Baggrund

Det startede som et fælles ønske om at sikre mennesker i krise et overblik over, hvor man trygt kan henvende sig.

For mennesker i vanskelige livssituationer kan et gratis, uafhængigt rådgivningstilbud være eneste og sidste mulighed for at få hjælp. Desværre har vi i Danmark set flere eksempler på rådgivningstilbud startet af personer uden de rette kompetencer og i værste fald også uden intentionerne om at levere et ordentligt tilbud. Konsekvensen kan være skadelig for et menneske i krise.

På denne baggrund har det i flere år været et ønske fra kvalificerede rådgivningsorganisationer at få en brancheforening, som kunne samle organisationerne og sikre og løfte kvaliteten i den sociale, gratis rådgivningsbranche.

RådgivningsDanmark bliver til

I 2013 afholdte det Obelske Familiefond en social camp for nøglepersoner fra rådgivningsbranchen, hvor muligheden for fælles grundlag blev drøftet. I 2014 blev det Obelske Familiefond kontaktet med hensigtserklæringer fra 17 danske rådgivningsorganisationer om midler til at stifte en samlet brancheforening. Dette resulterede i en lang møderække blandt fonden, organisationerne og Socialt Udviklingscenter SUS.

Video fra Social Camp 2013 med flere af RådgivningsDanmarks medlemmer.

I september 2014 blev RådgivningsDanmark formelt stiftet som en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening for civilsamfundsorganisationer, som tilbyder gratis socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

Det Obelske Familiefond støttede foreningen økonomisk frem til 2017, hvor Socialt Udviklingscenter SUS har stået for processen med at udvikle og etablere foreningen, samt fungeret som sekretariat.

I juli 2017 fik foreningen et selvstændigt sekretariat med sekretariatsleder Trine Krab Nyby i spidsen.

Se hvem der er medlem af RådgivningsDanmark.

TAK

Et panel af eksperter har bidraget med faglige input til udviklingen af brancheforeningen og kvalitetsmodellen, som akkrediteringssystemet bygger på.

Tak til sparringspanelet bestående af:

SÆRLIG TAK TIL

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.