#Nyt fra RådgivningsDanmark

SIDSTE NYT

jun 01, 2016

Kære rådgivninger – glæd jer til det kommende år!

De seneste to år har budt på et spændende udviklingsarbejde. Vi har med jeres støtte, hjælp og input fået udviklet og testet en helt ny kvalitetsmodel for rådgivninger på det frivillige sociale område.

Modellen er nu flyvefærdig og skal ud og arbejde for og med jer til gavn for kvaliteten i rådgivningerne og dermed jeres brugere. Det er det, det hele handler om – at understøtte jer derude i at tilbyde kvalificeret hjælp til dem, der har behovet. Modellen indeholder en række krav, man skal opfylde for at få kvalitetsstemplet og dermed blive akkrediteret rådgivning, og samtidig er modellen et udviklingsredskab, som understøtter et løbende fokus på forbedringer.

Planerne for det næste år er:

Mere formidling. Vi åbner blandt andet op for tema-eftermiddage om relevante emner i relation til kvalitetskrav og -udvikling af rådgivningerne, nyhedsbreve og i det hele taget et step-up på formidling – fx har vi planer om at udvikle hjemmesiden til også at fungere som portal for brugerne.
Opstart af netværk. Dialog, videndeling og læring på tværs skal være i højsædet.
Bliv auditor. Vi tilbyder repræsentanter fra medlemsorganisationerne en plads på auditor-uddannelsen. Vi er ved at indgå aftale med akkrediteringsfaglige auditorer, som skal varetage akkrediteringerne under RådgivningsDanmark. De akkrediteringsfaglige skal suppleres af rådgivningsfaglige auditorer, som uddannes via en føl-ordning. Uddannelsen annonceres i starten af efteråret.
Bliv akkrediteret. Vi tilbyder et antal pladser til rådgivninger, som gerne vil ‘lægge virkelighed’ til uddannelsen af de rådgivningsfaglige auditorer. Det giver mulighed for at blive akkrediteret til en fordelagtig pris i forbindelse med uddannelsen. Muligheden annonceres i starten af efteråret – akkrediteringsprocessen løber primo 2017.

Vi holder jer opdateret på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.