Organisationen

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.

RådgivningsDanmarks generalforsamling er den øverste myndighed, mens foreningen mellem generalforsamlingerne ledes af en bestyrelse med en formand, seks valgte medlemmer og op til to udpegede medlemmer.

Se hvem der sidder i bestyrelsen hos RådgivningsDanmark.

Den daglige drift varetages af et sekretariat, som også betjener et akkrediteringsnævn nedsat af bestyrelsen.

Find medarbejdere i RådgivningsDanmarks sekretariat.

Akkrediteringsnævnet består af rådgivningsfaglige auditorer, akkrediteringseksperter, eksperter i ledelse og organisationsudvikling samt en formand. Nævnet træffer afgørelser om akkreditering og samarbejder med sekretariatet om udvikling af akkrediteringsordningen samt uddannelse og opkvalificering af et auditorkorps på ca. 15 auditorer. Auditorkorpset består dels af akkrediteringsfaglige eksperter dels af rådgivningsfaglige auditorer. 

Se hvem der sidder i akkrediteringsnævnet og auditorkorpset.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.