#Akkreditering

Udvidelse af akkrediteringsordningen

maj 22, 2019

På baggrund af efterspørgsel fra flere medlemsorganisationer om mulighed for akkreditering af eksisterende rådgivningslignende tilbud, har RådgivningsDanmarks bestyrelse besluttet at udvide akkrediteringsordningen.

En del af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer driver mere end blot klassiske rådgivningstilbud. De tilbyder også rådgivningslignende tilbud, som fx støtte- og kontaktpersonordninger og bisidderordninger, og de ønsker, at disse aktiviteter ligeledes kan akkrediteres efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Derfor har RådgivningsDanmark med hjælp fra et eksternt evalueringshus, Evidentia, undersøgt, hvilke typer rådgivningslignende tilbud det kunne være relevant at akkreditere, hvorvidt disse kan rummes indenfor foreningens vedtægter, og hvordan de passer ind i den eksisterende kvalitetsmodel.

Kriterier for akkreditering af rådgivningslignende tilbud

Kriteriet for, hvorvidt et rådgivningslignende tilbud kan akkrediteres, er, at tilbuddet tydeligt ligger indenfor RådgivningsDanmarks nuværende definition af rådgivning, som er ”rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp” (jf. foreningens vedtægter § 3.3).

På baggrund af Evidentias undersøgelse ønsker bestyrelsen at åbne op for at afprøve akkreditering af medlemmers rådgivningslignende tilbud som fx

Listen er ikke udtømmende, men giver et billede af, hvilke typer aktiviteter, der – foruden klassiske rådgivningstilbud – kan akkrediteres efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

RådgivningsDanmark vil under prøveperioden indsamle viden og erfaringer og efter behov indhente fagekspertise samt opkvalificere auditorkorpset i forhold til de nye rådgivningslignende tilbud.

Læs også nyheden: RådgivningsDanmark udbyder auditoruddannelsen for bare anden gang

Har I spørgsmål til udvidelsen af akkrediteringsordningen, eller er I interesseret i at tilmelde et af jeres rådgivningslignende tilbud, er I velkomne til at kontakte RådgivningsDanmark på info@radgivnings.dk

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.