#Akkreditering

Retningslinjer for afgørelser om akkreditering

sep 25, 2018

Få overblik over procedurer i forbindelse med tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering i RådgivningsDanmarks nye retningslinjer.

RådgivningsDanmark har udarbejdet et sæt retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering, der skal skabe gennemsigtighed i forhold til afgørelser truffet af RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn. Ligesom retningslinjerne er med til at sikre overblik over og ensartethed i forbindelse med de procedurer, der følger de forskellige typer afgørelser.

Retningslinjerne er således både et redskab til medlemsorganisationerne og til RådgivningsDanmarks sekretariat, akkrediteringsnævn og auditorer.

Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering (pdf)

Retningslinjerne indeholder blandt andet beskrivelse af procedurer i forbindelse med:

Kontakt RådgivningsDanmarks sekretariat i tilfælde af spørgsmål til retningslinjerne eller til akkreditering i det hele taget.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.