#Viden og vejledning

Retningslinjer om tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt

apr 30, 2018

RådgivningsDanmark har udarbejdet retningslinjer om tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt i rådgivningstilbud målrettet foreningens medlemmer.

For både fortrolige og anonyme rådgivningstilbud er der nogle særlige problemstillinger og dilemmaer forbundet med tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt. Brugerne henvender sig ofte netop med ønsket om at kunne tale frit og fortroligt. Derfor kan de blive både overraskede og afskrækkede af, at rådgiverne i nogle tilfælde skal bryde deres tavshedspligt.

Læs om RådgivningsDanmarks “Vejledning om databeskyttelsesforordningen og loven”

Disse vejledende retningslinjer er skrevet med fokus på, hvordan rådgivninger – sammen med brugere – bedst muligt navigerer i forhold til de retlige forpligtelser. Retningslinjerne er suppleret af en række tjeklister og tekster til inspiration målrettet frivillige i og brugere af rådgivningstilbud.

Bestilling

Retningslinjerne er udarbejdet til sociale rådgivningstilbud, der er medlem af RådgivningsDanmark. Medlemsorganisationer kan få tilsendt vejledningen som pdf per mail ved at skrive til sekretariatet på info@radgivnings.dk

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.