hvem henvender kurset sig til?

Rådgivningskoordinatorer, supervisorer, teamledere og andre, der som led i kvalitetsudviklingen af rådgivningen ønsker inspiration til at facilitere supervision i deres rådgivning. Det er en fordel, hvis kursusdeltagerne har en gruppe, de kan øve sig med mellem de 5 dage.

Hvad er indholdet på kurset?

Kurset er et forløb på 5 dage med hvert sit tema. Ved tilmelding tilmelder man sig automatisk alle 5 dage. Undervisningen består af en blanding af oplæg, drøftelser og øvelser. Deltagernes egen praksis inddrages løbende.

Dag 1: Hvad er, hvorfor og hvordan gruppesupervision af rådgivere

Dag 2: Rådgivningen som organisatorisk ramme og vilkår for supervision

Dag 3: Rådgivergruppen som supervisions- og læringsfællesskab

Dag 4: Rollen som supervisor i rådgivningen

Dag 5: Den udfordrende supervision

Hvad får du ud af at deltage?

Kurset bidrager til, at du efterfølgende kan give dig i kast med at facilitere gruppesupervision i din egen rådgivning. Du bliver præsenteret for en supervisionsmodel, som kan skabe et fælles læringsrum, og som inddrager alle deltagere i supervisionen. Desuden bliver du klogere på, hvad du som intern supervisor i et rådgivningstilbud skal være særligt opmærksom på ift. organisationen, gruppen, den enkelte rådgiver og dig selv.

Tid og sted

Kurset er fordelt over fem dage: 8/9, 28/9, 11/10, 2/11, 24/11 2022.  Alle dage i tidsrummet kl. 9:00-15:30.

Ved tilmelding tilmelder man sig automatisk alle 5 dage. Tilmeldingsfrist 15/8 2022

Adressen er RådgivningsDanmark Vodroffsvej 59, 5. sal, 1900 Frederiksberg C

Tilmelding og Pris

Tilmelding nødvendig. Der er plads til 12 deltagere på dette kursus, og kurset oprettes ved min. 6 deltagere. Prisen er 9000 kr. pr. deltager for medlemmer af RådgivningsDanmark. Ikke-medlemmer kan tilmelde sig mod et gebyr på 18.000 kr. ex. moms pr. deltager. Ved tilmelding af flere end én deltager fra samme organisation, gives rabat på 25% for deltagere, der overstiger en. Gebyret betales inden kursets start umiddelbart efter tilmelding. Der fremsendes faktura.

Der bliver serveret kaffe, the og vand samt en sandwich til frokost

Spørgsmål? Ring eller skriv til Signe Marie Toft

T: 6131 7064  | E: smt@radgivnings.dk

Om underviseren

Signe Marie Toft er kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark, og uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Signe har flere års erfaring med kompetenceudvikling, supervision og undervisning i psykologi og kommunikation. I Signes undervisning er der vægt på forholdet mellem teori og eksempler fra praksis, og at deltagerne får noget med hjem, de kan bruge i deres egen praksis. Signe har tidligere arbejdet med trivsel, rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere blandt andet i Danners Krisecenter.
Læs evt. mere på Signes profil på LinkedIn

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.