PROJEKT OM VIRKNINGSFULD RÅDGIVNING

Hvad handler projektet om? 

Den korte: Vi undersøger, hvordan børn og unge oplever den hjælp, de får, ved rådgivningstilbud. Bag undersøgelsen står forskere fra Roskilde Universitet og RådgivningsDanmark, brancheorganisationen for sociale rådgivninger.

Den lidt længere: Hver dag kontakter mange børn og unge rådgivninger for at få hjælp. Det kan være ved at ringe, chatte, SMS’e, skrive til en brevkasse eller ved at møde op til en samtale ved en rådgivning. I forskningsprojektet undersøger vi, hvorvidt, hvornår og hvordan civilsamfundets sociale rådgivningstilbud hjælper og støtter de børn og unge, der henvender sig. I projektet indgår også metodeudvikling i forhold til at undersøge, hvordan børn og unge oplever deres rådgivningsforløb. 

Fra både et humanitært og økonomisk perspektiv er det afgørende, at rådgivningerne yder den mest kvalificerede og virkningsfulde indsats. Imidlertid er der både nationalt og internationalt meget lidt viden om virkninger af sociale rådgivningstjenester, herunder om potentialer for forbedring samt hvordan virkningerne skabes. Det ønsker Roskilde Universitet og RådgivningsDanmark at ændre på med dette projekt. Projektet er finansieret af TrygFonden. 

Hvordan kan du kontakte os?

Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte RådgivningsDanmark på lmk@radgivnings.dk eller 6131 4285 eller kontakte RUC på hannew@ruc.dk.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun dit telefonnummer, og vi gør det kun, hvis du selv har skrevet det ind i spørgeskemaet. Med behandling mener vi bl.a., at vi indsamler og bruger dit telefonnummer, når det er relevant og kun imens projektet er i gang.

Hvorfor behandler vi oplysningerne om dig (formålet med behandlingen)?

Vi bruger dit telefonnummer til at udsende et opfølgende spørgeskema to uger efter, at du har besvaret det første spørgeskema, hvis du i spørgeskemaet har givet lov til, at vi må gøre dette.

Vi bruger dit telefonnummer til at ringe dig op, hvis du har vundet et gavekort, og hvis du i spørgeskemaet har givet lov til, at vi må gøre dette.

Hvorfor må vi behandle oplysningerne (lovgrundlaget)?

Det lovlige grundlag er indhentning af samtykke (jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a).

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende ved at henvende dig til RådgivningsDanmark eller Roskilde Universitet (se oplysningerne i første afsnit). Du har ret til:

  • At blive oplyst om og få indsigt i behandling af deres personoplysninger.
  • At få berigtiget eller slettet oplysninger.
  • Begrænsning af behandling af dine oplysninger.
  • Dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt, læsbart format.
  • At gøre indsigelse og klage over behandling af personoplysninger.
  • Ikke at være genstand for afgørelse alene baseret på automatisk behandling af dine oplysninger.

Nedenfor er rettighederne uddybet. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder” på www.datatilsynet.dk.

  • Retten til at få oplysninger om og adgang til egne personoplysninger: Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger RådgivningsDanmark og Roskilde Universitet behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad de anvendes til og hvor længe de opbevares. Ligesom du har ret til at vide hvem, der modtager data, i det omfang der videregives data i Danmark og udlandet.
  • Retten til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet: Hvis du mener, at de oplysninger, RådgivningsDanmark eller Roskilde Universitet behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod RådgivningsDanmarks og Roskilde Universitets behandling af dine personoplysninger. Brug kontaktoplysningerne angivet øverst til at sende en indsigelse. Hvis indsigelsen er berettiget, sørger RådgivningsDanmark og Roskilde Universitet for at ophøre med den pågældende behandling af personoplysninger.
  • Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger: Hvis du ikke vil afgive dine personoplysninger – i dette tilfælde dit telefonnummer – kan det have den konsekvens, at du ikke kan deltage i lodtrækningen om et gavekort eller få mulighed for at besvare et opfølgende spørgeskema.

Kan du trække samtykket tilbage?

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre, ved at kontakte os via kontaktoplysningerne øverst på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvor længe beholder vi dine oplysninger?

Dit telefonnummer slettes senest to måneder efter, at dataindsamlingen er slut, hvilket senest er d. 01.10.2024. Derefter beholder vi kun din spørgeskemabesvarelse sammen med andre besvarelser i et anonymiseret format. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er.  

Videregiver vi oplysningerne?

Da det rådgivningstilbud, du har benyttet, står for indsamlingen af spørgeskemaet, vil dine oplysninger også være videregivet til dem. Dog ikke sådan, at den enkelte rådgiver kan se dine oplysninger. Ligeledes kan oplysningerne være videregivet til de databehandlere, som rådgivningstilbuddene benytter til at indsamle spørgeskemaer (fx SurveyXact, Basechat mv.) Disse skal dog slette oplysningerne senest to måneder efter, at dataindsamlingen er slut, hvilket senest er d. 01.10.2024.

Kan du klage til Datatilsynet?

Ja! Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.