#Nyt fra RådgivningsDanmark

Tag RådgivningsDanmarks auditoruddannelse og få mulighed for at blive en del af foreningens auditorkorps

dec 13, 2021

RådgivningsDanmark søger auditorer og udbyder derfor for tredje gang auditoruddannelsen, som er et krav for at blive auditor. Uddannelsen er en unik mulighed for faglig og personlig udvikling. Samtidig får du solid indsigt i kvalitetsarbejdet på det sociale rådgivningsfelt.

OBS: Tilmeld dig informationsmøde her

Som uddannet auditor kan du ansøge om at blive optaget i RådgivningsDanmark auditorkorps og på den måde være med til at udvikle kvaliteten på det gratis, sociale rådgivningsfelt.

Hvad laver en auditor?
Som auditor vil du være RådgivningsDanmarks repræsentant og forestå audit i forbindelse med akkrediteringen af rådgivningstilbud. Du vil altid arbejde i et team med en anden auditor fra korpset. Her kan du læse mere om, hvad en akkreditering indebærer trin-for-trin.

Auditorer forventes at deltage i to til tre akkrediteringer årligt, og du kan forvente en arbejdsbyrde på omkring 20 timer per akkrediteringsforløb. Auditoropgaven aflønnes med et fast timehonorar.

Se RådgivningsDanmarks nuværende auditorkorps.

Hvad er indholdet på uddannelsen?
På uddannelsen tager vi afsæt i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel og arbejder bl.a. med temaerne brugerevaluering, faglig tilgang og metode i rådgivning, relevant lovgivning og ledelse i forhold til kvalitetsarbejdet i rådgivning.

Du vil desuden blive klædt på til rollen som auditor, når det gælder interview- og observationsteknik, samarbejdet i auditorteamet, håndtering af etiske dilemmaer mv.

Hvem søger vi?
Ud over at have lyst til arbejdet som auditor ønsker vi, at du har:

Vi sammensætter altid vores auditorteams, så vi bedst muligt kan imødekomme de behov, organisationerne har i forbindelse med deres akkrediteringsforløb. Vi har derfor brug for auditorer inden for alle vores fagområder (se evt. medlemsoversigt). Lige nu har vi særligt brug for auditorer, der har erfaring fra organisationer, som arbejder med gæld og økonomi, vold samt det sundhedsfaglige område som f.eks. patientforeninger. Så har du erfaring inden for disse områder, vil det være et plus.

Ansøgningsfrist og andre praktiske informationer
Uddannelsen løber over fire hele undervisningsdage samt en halv dag, hvor der afholdes eksamen. Undervisningen afholdes på Frederiksberg.

Vær opmærksom på, at der er:

Det er intense undervisningsdage, og deltagerne skal regne med at skulle bruge tid på forberedelse inden uddannelsen og mellem uddannelsesdagene.

Hvad koster uddannelsen?
Det koster 9.500 kr. (ex. moms) at deltage i uddannelsen. Gebyret betales inden uddannelsens begyndelse. Ved to tilmeldte fra samme medlemsorganisation opnås halv pris på sidst tilmeldte.

Hvem er RådgivningsDanmark?
RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis, social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Line Emma Jønson på telefon 6131 6684 eller på mail lej@radgivnings.dk.

 

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.