#Nyt fra RådgivningsDanmark

Veloverstået midtvejsmøde

nov 07, 2018

Mandag den 5. november holdt RådgivningsDanmark midtvejsmøde for medlemsorganisationer. På dagsordenen var blandt andet beslutning om medlemskontingent og akkrediteringsgebyr for 2019.

Indstillingerne om medlemskontingent og akkrediteringsgebyr skal begge ses i lyset af, at RådgivningsDanmark arbejder på en mere bæredygtig forretningsmodel frem mod den nuværende satspuljebevillings udløb.

Find referat fra midtvejsmøde 2018

medlemskontingent

Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for  2019 blev enstemmigt vedtaget af medlemsorganisationerne. Medlemskontingentet for 2019 og fremefter beregnes dermed ud fra model for kontingentindplacering, der graduerer medlemskontingentet baseret på medlemsorganisationernes årlige rådgivningsudgifter.

Bestyrelsen indstillede desuden, at RådgivningsDanmark kan bevilge op til to årlige medlemskaber til organisationer med årlige rådgivningsudgifter under 750.000 kr.

Læs om medlemskab og priser

Pris for akkreditering

Bestyrelsens forslag om akkrediteringsgebyr for 2019 og fremadrettet blev enstemmigt vedtaget af medlemsorganisationerne. Det indebærer, dels at akkrediteringsgebyret for 2019 hæves fra de nuværende 10.250 kr. inkl. moms til 20.000 kr. ekskl. moms, dels at der indføres en betalingsnøgle for gradueret akkrediteringsgebyr, som implementeres i 2020.

Bestyrelsen indstillede samtidig, at RådgivningsDanmark kan tilbyde nedsat akkrediteringsgebyr for ét eksisterende medlem på laveste kontingentsats én gang årligt fra 2019.

Læs om akkreditering trin-for-trin

 

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.