Rådgivningspraksis

Gode råd om sidemandsoplæring

Gode råd om sidemandsoplæring Sidemandsoplæring kan være et godt redskab i introduktionen af nye rådgivere. Hvis man vil arbejde med kvaliteten af oplæringen, må man som rådgivningstilbud både forholde sig til oplæringens mål, indhold og form. Her har vi samlet fem råd til rådgivningstilbud, som ønsker at gøre brug af sidemandsoplæring.

Inspiration til årlig bestyrelsesevaluering

Inspiration til årlig bestyrelsesevaluering Frivilligrådet og Komitéen for Good Governance lancerede i 2021 et sæt anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at bestyrelsen en gang om året evaluerer sit arbejde. RådgivningsDanmark har udarbejdet et evalueringsskema, som medlemsorganisationerne kan finde inspiration i.

Guide om hvordan rådgiveres ansvar sikres

Guide om hvordan rådgiveres ansvar sikres Alle rådgivningstilbud og rådgivere har naturligvis et moralsk og menneskeligt ansvar for at yde rådgivning efter bedste evne. Men der kan også være et mere formelt ansvar forbundet med rådgivning. Det gælder særligt for de tilbud, der rådgiver om retlige og økonomiske forhold. Her kan rådgiveransvaret spille en ekstra

Guide til etablering af klageadgang til brugere

Guide til etablering af klageadgang til brugere Klageadgang for brugere af rådgivningstilbud er med til at understøtte kvalitetssikringen af de ydelser, som rådgivningen leverer. Derfor ønsker RådgivningsDanmark at bidrage til et fælles fodslag på tværs af rådgivningsfeltet i forhold til at tilbyde brugere af rådgivningstilbud overskuelig og let tilgængelig klageadgang i forbindelse med den rådgivning,

Vejledning til rådgivninger om databeskyttelsesforordningen og -loven

Vejledning til rådgivninger om databeskyttelsesforordningen og -loven Formålet med denne vejledning er at sikre en fælles forståelse på tværs af rådgivningsfeltet af, hvad reglerne om behandling af personoplysninger betyder for branchen samt understøtte RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer i at leve op til lovgivningen. Vejledningen beskriver reglerne i hovedtræk og er derfor ikke udtryk for en fuldstændig gennemgang

Introduktion til: Den nødvendige støtte til rådgivninger

Introduktion til: Den nødvendige støtte til rådgivninger Introduktionen er målrettet nye rådgivningstilbud eller andre, som for første gang beskæftiger sig med social rådgivning. Den præsenterer begreber som grænsesætning, kollegial sparring og debriefing, alt sammen redskaber, der skal sikre trivsel for rådgiveren. Jobbet som rådgiver kan nemlig være mentalt belastende og det er vigtigt, at både

Gode råd om hjemmerådgivning

Gode råd om hjemmerådgivning Mange rådgivningstilbud gør brug af hjemmerådgivere. Det kan være praktisk for både rådgivere og organisationer. Det kræver dog, at man er opmærksom på, hvordan kvaliteten af rådgivningen sikres og hvordan man passer på rådgiverne, når rådgivningen foregår hjemmefra.

Gode råd om at opsøge brugere

Gode råd om at opsøge brugere Mennesker i svære livssituationer skal overvinde mindst tre forhindringer for at få hjælp. De skal 1) have erkendt, at de har brug for hjælp, 2) vide, hvor de kan finde hjælpen og 3) have overskuddet til at række ud. For at imødekomme dem, der ikke selv har taget alle

Retningslinjer om tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt

Retningslinjer om tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt Fortrolighed og anonymitet for brugerne er et vigtigt aspekt af rådgivning. Som rådgivning kan man bruge disse retningslinjer som udgangspunkt for en drøftelse med ansatte og frivillige af de mange problemstillinger, dilemmaer og gråzoner, der er forbundet med tavshedspligten samt underretnings- og afværgepligten, når man tilbyder fortrolig eller anonym

Introduktion til: Den svære samtale

Introduktion til: Den svære samtale Introduktionen er målrettet nye rådgivningstilbud eller andre, som for første gangbeskæftiger sig med social rådgivning. Svære samtaler forstås her som samtaler med et menneske, der er akut kriseramt – herunder samtaler om selvmord. Den giver blandt andet en indføring i underretningspligten, afværgepligten og betydningen af anonymitet i sådanne samtaler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.