Baggrund

Det startede som et fælles ønske om at sikre mennesker i krise et overblik over, hvor man trygt kan henvende sig.

For mennesker i komplicerede livssituationer kan et gratis, uafhængigt rådgivningstilbud være eneste og sidste mulighed for at få hjælp. Desværre har vi i Danmark set flere eksempler på rådgivningstilbud startet af personer uden de rette kompetencer og i værste fald også uden intentionerne om at levere et ordentligt tilbud. Konsekvensen kan være skadelig for et menneske i krise.

På denne baggrund har det i flere år været et ønske fra kvalificerede rådgivningsorganisationer at få en brancheforening, som kunne samle organisationerne og sikre og løfte kvaliteten i den sociale, gratis rådgivningsbranche.

RådgivningsDanmark bliver til

I 2013 afholdte det Obelske Familiefond en social camp for nøglepersoner fra rådgivningsbranchen, hvor muligheden for fælles grundlag blev drøftet. I 2014 blev det Obelske Familiefond kontaktet med hensigtserklæringer fra 17 danske rådgivningsorganisationer om midler til at stifte en samlet brancheforening. Dette resulterede i en lang møderække blandt fonden, organisationerne og Socialt Udviklingscenter SUS.

Video fra Social Camp 2013 med flere af RådgivningsDanmarks medlemmer.

I september 2014 blev RådgivningsDanmark formelt stiftet som en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening for civilsamfundsorganisationer, som tilbyder gratis socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

Det Obelske Familiefond støttede foreningen økonomisk frem til 2017, hvor Socialt Udviklingscenter SUS har stået for processen med at udvikle og etablere foreningen, samt fungeret som sekretariat.

I juli 2017 fik foreningen et selvstændigt sekretariat med sekretariatsleder Trine Krab Nyby i spidsen.

TAK

Et panel af eksperter har bidraget med faglige input til udviklingen af brancheforeningen og kvalitetsmodellen, som akkrediteringssystemet bygger på.

Tak til sparringspanelet bestående af:

 • Laura Auken Larsen, centerchef, Center for frivilligt Socialt Arbejde
 • Frank Ebsen, forskningsleder og docent på Institut for Socialt Arbejde, Metropol
 • Else Lund Frydensberg, kontorchef for Socialtilsyn og National Koordination, Socialstyrelsen
 • Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, vicekontorchef i Kontoret for Resultater og sekretariatsleder for akkrediteringssekretariatet, Københavns Kommune
 • Robert Hinnerskov, generalsekretær ISOBRO
 • Susanne Holm, jurist med speciale i brugerrettigheder og lektor på VIA University College
 • Helle Jensen, brugerrepræsentant og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Spædbarnsdød
 • Liselotte Juul, tidl. direktør i Akkreditering Danmark
 • Ida Koch, psykolog og medlem af bestyrelsen i Børns Vilkår
 • Hanne Kathrine Krogstrup, professor og dekan, AAU, Aalborg Universitet
 • Sussi Maack, chefkonsulent i SUS og tidl. sekretariatsleder hos Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
 • Helle Walsted Samuelsen, uddannelsesleder på Institut for Socialt Arbejde, Metropol og tidl. leder af rådgivnings- og krisecentret hos Danner

SÆRLIG TAK TIL

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.