Få inspiration til bestyrelsesevalueringen

Frivilligrådet og Komitéen for Good Governance lancerede i 2021 et sæt anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at bestyrelsen en gang om året evaluerer sit arbejde. RådgivningsDanmark har udarbejdet et evalueringsskema, som medlemsorganisationerne kan finde inspiration i.

Anbefalingerne for god ledelse i den frivillige sociale sektor skal være med til at sikre, at den danske befolknings tillid til frivillige sociale organisationer bevares. Det kræver veldrevne, transparente organisationer, som jævnligt forholder sig til sin egen måde at arbejde på i bestyrelserne.

Lige siden anbefalingerne blev lanceret, har RådgivningsDanmark arbejdet med at implementere dem i sin egen forening. Som brancheforening vil vi gerne gå foran og på den måde skubbe på udviklingen i ledelse og organisation hos vores medlemmer. For vi ved fra vores akkrediteringsprocesser, hvor meget det løfter kvaliteten af rådgivningen, når der arbejdes fokuseret med det.

Derfor deler vi ud af den måde, vi selv arbejder med god ledelse på, til inspiration for andre.

Derfor skal bestyrelsen evaluere sit arbejde
En af anbefalingerne er, at bestyrelsen en gang om året evaluerer sit og den daglige ledelses arbejde. Evaluering kan være et nyttigt redskab, som kan være med til at sikre, at bestyrelsen og den daglige ledelse fortsat arbejder effektivt og i overensstemmelse med organisationens formål og vedtægter.

Det er samtidig en anledning til at få talt om stort og småt og måske justeret samarbejdet og måden, der arbejdes på.

Det kan gøres på flere måder:

  • Eksempelvis ved at bestyrelsen jævnligt evaluerer eget arbejde, f.eks. op til generalforsamlingen. Dette kan gøres skriftligt eller mundtligt.
  • Eksempelvis ved at formanden foretager enkeltvise, evaluerende samtaler med de resterende bestyrelsesmedlemmer.
  • Eksempelvis ved at en ekstern aktør foretager en evaluering af bestyrelsens arbejde.
  • Eksempelvis ved at bestyrelsen en gang årligt evaluerer bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde.
  • Eksempelvis ved at bestyrelsen evaluerer sit samarbejde med ledelsen, organisationens aktiviteter og/eller arbejdsmiljøet i organisationen.

Kom godt i gang med bestyrelsesevaluering
I RådgivningsDanmark har vi valgt, at bestyrelsen skal evaluere sit og den daglige leders arbejde. Vi har udarbejdet et evalueringsdesign med en række spørgsmål, som dækker forskellige aspekter af bestyrelsesarbejdet.
Det kan være en inspiration til, hvordan evalueringsarbejdet kan gribes an i praksis.

Hent publikationen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.