#Nyt fra RådgivningsDanmark

Whistleblowerordning: Giv ansvaret til den frivillige sociale sektor

nov 02, 2018

 

De seneste måneder har på forskellig vis understreget, at der er brug for at sikre gennemsigtighed, forenkling og egenkontrol i den frivillige sociale sektor.

Af Jeppe Kristen Toft, bestyrelsesformand i RådgivningsDanmarks og direktør i Livslinien, og Trine Nyby, sekretariatschef i RådgivningsDanmark. Bragt i Altinget: civilsamfund den 2. november 2018.

I går fremlagde arbejdsgruppen, nedsat af børne- og socialministeren som led i ”Strategi for et stærkere civilsamfund”, 15 forslag, der skal forenkle reglerne på frivilligområdet. Og i dag har satspuljepartierne offentliggjort satspuljeaftalen for socialområdet.

Af aftalen fremgår beslutning om etablering af en whistleblowerordning på det frivillige sociale område. Et forslag Frivilligrådet har båret frem blandt andet i arbejdsgruppens endelige afrapportering.

RådgivningsDanmark har i en længere periode – og sideløbende med Frivilligrådet – arbejdet for en whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor. Derfor er vi både glade og stolte over, at politikerne har lyttet.

Formålet med en whistleblowerordning går på flere ben

Dels handler det om at sikre tryghed og gennemsigtighed for ansatte, frivillige og brugere og give organisationerne et værktøj til at opdage og handle på uregelmæssigheder eller direkte ulovligheder, inden forholdene bliver akutte, ender på forsiden af dagspressen eller – værre endnu – aldrig bliver opdaget.

Dels er det en måde for civilsamfundet at vise gennemsigtighed og ansvarlighed på og dermed opretholde den høje grad af tillid, organisationerne fortsat nyder i Danmark. Og som de er dybt afhængige af.

Endelig – og i forlængelse af ovenstående – er en whistleblowerordning én af flere måder, hvorpå civilsamfundsorganisationerne kan øge deres egenkontrol med det formål at mindske det eksterne kontrol- og dokumentationspres, som organisationerne udfordres af i dag.

Forankring hos sektoren selv

Det fremgår ikke af satspuljeaftalen, hvor whistleblowerordningen skal forankres. I RådgivningsDanmark vil vi understrege vigtigheden af, at en whistleblowerordning bliver forankret i sektoren selv og ikke fx i en myndighedskonstruktion.

Den frivillige sociale sektor er hverken halv privat eller halv offentlig. Den er en tredje aktør i velfærdssamfundet på linje med den private og den offentlige. Derfor er det kun naturligt, at en whistleblowerordning for sektoren også forankres i sektoren. Helt konkret hos en uvildig tredje part, som kan udvikle og administrere ordningen i tæt dialog med civilsamfundet og uafhængigt af politiske prioriteringer.

Kongstanken om en whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor er opstået hos feltet selv, og formålet har fra begyndelsen været at styrke civilsamfundets egenkontrol. Civilsamfundsorganisationerne kan og vil gerne tage dette ansvar på sig, for vi er i den grad bevidste om, at gennemsigtighed, høj kvalitet, tryghed og tillid er forudsætninger for, at vi også i fremtiden kan løfte vigtige velfærdsopgaver i samspil med det offentlige.

Derfor kære politikere; giv ansvaret til civilsamfundet selv.

Find indlægget på Altinget: civilsamfund (bag betalingsmur)

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.