#Viden og vejledning

Seks gode råd når rådgiverne arbejder hjemmefra

dec 13, 2021

Endnu en bølge af COVID-19 har ramt Danmark. For mange betyder det et gensyn med hjemmearbejdspladsen, og nogle rådgivningstilbud må også lade rådgiverne arbejde hjemmefra i stedet for at sidde i organisationens lokaler. RådgivningsDanmark har derfor udarbejdet en publikation med seks råd om hjemmerådgivning.

En del rådgivningstilbud har altid ladet deres rådgivere arbejde hjemmefra, mens andre har prøvet kræfter med det for første gang i forbindelse med COVID-19. I starten af december mødtes RådgivningsDanmarks rådgivningsnetværk derfor for at drøfte, hvordan man kan sikre kvaliteten, når rådgivningen foregår hjemmefra.

RådgivningsDanmark har samlet konklusionerne fra netværksmødet og fra tidligere erfaringsopsamlinger i en publikation med seks råd vedrørende hjemmerådgivning. Publikationen henvender sig særligt til de rådgivningstilbud, der ikke har så stor erfaring med hjemmerådgivning, eller som overvejer fremadrettet at gøre det til en mere integreret del af deres organisering.

Publikationen med de seks råd kan hentes her.

Fordele og udfordringer ved hjemmerådgivning
Hjemmerådgivning har – ud over at forebygge smitte mellem rådgiverne – nogle helt klare fordele. Det giver bl.a. rådgiverne fleksibilitet, og det kan gøre det lettere for organisationerne at rekruttere frivillige fordelt over hele landet – også til vagter i ydertidspunkterne.

Samtidig er der nogle ting, man skal være ekstra opmærksom på, når rådgiverne arbejder hjemmefra. Særligt er det vigtigt med fokus på at sikre kvaliteten af rådgivningen – herunder også støtten til rådgiverne. Rådgiverne kan nemlig komme til at føle sig meget alene efter svære samtaler, og når de slukker computeren eller lægger rådgivningstelefonen væk. Den nye publikation peger på seks områder, som det er vigtigt, at rådgivningstilbuddene forholder sig til.

Giv adgang til vejledning og sparring undervejs på vagten
Et af rådene i publikationen handler om adgangen til støtte undervejs på vagten. Rådgivningstilbud bør altid sikre støtte og sparring til rådgiverne, men når de sidder alene derhjemme og ikke lige kan vende en samtale med kollegaen ved siden af, er det endnu mere vigtigt at sikre adgang til vejledning og sparring.

Hvis rådgiverne har let adgang til skriftlige materialer så som oversigter over procedurer for underretningspligt eller et billede af samtalemodellen, kan det f.eks. øge trygheden. Men rådgivninger bør også sikre adgang til sparring i real tid. Det kan f.eks. gøres via onlinemøder med andre rådgivere og rådgivningskoordinatoren, hvor alle rådgivere fortæller om deres oplevelser på vagten. Nogle rådgivninger har faktisk erfaring med, at hjemmerådgiverne på den måde får endnu tættere sparring end de rådgivere, som arbejder i organisationens lokaler.

Seks gode råd fra RådgivningsDanmark
De seks råd som uddybes yderligere i publikationen er:

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.