Inspiration til rekruttering og fastholdelse af frivillige

Aalborg Universitet har i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde undersøgt, hvad der letter og besværliggør rekruttering og fastholdelse af frivillige. Undersøgelsen og en pixiudgave kan nu hentes til inspiration for de rådgivningstilbud, der arbejder med frivillige.

Mange rådgivningstilbud oplever, at det er svært at få de frivillige, de har brug for. Det er de ikke ene om. Generelt er der sket en stigning i efterspørgslen af frivillige i civilsamfundets organisationer. Derfor har forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) undersøgt, hvad der letter og besværliggør rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Det har resulteret i udgivelsen “Match: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer” samt en pixiudgave af rapporten, hvor organisationer også kan finde inspiration til, hvordan de kan videreudvikle på deres rekrutteringspraksis.

Fire elementer i det gode match
Hvornår oplever frivillige, at de passer godt ind i en organisation? Det handler både om den frivilliges motiver, ressourcer og livssituation og om det miljø, som organisationen tilbyder. I pixiudgaven af rapporten beskriver CFSA fire dimensioner, som er i spil i det gode match mellem frivillige og organisation. De er:

  • Hvordan den frivillige matcher med organisationen og sagen. Det handler bl.a. om organisationens målgruppe og værdier, men også de rammer, som arbejdet skal foregå indenfor.
  • Hvorvidt den frivillige kan spejle sig i andre personer i organisationen og oplever den nødvendige støtte f.eks. i form af supervision og sparring.
  • Hvilken opgave den frivillige skal løse, og hvordan vedkommende selv kan have indflydelse på opgaven.  
  • Hvordan arbejdet kan passe ind i den frivilliges øvrige livssituation.

Rekruttering af frivillige er dilemmafyldt
Rapporten konkluderer dog også, at organisationer vil støde på dilemmaer, når de arbejder for at sikre det gode match mellem frivillig og organisation. Kommunikerer organisationen eksempelvis meget tydeligt sine værdier og forventninger – f.eks. at de frivillige skal være “robuste” – vil det appellere til de frivillige, som kan genkende sig selv i det. Men andre potentielle frivillige kan blive skræmt væk, hvis de ikke er sikre på, at de i tilstrækkelig grad kan leve op til forventningerne.

I den forbindelse foreslås det i rapporten, at organisationer er opmærksomme på ikke kun at tale til dem, der allerede kan se sig selv i opgaven, men også forsøger at “oversætte” forventningerne og arbejdsopgaven på en måde, som kan appellere til mere atypiske frivillige. Der kan eventuelt også præsenteres frivilligprofiler, som bryder med den typiske forestilling om frivillige i den pågældende organisation.

Inspiration til at reflektere over egen praksis
Vil man som organisation arbejde videre med at styrke sin egen rekrutteringspraksis, kan man bl.a. finde inspiration i CFSAs pixiudgave af rapporten. Her beskrives fire faser, som rekrutteringsprocessen kan bestå af. Efter hver fase har CFSA indsat spørgsmål, som organisationer kan stille sig selv, for at undersøge og udvikle på praksis i de enkelte faser. De fire faser, som pixiudgaven beskriver, er :

  • Fase 1, som handler om at forstå sin målgruppe af frivillige, og hvad der motiverer dem.
  • Fase 2, hvor selve rekrutteringen sker. Her beskriver CFSA to forskellige rekrutteringsstrategier – henholdsvis kampagnestrategien, som særligt er anvendelig i områder med mange potentielle frivillige, og netværksstrategien, hvor lokale ledere og frivillige selv er opsøgende.
  • Fase 3, hvor modtagelsen af den frivillige finder sted. I denne fase er fokus på den introduktion og oplæring, den frivillige modtager, og hvordan organisationen og den frivillige afstemmer forventningerne til arbejdet.
  • Fase 4, som er fastholdelsen. Her er det f.eks. vigtigt, hvordan organisationen støtter den frivillige ved at tilbyde supervision og sparring med ansatte og andre frivillige. Et andet aspekt, som kommer i spil i denne fase, er balancen mellem at have tydelige rammer og krav til arbejdet, men samtidig skabe mulighed for indflydelse for den frivillige.

Vil du vide mere?
Er du blevet interesseret i at læse undersøgelsen ”Match: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer” eller lade dig inspirere af pixiudgaven kan begge dele findes via CFSAs hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.