KL 09:00 - 10:30

Sted: Teams

Introduktion til kvalitetsarbejdet i RådgivningsDanmark

På mødet bliver RådgivningsDanmarks tilgang til kvalitet forklaret, branchens kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen bliver gennemgået, og vi drøfter, hvordan man som rådgivningstilbud løbende kan arbejde med kvalitetsudviklingen. 

RådgivningsDanmark opfordrer alle rådgivningstilbud, som står over for en akkreditering, til at deltage i et af de kvartalsvise møder om brancheforeningens tilgang kvalitet i rådgivning og introduktion til kvalitetsmodellen. Men mødet er også relevant for dig, der f.eks. sidder i et nystartet rådgivningstilbud, som ikke skal i gang med en akkreditering med det samme, men allerede nu vil have et skarpt fokus på kvalitetsudviklingen af indsatsen.

PROGRAM

  • Velkommen
  • Hvad er kvalitet i rådgivning? -  en tur gennem kvalitetsmodellen
  • Præsentation af akkrediteringsforløbet
  • Det løbende kvalitetsarbejde
  • Spørgsmål
  • Tak for i dag

Introduktionen foregår online på Teams. Link til mødet fremsendes senest dagen inden.

TILMELDING
Tilmelding sker her på siden. Tilmeldingsfristen er den 27. november 2023.

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.

Tilmeldingsfrist

27 nov, 2023

Andre Arrangementer & kurser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.