Kvalitetsseminar 2023

På det årlige kvalitetsseminar samles medlemmer af RådgivningsDanmark for sammen at sætte fokus på vores akkrediteringsordning og temaer, som relaterer sig til den. 

Alle medlemmer er inviteret til seminaret, og alle akkrediterede medlemmer skal sende minimum en repræsentant.

INDHOLD

Årets tema er faglig tilgang. På seminaret vil Akkrediteringsnævnets arbejde med at tydeliggøre, hvad der ligger i begrebet "faglig tilgang" blive præsenteret, og deltagerne vil diskutere emnet i grupper. 

Derudover er seminaret en rigtig god anledning til at møde kollegaer fra andre rådgivninger, som også interesserer sig for og arbejder med kvalitet i rådgivning!

PROGRAM

  • Velkommen
  • Status på akkrediteringsordningen
  • Hvordan forstår og arbejder vi begrebet "faglig tilgang"?
  • Gruppedrøftelser
  • Opsamling og afrunding

TID OG STED

Seminaret finder sted d. 24. maj 2023 kl. 11:30-13.45 i lokalerne hos La Oficina på Suomisvej 4, 2. sal (mødelokalet Kursisten), 1927 Frederiksberg. 

Medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage fysisk på dagen, kan deltage online. Når du tilmelder dig nedenfor, kan du vælge online-deltagelse. 

TILMELDING

Alle medlemmer af RådgivningsDanmark kan tilmelde sig og deltage gratis.

Der vil blive serveret frokost til mødet. Hvis du har nogle særlige hensyn, vi skal tage højde for i forhold til frokosten, bedes du notere det i tilmeldingsformularen.

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.