Medlemmer

Medlemmer

RådgivningsDanmark har dels medlemmer og dels associerede medlemmer.

Medlemmer er almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard for mennesker i komplicerede livssituationer.

Associerede medlemmer er organisationer, herunder offentlige myndigheder og rådgivninger, der støtter foreningens formål.

Medlemmer og associerede medlemmer fremgår – hver for sig – i omvendt alfabetisk rækkefølge herunder. De associerede medlemmer helt i bunden.

WeShelter

WeShelter tilbyder frivillig rådgivning til hjemløse, om bl.a. gæld og økonomi.

Gå til hjemmeside
Videnscentret Fertility Care

Videnscentret Fertility Care er en almen velgørende fond, der har modet til at definere en ny agenda inden for ufrivillig barnløshed og permanent ufrivillig barnløshed og vise vejen til et meningsfuldt liv med eller uden egne børn. En patientorganisation til den fagprofessionelle og dig i fertilitetsbehandling, både før, under og efter.

Gå til hjemmeside
Ventilen

Ventilen driver 14 mødesteder forskellige steder i landet, hvor unge og frivillige kan mødes, snakke og hygge sig sammen. Mødestederne er et tilbud til ensomme unge mellem 15 og 25 år, der gerne vil finde en vej ud af deres ensomhed.

Gå til hjemmeside
Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors driver en række frivilligbaserede samtaletilbud for alle unge, der har brug for nogen at tale med. I rådgivningen tilbydes der samtaler i øjenhøjde fra ung til ung på chat, telefon og ved personlige møder.

Gå til hjemmeside
TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Gå til hjemmeside
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Gå til hjemmeside
SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. SR-Bistand tilbyder hjælp til selvhjælp til at handle efter og komme videre i tilværelsen.

Gå til hjemmeside
Skole og Forældre

Skole og Forældre driver Forældrerådgivningen, som tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring.

Gå til hjemmeside
Sjælesorg på nettet

Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, er en gratis chattjeneste, hvor du inden for åbningstiderne kan få en fortrolig samtale med en sjælesørger om lige netop det, der går dig på. Altså emner, som du gerne vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte. Sjælesorg.nu er et tilbud, som er støttet af Folkekirkens Fællesfond og de 10 stiftere i Danmark. De har egen styregruppe, følgegruppe, en daglig leder og en række præster, som er sjælesørgere på nettet.

Gå til hjemmeside
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til patienter/borgere og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et engageret rådgiverteam af frivillige og ansatte tilbyder rådgivning, information og støtte.

Gå til hjemmeside
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

SIND er forening for alle interesserede i sindslidende og deres forhold. SIND tilbyder landsdækkende telefonrådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende.

Gå til hjemmeside
Sex og Samfund

Sex & Samfund rådgiver om seksualitet, prævention, sexsygdomme via deres tre rådgivningstilbud Sexlinien (telefon og chat), Privatsnak (telefon og chat) og Præventionsklinikken (personlig rådgivning).

Gå til hjemmeside
Settlementet

Rådgivningen er åben for alle, der står i en vanskelig situation og som har brug for professionel hjælp til at løse problemet. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt. Vores rådgivere har faglig baggrund indenfor socialrådgivning, jura og økonomi.

Gå til hjemmeside
Selvhjælp Randers

Selvhjælp Randers er en uafhængig selvhjælpsforening. Foreningens formål er, at yde medmenneskelig støtte til borgere, der står i en vanskelig livssituation. Foreningen er selvstændig med egen bestyrelse og fungerer via frivillige kræfter og engagement. Igennem gruppe-, par-, familie- og samtaleforløb hjælper foreningen cirka 600 børn, unge og voksne pr. år. De tilbyder rådgivning indenfor emner som stress, angst, skilsmisse, ensomhed, sorg ludomani, økonomi- og gældsrådgivning m.m. De arbejder for at kunne tilbyde borgerne støtte og rådgivning efter netop deres ønsker og behov. Foreningens midler kommer fra fonde, kommunal og statslig støtte.

Gå til hjemmeside
SAVN – Børn og pårørende til indsatte

SAVN - Børn og pårørende til indsatte er en landsdækkende pårørende organisation som tilbyder gratis telefonrådgivning til pårørende og fagpersoner samt rådgivning af indsatte forældre i udvalgte arresthuse. Derudover varetager de forældregrupper for indsatte forældre i landets fængsler og arresthuse og SAVN afvikler familie- og ungeophold for pårørende.

Gå til hjemmeside
Red Barnet

Red Barnet er Danmarks største hjælpeorganisation for børn. Red Barnet driver rådgivningen SletDet, som rådgiver børn og unge, forældre og fagpersoner om håndtering af digitale krænkelser som fx deling af privat eller intimt materiale uden samtykke, mobning, udnyttelse, trusler og andre ubehagelige oplevelser, som børn og unge kan møde online.

Gå til hjemmeside
Psykiatrifonden

Psykiatrifonden rådgiver mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen foregår via telefon, chat eller brevkasse og er gratis, anonym og fagligt funderet. Der er desuden mulighed for at deltage i online gruppechat for unge.

Gå til hjemmeside
Projekt Q-Værk

Projekt Q-Værk er en frivillig forening, der skaber netværk for og mellem voldsudsatte kvinder og børn. Foreningen blev stiftet i januar 2017, og har siden tilbudt individuel rådgivning, samtalegrupper, flyttehjælp, netværksaktiviteter mv. for målgruppen.

Gå til hjemmeside
Offer-rådgivningen

Offerrådgivningen yder personlig og telefonisk rådgivning til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Gå til hjemmeside
NEFOS – netværk for selvmordsramte

Empatisk hjælp, rådgivning og støtte til pårørende og efterladte, som har oplevet en selvmordshandling i de nære relationer. Rådgivningen bygger på faglig og menneskelig forståelse af, hvordan selvmordshandlinger i nære relationer påvirker mennesker. NEFOS hjælper med at bearbejde den livskrise pårørende og efterladte ofte befinder sig i, efter deres nære relationers selvmordshandlinger. Mennesker, der har oplevet en selvmordshandling, har brug for at blive set, hørt og forstået. De har brug for et rum uden tabuer - og med plads til alle de følelser, der er forbundet med at være pårørende til en selvmordstruet eller efterladt efter selvmord. De har brug for råd og redskaber til at komme tilbage i fællesskabet og brug for hjælp til at komme videre i deres sorgproces.

Gå til hjemmeside
Mødrehjælpen

Mødrehjælpen tilbyder personlige samtaler og telefonisk rådgivning til kommende forældre og forældre med børn under 18 år. Rådgivningen omfatter bl.a. sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og økonomi.

Gå til hjemmeside
Mandecentret

Mandecentret tilbyder gratis rådgivning til mænd i skilsmisse. Det omfatter hele situationen omkring et brud, herunder også rådgivning om samvær og forældremyndighed.

Gå til hjemmeside
Livslinien

Livslinien rådgiver mennesker med selvmordstanker. Rådgivningen er telefonisk eller online (bl.a. chat) og varetages af frivillige. Livslinien rådgiver også pårørende til mennesker med selvmordstanker.

Gå til hjemmeside
Liva Rehab

LivaRehab er en landsdækkende, rådgivende, behandlende og rehabiliterende organisation. De støtter mennesker med skadevirkninger fra prostitution og mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold. De arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Medarbejdergruppen består bl.a. af: socialrådgivere, psykologer, psykiatere, ungevejledere, økonomirådgivere, jobcoaches m.fl.

Gå til hjemmeside
LGBT Danmark

LGBT Danmark rådgiver homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner om en række emner, fx spring-ud-problemer, ensomhed og børn. Rådgivningen foregår enten ved personligt fremmøde, over telefon eller e-mail.

Gå til hjemmeside
LGBT Asylum

LGBT Asylum arbejder for at forbedre livsvilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der lever som asylansøgere og flygtninge i Danmark. LGBT Asylum blev startet i 2012 af og med LGBT+ personer, der har søgt asyl i Danmark. Siden har LGBT Asylum assisteret omkring 400 LGBT+ asylansøgere og -flygtninge i Danmark.

Gå til hjemmeside
Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil de gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet. Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Gå til hjemmeside
Lejerbo Holstebros Økonomi- og Gældsrådgivningen

Økonomi og Gældsrådgivningen er et treårigt projekt, som er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Økonomi- og gældsrådgivning rådgiver lejere i de tre almene boligforeninger i Holstebro: Lejerbo, BSH og Nordvestbo. De er formelt organiseret under Lejerbo, Holstebro, og målgruppen er alle lejere der bor i en almen bolig i Holstebro by.

Gå til hjemmeside
Kvisten

Kvisten tilbyder terapi til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Kvisten er en landsdækkende social organisation (NGO), der i 2022 er aktiv i ca. 44 kommuner i Danmark. Det er gratis at få terapi og rådgivning i Kvisten. Terapi og rådgivning varetages af frivillige, der alle har enten en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller er psykolog og specialiseret i psykoterapi.

Gå til hjemmeside
Kræftens Bekæmpelse

Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelse har rådgivningstilbud i hele landet, hvor patienter og pårørende kan få en samtale med en rådgiver og deltage i undervisning og aktiviteter. På Kræftlinjen sidder professionelle rådgivere klar til at svare på henvendelser på telefon, chat, mail og online.

Gå til hjemmeside
Kirkens Korshær

Kirkens Korshær driver en række frivillige rådgivningstilbud, herunder Sct. Nicolai Tjenesten (et telefonisk samtaletilbud til mennesker, der mangler nogen at tale med) samt et rådgivningscenter for fattigdomsmigranter, der kommer til Danmark for at finde arbejde.

Gå til hjemmeside
KFUM’s Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde rådgiver mennesker, der står midt i en krise og har brug for hjælp – fx i forbindelse med skilsmisse, økonomiske problemer eller dødsfald blandt de nærmeste. Rådgivningen foregår via personlige samtaler på KFUM’s institutioner og tilbud.

Gå til hjemmeside
KFUKs Sociale arbejde

KFUKs Sociale Arbejde er en medlems- og nonprofitorganisation, som siden 1947 har haft fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark.

Gå til hjemmeside
Joannahuset

Joannahusets rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp henvender sig til børn og unge under 18 år, der ønsker rådgivning i sociale spørgsmål fx i relation til rettigheder og muligheder ved kontakt til sociale myndigheder. Rådgivningen er åben for personlig henvendelse hele døgnet året rundt. Rådgivningen varetages af lønnede fagpersoner, der er uddannede eller er under uddannelse til blandt andet socialrådgiver, jurist, psykolog og pædagog.

Gå til hjemmeside
Hjerteforeningen

Hjerteforeningen tilbyder rådgivning og patientstøtte i hele landet til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen foregår via telefon, mail, online eller via en personlig samtale. Rådgivningen er gratis, anonym og tværfaglig funderet.

Gå til hjemmeside
headspace

Headspace (en del af Det Sociale Netværk) er et rådgivningstilbud til unge, der har behov for nogen at tale med. Headspace rådgiver de unge om de mange specialiserede tilbud (fx kommunernes tilbud) i Danmark, ved personlige samtaler eller over chat.

Gå til hjemmeside
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis chat- og SMS-rådgivning til unge piger på 12-24 år om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med.

Gå til hjemmeside
Gældsrådgivning Sydsjælland

Gældsrådgivning Sydsjælland har siden 2012 ydet gratis og uvildig økonomisk rådgivning til social udsatte i Sydsjælland. Rådgivningen er baseret på frivillige rådgivere med faglighed og kompetencer indenfor økonomi, jura og det sociale område. Gældsrådgivningen er organisatorisk og fysisk en del af Frivilligcenter Næstved.

Gå til hjemmeside
Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenter Helsingør er et lokalt samlingssted for frivilligt arbejde. Frivilligcentret har en økonomi- og gældsrådgivning.

Gå til hjemmeside
Fri af Misbrug

Fri af Misbrug tilbyder gratis rådgivning til forældre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget for dem selv eller deres partner.

Gå til hjemmeside
Frelsens Hær

Frelsens Hær er en del af den universelle kristne kirke. Deres rådgivning har til formål at give helhedsorienteret rådgivning til udsatte og sårbare borgere indenfor juridiske, sociale og økonomiske problemstillinger.

Gå til hjemmeside
Foreningsfællesskabet Ligeværd

Ligeværd er en interesseorganisation, som arbejder for at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for børn, unge og voksne med særlige behov. De særlige behov er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningsfællesskabet Ligeværd udgør i dag 3 organisationer, med hver deres bestyrelse (Ligeværd Forældre og Netværk, Unge for Ligeværd og Ligeværd fagligt forum), som alle - på hver deres måde - og i samarbejde, arbejder for at fremme vilkårene for borgere med særlige behov. Synergieffekten og samarbejdet mellem de 3 organisationer gør det muligt at optimere den helhedsorienterede indsats for borgere med særlige behov.

Gå til hjemmeside
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade tilbyder personlig, telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade og deres pårørende. Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade tilbyder også rådgivning til fagpersoner, der arbejder med mennesker, som er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade.

Gå til hjemmeside
Foreningen Far

Foreningen Far tilbyder rådgivning om børn og fædre og kan svare på spørgsmål indenfor faderskab, fædreorlov, fælles forældreskab, børns sundhed, skilsmisser, vold mod børn og fædre samt barnets økonomi med fokus på det bedste for barnet og hele familien. Den primære målgruppe er fædre, men alle er velkommen hos Foreningen Far, hvis man har brug for støtte, vejledning og viden om børn og fædre.

Gå til hjemmeside
Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation og en NGO. De varetager deres medlemmer og medlemsorganisationer og forbrugergruppers interesser. De arbejder for, at alle forbrugere kan foretage et trygt valg ved at styrke forbrugernes handlekraft. De arbejder for, at det skal være trygt at være forbruger i Danmark. Forbrugerrådet Tænk er organiseret ved politisk ledelse fra øverst en rådsforsamling og dernæst en bestyrelse.

Gå til hjemmeside
Forældre og Sorg

Forældre og Sorg tilbyder telefonisk rådgivning og rådgivningsforløb til forældre, der har mistet et spædbarn. Både i tiden lige efter og på længere sigt. Rådgiverne har terapeutiske og rådgivningsfaglige kompetencer.

Gå til hjemmeside
Forælderfonden

Forælder Fondens rådgivning er til forælder, som er havnet i en situation, som de ikke selv kan klare eller overskue. Det kan dreje sig om alt fra boligsøgning, udfordringer ved at blive alene med sine børn til oplevelser med vold i hjemmet. Hos Forælder Fonden sidder socialrådgivere klar til at yde landsdækkende rådgivning. Rådgivningen foregår enten telefonisk eller i Forælder Fondens sekretariat i København.

Gå til hjemmeside
FBU forældreLANDS-foreningen

FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter “Lov om Social Service”.

Gå til hjemmeside
Diversity Works

Diversity Works bygger inkluderende fællesskaber baseret på frivillighed og handlekraft. Centret i Blågårdsgade er fundamentet i Diversity Works og rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for minoritetsetniske børn, unge og voksne. Diversity Works blev etableret som Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i 1982. Deres fokusområder er fællesskaber, sundhed, rådgivning og beskæftigelse.

Gå til hjemmeside
Depressions-foreningen

Depressionsforeningen tilbyder landsdækkende, gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse.

Gå til hjemmeside
Den Sociale Skadestue

Den Sociale Skadestue tilbyder telefon- og fremmøde-rådgivning og akut hjælp i aften- og nattetimerne til alle borgere i Region Nordjylland. Rådgivningen er åben alle dage og henvender sig til alle borgere uanset alder, køn og problematik. Der tilbydes her og nu støtte og afklaring af problemet, samt hjælp til at kontakte det etablerede hjælpesystem, hvis det er relevant.

Gå til hjemmeside
Den Sociale Retshjælps Fond

Den Sociale Retshjælps Fond har til formål at yde gratis og uvildig rådgivning til borgere med gæld, sociale og/eller juridiske problemstillinger.

Gå til hjemmeside
Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som har til formål at lave rådgivning og aktiviteter for marganiliserede borgere som mangler viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre. Deres mission er at rådgive alle der oplever et behov for rådgivning, og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder. Det gør de gennem hjælp-til-selvhjælp, og med fokus på at yde en forebyggende og ressourceopbyggende rådgivning.

Gå til hjemmeside
Den Boligsociale Fond

Den Boligsociale Fonds formål er at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer (sindslidende, rusmiddelmisbrugere, hjemløse, marginaliserede unge m.v.), som har vanskeligt ved at klare sig i samfundet uden bistand fra andre. Foreningens indsats skal altid være i overensstemmelse med målgruppens behov, og skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag. Opfyldelsen af formålet sker gennem opførelse af boliger, tilbud om social bistand og udvikling af nye initiativer.

Gå til hjemmeside
De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte. Foreningen arbejder sammen med og for både nuværende og tidligere anbragte. Det er foreningens vision at være medskabere af et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. De Anbragtes Vilkår arbejder på at sikre, at børnenes, de unges og de tidligere anbragtes stemmer får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte i Danmark.

Gå til hjemmeside
Dansk stalking center

Dansk Stalking Center driver et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for udsatte og udøvere af stalking. Konkret driver centeret en telefonrådgivning, der er bemandet af frivillige samt en fagprofessionel interventionsafdeling, med psykologer, socialrådgiver og en jurist. Derudover driver Dansk Stalking Center et videnscenter, der arbejder med dokumentation, evaluering og formidling, samt udvikling og gennemførelse af forskellige udviklingsprojekter på tværs af sektorer og myndigheder – i samarbejde med kommuner og politi.

Gå til hjemmeside
Danner

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige og er personlig, telefonisk eller online (chat).

Gå til hjemmeside
CSM

CSM består af 4 selvejende institutioner med hver deres bestyrelse, placeret i hhv. København, Aarhus og Odense. Alle 3 centre har en behandlingssektion der tilbyder psykologbehandling og en frivilligsektion, der tilbyder rådgivning og støtte fra kvalificerede frivillige. Centrenes formål er at forbedre livssituationen, fysisk, psykisk og socialt, for målgruppen voksne borgere med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Målene er at reducere skadevirkninger efter seksuelle overgreb for den enkelte, at bryde negative tanke- og handlemønstre socialt og i familielivet samt at arbejde for etablering eller fastholdelse af beskæftigelse.

Gå til hjemmeside
Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik driver Cyberhus.dk. Et websted, hvor børn og unge kan komme i anonym kontakt med frivillige voksne og jævnaldrende og få råd om alle slags problemer.

Gå til hjemmeside
Café Exit

Café Exit støtter ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at starte på en frisk. Café Exit har en palet af tilbud, og målet er at hjælpe indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.

Gå til hjemmeside
Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden (tidligere Børn og unge i voldsramte familier) tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Bryd Tavsheden har personlige, telefoniske og online (brevkasse og chat) rådgivningstilbud.

Gå til hjemmeside
Børns Vilkår

Børns Vilkårs frivillige rådgiver over telefon, chat, SMS eller brevkasse. Målgruppen er børn i alle aldre, som har brug for gode råd eller en voksen, der lytter, samt deres forældre.

Gå til hjemmeside
Børn, Unge og Sorg

Det Nationale Sorgcenter - Børn, Unge og Sorg tilbyder rådgivning til børn og unge, der har alvorlig sygdom eller dødsfald tæt inde på livet. Frivillige rådgivere med egne erfaringer med dødsfald rådgiver på telefon, SMS, chat og i en online brevkasse.

Gå til hjemmeside
Børn og Unges Trivsel

Foreningen Børn og Unges Trivsel har siden 2011 arbejdet på udsatte- og anbringelsesområdet med et forebyggende og uddannelsesrettet sigte. Foreningen samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt med kommuner, institutioner og større relevante organisationer.

Gå til hjemmeside
Blå Kors

Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper børn, unge, voksne og familier, som er havnet i svære livssituationer.

Gå til hjemmeside
Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris rådgivning er et tilbud til alle, der er pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega. Bedre Psykiatris rådgivning tilbyder gratis rådgivning til alle pårørende via telefon eller mail. I rådgivningen kan du møde faguddannede rådgivere med social-, psykolog- og sundhedsfaglige baggrund. Dertil findes der lokale tilbud, herunder samtalegruppe for pårørende.

Gå til hjemmeside
Angstforeningen

Angstforeningen tilbyder telefonisk rådgivning til mennesker berørt af angstlidelser; panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi.

Gå til hjemmeside
Alkohol & samfund

Alkohol & Samfund står bag rådgivningen Alkolinjen. Rådgivningerne henvender sig til voksne med et alkoholproblem, voksne pårørende og børn i familier med alkoholproblemer.

Gå til hjemmeside
Aids Fondet

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende, om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv.

Gå til hjemmeside

Associerede medlemmer

Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (ADD) er en offentlig, selvejende institution under Kulturministeriet. ADD tilbyder gratis rådgivning via mail og telefon til brugere af dopingstoffer, pårørende og fagpersoner, som møder dopingbrugere.

Gå til hjemmeside
Mindhelper

Mindhelper er et tværgående projekt med alle fem regioner. Projektet er udviklet af Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark og har til formål at hjælpe unge mennesker inden problemerne vokser dem over hovedet. Rådgivningen foregår via en digital brevkasse.

Gå til hjemmeside
Røde Kors Hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden driver Offerrådgivningen i hovedstaden samt rådgivning for seniorer, der yder rådgivning på telefon og ved fysisk møde.

Gå til hjemmeside
Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriets koncern. Spillemyndigheden er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil og har hjælpelinjen StopSpillet.

Gå til hjemmeside
Stoplinien

Stoplinien er et nationalt rådgivningstilbud til alle, der ønsker at blive røgfri eller stoppe med at bruge andre nikotinprodukter. Formålet med rådgivningen er at hjælpe den enkelte til at opnå og/eller fastholde den store forandring, som et rygestop er for mange.

Gå til hjemmeside
Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet. Styrelsen driver eVejledning, som er et online tilbud til alle uddannelsessøgende om uafhængig vejledning. Vejledningen finder sted på en række sociale medier lige fra chat over mail og mobil til digitale møder.

Gå til hjemmeside
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.