Analyse: Puslespilsøkonomi er stadig udbredt blandt gratis, sociale rådgivninger

RådgivningsDanmarks årlige analyse af udviklingen på rådgivningsfeltet er klar.  Den giver et billede af en branche, som løfter en kæmpe samfundsopgave på en baggrund af fragmenteret økonomi.

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i 2020 ifølge den nye årlige undersøgelse ”Rådgivningsfeltet i tal”. Det vidner om den enorme samfundsopgave, som de gratis, sociale rådgivninger løfter hver dag.  Medlemsorganisationerne driver i alt 98 rådgivningstilbud og tilbyder rådgivning ved fremmøde i hele landet.

Læs Rådgivningsindblikket: Rådgivningsfeltet i tal (pdf)

Fragmenteret økonomi
Undersøgelsen viser, at rådgivningsfeltet – på linje med resten af det sociale frivillige felt – er præget af en sammensat økonomi og kortsigtet finansiering, som det kræver mange ressourcer at opretholde.

RådgivningsDanmark har bedt medlemsorganisationerne svare på, hvilke typer finansiering de sammensætter deres økonomi af. De mest udbredte finansieringstyper er tilskud fra statslige puljer, midler fra fonde og kommunale tilskud.

 • Tilskud fra statslige puljer (herunder PUF, udlodningsmidler mv.): 68%
 • Midler fra fonde: 46%
 • Kommunale tilskud (herunder §18): 43%
 • Interne midler (herunder medlemskontingent, indtægter fra arrangementer, aktiviteter, salg, indsamling mv.): 38%
 • Finanslovsbevilling: 35%
 • Private bidrag (herunder donationer, legater og gaver): 30%
 • Regionale tilskud: 5%
 • Tilskud fra EU: 3%
 • Andre finansieringskilder end ovenstående: 14%

Gennemsnitligt har rådgivningerne 3 typer finansiering. Rådgivningernes økonomi er således fortsat i 2021 et puslespil med mange brikker.

Mangfoldigt rådgivningsfelt
Analysen viser desuden et billede af et mangfoldigt rådgivningsfelt, der både rummer ansatte og frivillige rådgivere, og som stiller forskellige krav til sine rådgivere om f.eks. uddannelse eller erhvervserfaring.

I RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer er 3.253 personer beskæftiget med rådgivning – langt de fleste, 91%, er frivillige. Det er desuden 82 % af medlemsorganisationerne, som har frivillige rådgivere tilknyttet.

Telefonrådgivning mest udbredt
Rådsøgende kan kontakte rådgivningstilbud på mange forskellige måder, og de fleste rådgivninger tilbyder rådgivning via flere forskellige kanaler. Det er dog fortsat telefonen, som er den mest udbredte rådgivningskanal blandt de sociale rådgivninger.

De 4 oftest tilbudte rådgivningskanaler er: Telefon, chat, fremmøde og mail.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Tal og data er indsamlet blandt RådgivningsDanmarks medlemmer. Dels via RådgivningsDanmarks egne medlemsdata, dels via en spørgeskemaundersøgelse udført i sommeren 2021 blandt RådgivningsDanmarks medlemmer.

Analysen indeholder viden om:

 • Medlemmerne
 • Rådgivningskanalerne
 • Henvendelserne
 • Tematikkerne
 • Rådgiverne
 • Finansieringen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.