#Nyt fra RådgivningsDanmark

Vær en af de ti første rådgivninger som får kvalitetstempel

okt 08, 2016

I RådgivningsDanmark er kvalitetsudvikling af rådgivninger vores fornemmeste opgave. Derfor er vi stolte af at præsentere vores akkrediteringsordning.

Med akkrediteringsordningen har vi fået fælles standarder for, hvad der er kvalitet i sociale rådgivningstilbud. Når jeres rådgivning bliver akkrediteret, betyder det, at rådgivningen får et formelt kvalitetsstempel. Dette stempel er således et bevis på, at rådgivningen lever op til RådgivningsDanmarks standarder for kvalitet.

Nu bliver det muligt for 10 medlemmer af RådgivningsDanmark at ansøge om at få akkrediteret deres rådgivning.

Mandag d. 17. oktober åbner RådgivningsDanmarks system for akkreditering, hvor kvalitetsbeskrivelsen udfyldes. Akkrediteringsprocessen forløber fra oktober 2016 til marts 2017. Fra oktober-december 2016 udfyldes en kvalitetsbeskrivelse – en beskrivelse af jeres rådgivning

Fordele ved at få RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel er

Læs mere om den kvalitetsmodel, som akkrediteringen tager udgangspunkt i. Læs også et interview med Settlementet, som deltog i testen af akkreditering sidste år. Eva Tetzlaff fortæller om forløbet, erfaringerne og fordelene ved at blive akkrediteret.

Særlig spotpris

De første ti akkrediteringer sker som en del af uddannelsesforløbet for rådgivningsfaglige auditorer. I stiller således jeres rådgivning til rådighed for uddannelsen. Læs om auditoruddannelsen.

Det er RådgivningsDanmarks tre erfarne akkrediteringsfaglige auditorer, der varetager akkrediteringen og uddannelsen*. De har alle tre været involveret i udviklingen og testen af RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Auditoraspiranter deltager naturligvis ikke i akkreditering af egen organisation eller af organisationer, de har en særlig tilknytning til.

Fordi I stiller jeres rådgivning til rådighed for uddannelsen er gebyret for at gennemgå akkrediteringsprocessen til en særlig pris.

Gebyret er fastsat til 25.000 kr.**

Gebyret betales i to rater. I betaler 3000 kr. ved ansøgningstidspunktet og det resterende beløb betales inden auditbesøget.

Fremover forventes det, at gebyret for en akkrediteringsproces vil være 40.000 kr., som er den reelle kostpris. Vi arbejder dog på at kunne stille en pulje under RådgivningsDanmark til rådighed for mindre rådgivninger, der ikke har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at betale det fulde gebyr.

Er der mere end ti rådgivninger, som viser interesse, træffer bestyrelsen og de akkrediteringsfaglige auditorer i samråd afgørelse om tildelingen af de ti pladser.

Lyder det som noget for jer? Ansøg om akkreditering på info@raadgivningsdanmark.dk

*De akkrediteringsfaglige auditorer, som er ansvarlige for at gennemføre de ti akkrediteringer, skal formelt godkendes på ekstraordinær generalforsamling i oktober

**Fastsættelsen af gebyret er under forudsætning af godkendelse på ekstraordinær generalforsamling i oktober

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.