Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen En kvalitetsmodel er et redskab, som viser, hvad der skal til for at sikre høj kvalitet inden for et givent område. RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er skræddersyet til den sociale rådgivningsbranche og udviklet sammen med branchen. Modellen er delt op i fem temaer, der hver rummer en række standarder for kvalitet, som rådgivningstilbud bør leve op

Kvalitetsmodellen Læs videre »